Tavoite 17

INHIMILLINEN ELÄMÄ

Tavoite17_Plastic

Inhimillinen elämä

Suomessa on perinteisesti ollut vahva sosiaalinen yhteisöllisyys. Tämä tarkoittaa sitä, että kansalaisia on autettu ja tuettu, yksilön sekä yhteiskunnan puolelta. Vahvan sosiaalisen yhteisöllisyyden muodostaa väestön kulttuurillinen samankaltaisuus. Kuitenkin viime vuosina, sosiaalinen yhteisöllisyys on heikentynyt, ihmisten pahoinvointi lisääntynyt ja ihmisten osallistuminen kanssaihmisten avustamiseen vähentynyt. Jos ja kun kohtaamme ongelmia, sen sijaan että otamme puhelimen ja alamme kuvaamaan, rohkaiskaamme itseämme ja toisia toimimaan ja auttamaan.
Digitaalista identiteettiä ajetaan maahamme kovaa vauhtia useilla eri sektoreilla. Tämänkaltainen kehitys johtaa tilanteeseen, jossa kansalaista voidaan perusteettomasti kontrolloida entistä enemmän.
Yksi lännestä tulleista megatrendeistä liittyy digitaalisuuteen. Tätä ajetaan ja jalkautetaan suurilla resursseilla yhteiskunnan eri osa-alueille. On tärkeää tiedostaa, että tämänkaltainen kehitys ei hyödytä suurta osaa ihmisistä, päinvastoin lisää entistä enemmän työmäärä ja itse tehtäviä asioita, siinä missä ennen esimerkiksi palvelukulttuurissa palvelun tarjoaja otti vastuun ja hoiti asioita. Etenkin kun kansalaiset tämän maksavat verorahoistaan. Iso osa vanhemmista ihmisistä ei enää samalla tavalla opi käyttämään digitaalisia palveluja ja toimintoja. Ja miksi heidän edes pitäisi?

Mitä jokainen meistä voi tehdä itse näiden tavoitteiden saavuttamiseksi?

 • toimitaan itse inhimillisesti ja esimerkillisesti; ei toimita robottimaisesti vaan otetaan aina tilanne ja olosuhteet huomioon
 • kohdellaan itse kaikkia inhimillisesti vauvasta vaariin
 • kritisoidaan voimakkaasti niitä tahoja, jotka ajavat transhumanismia ja Digi-ID:tä
 • kritisoidaan voimakkaasti niitä poliitikkoja, virkamiehiä yms. jotka käyttävät asemaansa väärin
 • arvostetaan ja autetaan vanhuksia; ei jätetä heitä yksin
 • tuetaan niitä järjestöjä, jotka auttavat vähäosaisia ja vanhuksia
 • ollaan kohteliaita toisillemme
  • annetaan paikka bussissa vanhemmalle ihmiselle
  • avataan ovi naiselle ja vanhemmalle ihmiselle
  • tervehditään toisiamme
  • vrt. “Käytöksen kultainen kirja”
 • vaaditaan henkilökohtaista ja laadukasta palvelua palveluntuottajilta