Tavoite 6

TURVALLINEN LAPSUUS

Tavoite06_Plastic

Turvallinen lapsuus

Koululaitoksemme on perinteisesti ollut maailmankuulu. Olemme menestyneet usein PISA-arvioinneissa ja koulu on toiminut paikkana sivistykselle, oppimiselle ja kasvulle. Viimeisinä vuosina suomalaisiin kouluihin on rantautunut mitä ihmeellisempiä opetussuunnitelmia ja oppimismenetelmiä, jotka eivät kasvata tai kehitä lasta ja nuorta, vaan saavat heidät entistä enemmän sekaisin sekä omasta identiteetistä että maailman tapahtumista.
Koulujen rooli on opettaa lasta ja nuorta pärjäämään elämässä ja työmarkkinoilla, tarjoamalla opiskelijoille hyvät tiedot ja taidot perinteisissä oppiaineissa, kuten luonnontieteet, käsityöt, liikunta, kuvaamataito, kansalaistaidot, kielet jne. Mitään muuta ei tarvita sotkemaan hyvää kasvutarinaa.
Sama koskee muita yhteiskunnallisia toimijoita, jotka ovat tekemissiä lasten ja nuorten kanssa. Yhä suurempi osa on ottanut tehtäväkseen kasvattaa lapsia ja nuoria sellaiseen ideologiaan, joka ei hyödytä ihmistä, päinvastoin sekoittaa psyykettä ja on eri tavoin haitaksi.

Mitä jokainen meistä voi tehdä itse näiden tavoitteiden saavuttamiseksi?

  • reagoidaan vanhempina heti, jos lapsille syötetään koulussa globalistista agendaa => kirjoitetaan rehtorille ja opettajille, että tällaista ei hyväksytä
  • annetaan omalla esimerkillä lapsille selkeä kuva miehisyydestä ja naisellisuudesta esim. pukeutumalla itse asianmukaisesti
  • jos ympäristössä havaitaan “outoja tyyppejä”, mennään heti kysymään mitä hän haluaa ja ajetaan tarvittaessa pois tai soitetaan poliisille
  • asetetaan lapsille tietyt rajat tietokoneen käytön ja videopelaamisen suhteen ja kannustetaan heitä leikkimään ulkona
  • kannustetaan lapsia vähentämään riippuvuutta puhelimesta ja käyttämään enemmän henkilökohtaista kanssakäymistä
  • ei anneta lasten katsoa väkivaltafilmejä eikä woke-filmejä liian nuorina
  • tuetaan lapsia itsepuolustusharrastuksen suhteen