Tavoite 8

HUMANITAARISEN MAAHANMUUTON MINIMOINTI

Tavoite08_Plastic

Humanitaarisen maahanmuuton minimointi

Suomi on jakanut erittäin suuria summia rahaa ulkomaille jo vuosikymmenten ajan. Tästä avusta, josta käytetään nimeä humanitaarinen apu, ei ole ollut millään tavalla sitä hyötyä mikä palvelisi sekä vastaanottajamaata että avun lähettäjää. Tämänkaltaiselle kehitysavulle, josta on enemmän haittaa kuin hyötyä, ei ole mitään perustetta. Päinvastoin, on useita syitä miksi tällaista avunkäyntiä ei tule harrastaa.
Kehitysavun lisäksi, Suomi ottaa turvapaikanhakijoita eri puolilta maailmaa, milloin minäkin perustein. Suurilla volyymeillä tapahtuva humanitaarinen maahanmuutto muuttaa yhteiskuntaa useilla tavoilla ja sillä on negatiivisia taloudellisia, yhteiskunnallisia ja kulttuurillisia vaikutuksia. Suomea ohjaavat tällä hetkellä sellaiset kansainväliset sopimukset, joista on haittaa maallemme. Näin ollen on loogista, että Suomi eroaa tällaisista sopimuksista.
Edellä mainittujen lisäksi, Suomi jakaa rahaa ja resursseja jo Suomessa oleville maahanmuuttajille. Tämänkaltaisten resurssien jakaminen ei auta maahanmuuttajia integroitumaan yhteiskuntaamme, mutta se on kaikki pois Suomen kansalaisilta ja niiltä tahoilta, jotka tarvitsevat resursseja.

Mitä jokainen meistä voi tehdä itse näiden tavoitteiden saavuttamiseksi?

  • yrittäjinä ei palkata sellaisia ihmisiä töihin, jotka ovat pelkästään tulleet hyötymään suomalaisesta sosiaaliturvasta
  • vaaditaan kansanedustajilta, virkamiehiltä, järjestöiltä perusteita siihen, miksi he haluavat antaa tukensa humanitaariselle maahanmuutolle, sekä osoitetaan kuinka heidän näkemys on ristiriidassa suomalaisen hyvinvoinnin kanssa
  • vaaditaan jatkuvasti yrityksissämme, että palkataan pätevin, ei myöskään tueta kiintiöitä