Blogi

ITSENÄINEN JA PUOLUEETON SUOMI

”Vähiten huono” ei ole vaihtoehto presidenttipelissä

Presidentin vaaleihin liittyen on tullut vastaan paljonkin sellaisia näkemyksiä, joissa kansalaiset päätyvät äänestämään ”vähiten huonoa” vaihtoehtoa. Ihmiset myös punnitsevat ehdokkaisiin liittyen, mitkä näkemykset ja ajamansa asiat olisivat parempia kuin toisten. Mutta millään näillä ei ole merkitystä. Jokainen ehdokas, myös ne valtavirtaehdokkaat, jotka eivät toiselle kierrokselle

Lue lisää »

Konfliktimielisyys kuulostaa oudolta strategialta Suomen kannalta

Suuren maailman kriisit eivät ota laantuakseen ja näin myös suurella osalla suomalaisia on mielessä globaalit tapahtumat ja osapuolet. Kaikki se energia ja aggressio, joka menee Suomen ulkopuoliseen ja Suomelle kuulumattomaan kohteeseen, on pois oman maan kehittämisestä ja asioiden parantamisesta. Myös poliitikkojen ja asiantuntijoiden kohdalla voi

Lue lisää »

Joulu on syytä pyhittää rauhoittumiselle ja perinteiden kunnioittamiselle

Joulu on se aika vuodesta, jolloin suomalaisten on syytä levähtää hetkeksi ja unohtaa globaalissa maailmassa vellovat asiat, jotka eivät alunperinkään kuulu meille. Tämä erityisesti tänä jouluna, koska niin paljon asioita ja muutoksia on tapahtunut Suomessa tämän vuoden aikana. Jos asioita tarkastelee hieman kaukaisemmasta perspektiivistä, voi

Lue lisää »

Tänään juhlitaan ”itsenäisyyden muistopäivää”

6.12. suomalaiset sekä sosiaalisessa mediassa että arkielämässä aktivoituvat juhlimaan Suomen itsenäisyyspäivää, kuitenkin huomioimatta että Suomea ei tietyin mittarein voida pitää enää itsenäisenä. Tästä johtuen tuo kyseinen päivämäärä voidaan nimittää Suomen itsenäisyyden muistopäiväksi, kunnes Suomen itsenäisyys palautetaan takaisin. Suomi on itsenäinen silloin, kun päätöksenteko ja vaikuttaminen

Lue lisää »

Pelasta maatila! -projekti sekä Ruokaretriitti ovat loistavia esimerkkejä maaseudun huomioimisesta

Viimeisin haitallinen yhteiskunnallinen trendi on lihatuotannon ja maatilojen alasajo, milloin milläkin turhalla verukkeella. Pientiloja lakkaa olemasta kovaa vauhtia. Ihmisten ymmärrys ruoantuotannosta sekä maaseudun elämästä ylipäätään heikkenee kaupungistumisen ja kaupunkielämään ajamisen yötä – esimerkiksi surullisenkuuluisat 15-minuutin-kaupungit ovat yksi tavoite, jonka johdosta maaseudun arvo ja huomio eittämättä

Lue lisää »

Suomi2030-kansalaisprojektin teemat ovat ajankohtaisempia kuin koskaan

Reilu vuosi sitten Suomi2030-kansalaisprojekti alkoi nostaa esiin ajankohtaisia ja Suomelle merkityksellisiä aiheita. Nyt vuoden jälkeen, on syytä korostaa, että nämä 17 teemaa ja tavoitetta ovat entistä oleellisempia. Toisin sanoen, valitut teemat eivät ole olleet ohimeneviä trendejä, vaan niiden taustalla on pitkällä aikavälillä syntyneitä ilmiöitä, arvoja

Lue lisää »

Suomalaiset voivat vaikuttaa muutoinkin kun raskaiden organisaatioiden tai yhdistysten kautta

Sivustaseuraajat ovat vuosien aikana huomanneet, kuinka useat hyvällä idealla kulkevat ”projektit” ovat valitettavasti päätyneet joko henkilökemioiden yhteentörmäykseen tai muutoin vain liian pitkälle suunniteltuihin, mutta ei lainkaan toteutettuihin kuvioihin. Lähtökohtaisesti meillä vallitsee kulttuuri, jossa ihmiset ovat tottuneet vaikuttamaan jonkinlaisten organisaatioiden tai yhdistysten kautta. On tavallaan automaattisesti

Lue lisää »

Mikä saa naispäättäjät intoutumaan konfliktien puolesta?

On ollut hälyyttävää huomata, kuinka viime aikaisiin konflikteihin liittyen myös naispoliitikot ovat osoittaneet merkkejä sotimisen tai taistelujen puolesta. Perinteisesti miehiä on syytetty siitä, että he ovat kovia aloittamaan sotia, mikä pitääkin paikkaansa. Mutta ovatko naiset ottamassa miehiä kiinni tässäkin asiassa – konfliktihakuisuudessa? Usein vieläpä tilanteissa,

Lue lisää »

Suomi2030-kansalaisprojekti – yksi vuosi takana

Suomi2030-kansalaisprojekti on toiminut nyt noin vuoden ajan ja nyt on syytä kerrata, mistä tässä kaikessa on kyse, mitä on tapahtunut ja mihin tähdätään lähitulevaisuudessa. Vuoden aikana on tullut runsaasti kommentteja ja yhteydenottoja, on syntynyt lukuisia opetuksellisia ja motivointiin liittyviä videoita ja kirjoituksia, sekä on myöskin

Lue lisää »

Suomalaisten on pistettävä stoppi kansan jakautumiselle!

Useat tiedostavat ihmiset ovat viime aikaisten tapahtumien myötä ymmärtäneet, että kansamme pirstaloituu entistä pienempiin eri arvoja edustaviin osiin. Tämä on ilmiönä maallemme ja ihmisille äärimmäisen haitallista. Mistä oikein on kysymys ja milloin ilmiö on alkanut? Tuntuu siltä, että nykyään monet suomalaiset ovat omaksuneet sellaisen asenteen,

Lue lisää »