Tavoite 16

ETIIKKA JA MORAALI KUNNIAAN

Tavoite16_Plastic

Etiikka ja moraali kunniaan

Suomalaisilta puuttuvat perinteiset sankarit, jotka ansioituivat rohkeudessa, voimassa ja asioiden ratkaisemisessa. Sankarien korvaajiksi ovat nousseet sosiaalisen median vaikuttajat ja populaarikulttuurin tähdet, joilla harvemmin on mitään oleellista tai esimerkillistä tarjottavana maalle tai kansalaisille.
Luonnonmukaiset identiteetit ovat korvattu kulttuurirelativistisella ideologialla, joka tarkoittaa käytännössä sitä, asiat ovat vain tarkastelijan tulkittavina. Toisin sanoen, objektiivista luonnetta ei ole, on vain tulkitsijan näkemys asioista. Rajat, jotka ennen suojelivat ja pitivät sekä ihmistä että yhteiskuntaa kasassa, ovat häivytetty ja niistä pyritään kaikin tavoin pääsemään eroon.

Sama koskee perinteitä. Perinteet nähdään negatiivisina asioina, joista on tärkeä vapautua. Näin kuitenkaan ei aina ole ollut, päinvastoin tämä rajattomuuden aikakausi on hyvin uusi. Mikään yhteiskunta, etenkään suomalainen hyvinvointiyhteiskunta ei olisi koskaan voinut rakentua ja kehittyä tällaisen kulttuurirelativismin myötä, jossa asiat voivat olla miten tahansa ja millään ei ole virallista tai objektiivista luonnetta. Tällainen maailmankatsomus pirstaloittaa yhteiskunnan. Ihmisillä ei ole enää yhteisiä tavoitteita, minkä puolesta parantavat maailmaa.

Suomalaisilla on oikeus itse valita, ottavatko he rokotuksia vai eivät. Tähän ei kenenkään ihmisen tai yhteiskunnallisen toimijan tule vaikuttaa tai rohkaista.
Suomessa, kuten muuallakin länsimaissa on ihmisten ylipaino lisääntynyt. Nuoret eivät samalla tavalla liiku ja vietä aikaa ulkona fyysisten toimintojen äärellä. Kaikenikäisiä ihmisiä tulee rohkaista viettämään aikaa yhdessä ja fyysisen aktiviteetin parissa.

Mitä jokainen meistä voi tehdä itse näiden tavoitteiden saavuttamiseksi?

  • toimitaan itse kunniallisesti ja käyttäydytään esimerkillisesti
  • tuodaan esille sellaisia ihmisiä/tapauksia, jotka herättävät ihmisten arvostuksen
  • kritisoidaan eikä tueta aborttioikeuden laajennuksia
  • kritisoidaan eikä tueta eutanasian laajentamista
  • ei katsota televisiosta tyhjänpäiväisiä/moraalittomia ohjelmia, jotka edistävät arvojen rappeutumista ja mädättämistä
  • noudatetaan itse nopeusrajoituksia ja muita liikennesääntöjä autolla yms. liikkuessa