Tänään juhlitaan ”itsenäisyyden muistopäivää”

6.12. suomalaiset sekä sosiaalisessa mediassa että arkielämässä aktivoituvat juhlimaan Suomen itsenäisyyspäivää, kuitenkin huomioimatta että Suomea ei tietyin mittarein voida pitää enää itsenäisenä. Tästä johtuen tuo kyseinen päivämäärä voidaan nimittää Suomen itsenäisyyden muistopäiväksi, kunnes Suomen itsenäisyys palautetaan takaisin.

Suomi on itsenäinen silloin, kun päätöksenteko ja vaikuttaminen tapahtuu Suomesta käsin, Suomen ja suomalaisten etua ajattelevien suoraselkäisten miesten ja naisten tahoilta, eikä Euroopasta tai Yhdysvalloista globaalien toimijoiden puolesta. Suomi on itsenäinen, jos päättäjät eivät tällä tavoin aggressiivisesti myy maan infraa ja yrityksiä ulkomaalaisille omistajille ja suuryrityksille.

Tällä hetkellä tilanne on kuitenkin toisin – monet korkeassa asemassa olevat päättäjät eivät enää tunnusta Suomea kansallisvaltioksi ja maatamme koskevat lukuisat eri päätökset maanpuolustuksesta ympäristöasioihin ja infraan sekä maahanmuuttopolitiikkaan eivät ole enää meidän käsissämme. Tai olisivat, jos virkamiehet ja poliitikot haluaisivat nähdä asiat siten. Mikäli maahamme tapahtuu vaikuttamista ja kulttuurillista aivopesua, ei voida enää sanoa päätöksenteon olevan itsenäistä ja vapaata.

Tällä hetkellä näyttää siltä, että suurin osa vallassa olevista päättäjistä ei ole kiinnostunut korjaamaan itsenäisyyden menettämiseen liittyvää virhettä, vaan he toiminnallaan ajavat Suomea entistä enemmän pois sekä itsenäisyydestä että puolueettomuudesta. Olemme antaneet aivan liikaa päätöksentekovaltaa maatamme koskeviin asioihin globaaleille järjestöille kuten Yhdistyneille kansakunnille YK:lle, Maailman talousfoorumille WEF:ille, Maailman terveysjärjestölle WHO:lle, NATO:lle sekä Euroopan unionille EU:lle.

Jokaisen suomalaisen velvollisuus, oikeus, vapaus sekä vastuu on varmistaa, että elämme suomalaisessa yhteiskunnassa. Tämä on yhteiskunnallinen velvollisuutemme sekä menneisyyttä että tulevaisuutta ja perinteitämme kohtaan. On myös syytä muistuttaa itseämme, että meillä on päätösvalta siitä, millaisessa Suomessa haluamme elää – kukaan virkamies tai poliitikko, suomalainen tai ulkomaalainen ei voi ajaa maatamme pois itsenäisyydestä. Asioihin voi vaikuttaa pienillä arkipäivän teoilla ja asenteella, mutta sitä ennen meidän on alettava vaatimaan parasta maallemme.

Facebook
Twitter
LinkedIn