Tavoite 9

OMISTA KANSALAISISTA HUOLEHTIMINEN
Tavoite09_Plastic

Omista kansalaisista huolehtiminen

Nykyaikana Suomessa ei ole juuri lainkaan kansalaisjärjestöjä, liittoja tai muita toimijoita, jotka avustavat suomalaisia vähempiosaisia ja niitä kansalaisia, jotka ovat joutuneet taloudelliseen tai yhteiskunnalliseen ahdinkoon erilaisten sääntöjen ja rajoitusten vuoksi. Radikaali hintojen nostaminen, uhkailu koronapassilla sekä muut mullistukset asettavat monet epätoivoiseen tilanteeseen. Suomalaisten on aika alkaa auttamaan toisia suomalaisia, sillä yhdessä pärjäämme paremmin näitä keinotekoisesti laadittuja muutoksia ja kehityksiä kohtaan.
Edellä mainittua ajatellen onkin uskomatonta, että Suomi on täynnä virkamiehiä, projekteja ja järjestöjä, joiden pääasiallinen tehtävä on antaa suomalaiten veronmaksajien rahoja joko ulkomaille tai Suomessa toimiville ulkomaalaisille. On aika kysyä virkamiehiltä perusteita sille, miksi he toimivat tämänkaltaisella tavalla.
Suomi on kulttuurillisesti hyvin individualistinen maa. Monet vanhemmat kärsivät yksinäisyydestä ja useammat nuoret joutuvat syömään mielialalääkkeitä. On järkevää ja inhimillistä, että autamme läheisiämme jaksamaan ja pärjäämään paremmin. Sosiaaliset yhteisöt ja kontaktit ovat tärkeä tekijä maailmassa, jossa tietokoneet ja sosiaalinen media on tullut korvaamaan arkisen ulkoilman.

Mitä jokainen meistä voi tehdä itse näiden tavoitteiden saavuttamiseksi?

  • liitytään jäseneksi sellaisiin järjestöihin, jotka kannattavat vahvaa maanpuolustustahtoa (reserviläisjärjestöt yms.)
  • vaaditaan kansanedustajilta, virkamiehiltä yms. perusteita ja syitä sille, miksi he haluavat antaa tukea ulkomaille; osoitetaan tämän ajattelutavan toimimattomuus ja moraalittomuus
  • käydään ahkerammin tapaamassa omia sukulaisia ja huolehditaan heistä paremmin
  • lahjoitetaan rahaa tai tavaraa suoraan puutteenalaisille
  • verkostoidutaan ja tavataan samankaltaisen arvomaailman omaavia ihmisiä vapaa-ajalla myös internetin ulkopuolella