Päättäjät on saatava takaisin Suomen puolelle!

Tällä hetkellä Suomessa vallitseva tilanne on se, että kansan mandaatilla toimivat päättäjämme ovat kaikkea muuta kuin Suomen ja suomalaisten puolella. Tämä käy ilmi jatkuvasti minkä tahansa globaalin ilmiön edessä, jossa henkiset ja fyysiset resurssit käytetään ulkopuolisten toimijoiden hyväksi. Virkamiehet ja poliitikot nöyristelevät Yhdysvaltojen, Euroopan Unionin, Yhdistyneiden kansakuntien, Maailman terveyssäätiön sekä Maailman talousfoorumin edessä ja palvelevat näiden toimijoiden agendaa. Huolimatta siitä, että näiden tavoitteet ovat vakavasti ristiriidassa Suomen sekä Suomen kansan hyvinvoinnin kanssa. Suomalaisten veronmaksajien rahaa kaadetaan loputtomasti ulkomaille. Millekään edellä mainitulle ei ole mitään perusteita, on ainoastaan useita syitä miksi näin ei missään olosuhteissa tulisi toimia. Kuitenkin vaan toimitaan, miksi?

Asiaan on vaikea saada vastausta, koska suomalainen media ei millään tavoin kyseenalaista poliitikkojemme ja päättäjimme toimia. Media on täysin epäonnistunut sen ainoassa tehtävässään. Myös poliitikot ja tahot, jotka ajavat Suomelle ja suomalaisille haitallista politiikkaa, eivät suostu kertomaan todellisia syitä käyttäytymisellensä. Poliitikot ovat luonneet immuniteetin kansaa kohtaan. Suuri osa suomalaisista uskoo ja luottaa valitettavasti edelleen poliitikkoihin ja hallituksiin, vaikka käytäntö ja vuosikausien tapahtumat ovat jatkuvasti osoittaneet, että mitään syytä tähän luottoon ei ole.

Päättäjämme ovat pettäneet sekä maan että kansan. Tilanne on kääntynyt siinä mielessä päälaelleen, että poliitikot eivät ole kansalaisia varten, vaan kansa on heitä ja heidän läheisiä intressiryhmiä varten. Syitä tällaiselle käyttäytymiselle voi vain arvailla. Lähes jokainen, joka on pettänyt Suomen ja ajanut Suomea alas, on saanut kansainvälisen korkeasti palkatun suojatyöpaikan ”uransa” jälkeen. Jotta tällainen Suomenvastainen politiikka olisi alunperinkään mahdollista, poliitikkojen täytyy omata sellaiset arvot ja asenteet, jotka eivät tue suomalaista identiteettiä. Heillä ei toisin sanoen ole minkäänlaista tunnesidettä tätä maata ja sen kansalaisia kohtaan. Jokin globaali, Suomen ulkopuolinen on suuremmassa merkityksessä.

On yhä tärkeämpää perätä poliitikoilta ja virkamiehiltä vastauksia heidän mielipuoliseen politiikkaan. Se on kansalaisten tehtävä, etenkin kun media ja muut viranomaiset eivät tätä tee, mutta se on lisäksi poliitikkojen tehtävä antaa kansalle rehellisiä ja vilpittömiä vastauksia ajamalleen politiikalle. Tätä ei tule unohtaa ja se täytyy nostaa tärkeysjärjestyksessä korkeimpaan arvoon.

Facebook
Twitter
LinkedIn