Tavoite 12

Maaseudun elinvoimaisuus
Tavoite12_Plastic

Maaseudun elinvoimaisuus

Maassamme on paljon hyödynnettävissä olevaa riistaa sekä peltoalaa, jota tulee arvostaa ja hyödyntää tehokkaammin ruoantuotantoon. Ilman maaseutujen merkitystä, ruoantuotantomme olisi vaarannettu.
Meidän tulee hyödyntää entistä enemmän kotimaista tuotantoa, erityisesti maito- ja lihatuotantoa, joita ilman maaseutu köyhtyy ja näivettyy. Kansalaisten on hyvä tutustua paremmin ja konkreettisesti siihen, mitä maaseuduilla tapahtuu ja siitä, mistä maaseudun arki koostuu, mitä haasteita ja mahdollisuuksia maalla eläminen tarjoaa. Suomen juuret ovat maaseuduissa ja metsissä, olemme erkaantuneet liikaa sekä maaseudun toiminnasta että sen sielunmaisemasta.
Ihmisiä ohjataan kovaa vauhtia muuttamaan maalta kaupunkeihin, kerrostaloihin, jossa menetämme entistä enemmän kontaktin luonnonmukaiseen toimintaympäristöön. Kaikkien ei tarvitse noudattaa tätä kehitystä, jos emme sitä halua. Meidän tulee tukea myös muunlaista kehitystä vallalla olevan urbanisaation sijaan.

Mitä jokainen meistä voi tehdä itse näiden tavoitteiden saavuttamiseksi?

  • tuetaan lähiseudun tuottajia ja ostetaan entistä enemmän suoraan heiltä
  • tuetaan sellaisia järjestöjä, joiden tiedetään tukevan kotimaisuutta
  • käytetään entistä enemmän puuta lämmittämiseen, ostetaan lähialueiden metsänomistajilta
  • käytetään entistä enemmän maaseutujen palveluita, esim. eräpalvelut, yöpymiset bed and breakfast -tyyppisissä paikoissa
  • muutetaan itse maalle, jos mahdollista ,(halvat asunnot)
  • jaetaan toisillemme tietoa eri lähituottajista