Tavoite 15

REALISTINEN ENERGIAPOLITIIKKA

Tavoite15_Plastic

Realistinen energiapolitiikka

On vain ja ainoastaan järkevää, että Suomi toteuttaa sellaista energiapolitiikkaa, jossa hyödynnetään kansallisia ja toistaiseksi kansainvälisiä uusiutuvia ja uusiutumattomia energiamuotoja. Näistä esimerkkejä on kotimainen turve ja ulkomailta tuotu öljy, kivihiili ja maakaasu.
Suomea ei voida ympäristöllisesti ja ilmastollisesti verrata Keski-Eurooppaan tai Etelä-Eurooppaan. Meillä on harva väentiheys, kylmät talvet sekä pitkät välimatkat. Energian käyttömme tulee olla yksilöity Suomen ja suomalaisten tarpeisiin. Tällä hetkellä Suomen poliittisella tasolla ajetaan sellaista ympäistö- ja energiapolitiikkaa, joka ei ole perusteltavissa. Olemme kautta historian olleet edellä kävijöitä ympäristö- ja energia-asioisssa, meidän ei tule muuttaa asenteita eikä käytänteitä siksi, että jossain muualla näin sanotaan, etenkään kun se ei palvele meidän etua.
Vaikka Suomessa jokaisella asukkaalla olisi sähköauto, sillä ei olisi yhtään mitään positiivista merkitystä ilmaston- tai ympäristönmuuokseen, päinvastoin. Meidän on järkevintä rohkaista poliitikkoja toimimaan meitä hyödyttävällä tavalla ja lakata palvelemasta ylikansallisten tahojen etuja.

Mitä jokainen meistä voi tehdä itse näiden tavoitteiden saavuttamiseksi?

  • äänestetään kaikissa vaaleissa ainoastaan niitä ehdokkaita/puolueita, jotka selvästi ovat järkevän energiapolitiikan kannalla
  • vaaditaan perusteita niiltä poliitikoilta, jotka tukevat vihreää siirtymää
  • annetaan tukea niille poliikoille ja järjestöille, jotka kannattavat fossiilisten polttoaineiden käyttöä
  • ei osteta sähköautoja vielä tässä vaiheessa
  • ei tueta sähköpotkulautojen käyttöä