NWO - New World Order

NWO – UUSI MAAILMANJÄRJESTYS

Uusi maailmanjärjestys on vaikeaselkoinen termi, joka on esiintynyt lukuisten kansainvälisten mutta myös suomalaisten poliitikkojen käyttämänä. Hyvin harvoin on tullut ilmi, mitä se käytännössä ja konkreettisesti tarkoittaa, mutta yleisesti ottaen ajatuksena on uudenlainen maailmankuva, jossa ympäristö, talous, yhteiskunta sekä eri ihmisen toiminnat nähdään uudella tavalla.
Uusi maailmanjärjestys on perinteisen luonnon hierarkioihin sekä luonnonmukaisiin ja kansallisiin identiteetteihin perustuvan maailmankatsomuksen vastakohta. Siinä, missä vielä hetki sitten asiat perustuivat faktoihin, logiikkaan, mittaamiseen sekä biologiaan, uusi maailmanjärjestys on vapautunut näistä perinteisistä elämänkatsomuksista. Uusi maailmanjärjestys on globalistinen ylhäältä alaspäin ohjattu agenda.

Uusi maailmanjärjestys ei ole nostanut Suomea tunnetuksi kansainvälisesti eikä lisännyt Suomen kilpailukykyä, päin vastoin se on heikentänyt sitä. Suomella ei ole mitään syytä hylätä vanhaa maailmanjärjestystä, sillä se perustuu tieteeseen ja logiikkaan, tilastoihin ja faktoihin sekä sellaiseen arvo-, asenne- ja käyttäytymismaailmaan, joka on luonut hyvinvointia ja kasvua. Uusi maailmanjärjestys on lännestä rantautunut kattotermi, jota käytetään päättäjien ja ylikansallisten toimijoiden osalta siten, miten he sen parhaaksi näkevät, selittämättä kansalaisille ideologian hyötyjä.