Blogi

ITSENÄINEN JA PUOLUEETON SUOMI

Suomi2030-kansalaisprojekti – yksi vuosi takana

Suomi2030-kansalaisprojekti on toiminut nyt noin vuoden ajan ja nyt on syytä kerrata, mistä tässä kaikessa on kyse, mitä on tapahtunut ja mihin tähdätään lähitulevaisuudessa. Vuoden aikana on tullut runsaasti kommentteja ja yhteydenottoja, on syntynyt lukuisia opetuksellisia ja motivointiin liittyviä videoita ja kirjoituksia, sekä on myöskin

Lue lisää »

Suomalaisten on pistettävä stoppi kansan jakautumiselle!

Useat tiedostavat ihmiset ovat viime aikaisten tapahtumien myötä ymmärtäneet, että kansamme pirstaloituu entistä pienempiin eri arvoja edustaviin osiin. Tämä on ilmiönä maallemme ja ihmisille äärimmäisen haitallista. Mistä oikein on kysymys ja milloin ilmiö on alkanut? Tuntuu siltä, että nykyään monet suomalaiset ovat omaksuneet sellaisen asenteen,

Lue lisää »

“I stand with Suomi”

Jälleen on maailmalla sattunut yksi episodi, joka saa monet suomalaiset ottamaan kantaa asioihin jotka eivät Suomelle tai suomalaisille kuulu. Kaikki se huomio, jonka käytämme muiden maiden ongelmiin, on väistämättä pois siitä huomiosta, jonka voimme kohdistaa oman maan epäkohtiin ja kehittämiseen. Erityisesti poliitikoilla ja tärkeinä itseään

Lue lisää »

Maailman talousfoorumin (WEF) vaikutus ja miksi suomalaiset poliitikot eivät puhu siitä

Viimeisten kuukausien aikana merkittävät ulkomaalaiset vaikuttajat ja mediat ovat alkaneet kritisoida enemmissä määrin Maailman talousfoorumin (WEF) luonnetta ja toimintaa. Jostain tuntemattomasta syystä suomalaiset poliitikot ovat asiasta hiljaa, poislukien muutamat asiantuntevat poliittiset toimijat. Maailman talousfoorumin johdolla on selkeä ja avoin agenda; johtaa kansallisvaltiot globaaleiksi toimijoiksi, muokata

Lue lisää »

Suomalaisten auringon edessä velloo pessimismin varjo

Suomalaisten maailmankatsomusta ja asioihin suhtautumista varjostaa eräänlainen kansallinen pessimismi. Ilmiö on havaittavissa ja korostuneena erityisesti nykyaikana, kun suomalaiset joutuvat kohtaamaan erilaisia globaaleja ilmiöitä ja tehtailtuja kriisejä. Konkreettisimmillaan kansallinen pessimismi näkyy siinä, kuinka Suomen tai suomalaisuuden historia halutaan esittää, missä valossa kansalliset merkkihenkilöt esitetään, tai millä

Lue lisää »

Rasismikeskustelun ja hallitus”kriisin” syvempi luonne

Jo pitkään jatkuneessa ja täysin tekemällä tehdyssä rasismiongelmassa ja siitä johdetussa hallitus”kriisissä” on kyse kaikesta muusta kuin yleisestä ongelmallisesta ilmiöstä tai rasismin alkuperäisestä ideasta. Keskustelun, jos sitä voi siksi kutsua, ydin kulminoituu siihen, että tietyt poliitikot, toimittajat ja vaikuttajat yleistävät ja laventavat yksittäisten kommenttien kautta

Lue lisää »

Polarisaatio – ja mitä sillä tavoitellaan

Termillä ”polarisaatio” tarkoitetaan käytännössä kahtiajakoa, napaistumista. Polarisaatiosta puhuvat erityisesti ja lähes yksinomaan edistysmieliset ja muutosta ajavat virkamiehet, tutkijat, ”asiantuntijat” ja poliitikot, joiden mielestä polarisaation syy on Yhdysvaltojen ex-presidentti tai yksi suomalainen eduskuntapuolue, aivan kuten nämä kaksi tekijää olisivat ainoina maailmassa kahtiajaon syynä. Polarisaatio-termiä käytetään asiayhteyksissä,

Lue lisää »

Suomi tarvitsee johtajan, joka ymmärtää perinteiden ja identiteetin tärkeyden

Viime aikoina suomalaiset ”asiantuntijat” ja virkamiehet ovat edelleen puhuneet muutoksesta ja uudistavasta johtamisesta. Nämä ovat korulauseita, jotka eivät enempää avaamatta kerro yhteiskunnan johtamisesta. Tuntuu siltä, että viimeiset 10 vuotta ns. akateemisissa piireissä ja ”asiantuntijoiden” keskuudessa on puhuttu uudistavasta johtamisesta, muutoksesta ja muutosjohtamisesta, mutta mikä on

Lue lisää »

Suomen ”demokratia” – 15+ vuotta maailmanparantamista

Erityisesti nykyajan politiikkaa ja yhteiskunnallista keskustelua vaivaa sellainen tauti, että todellisten ongelmien ja ratkaisujen sijaan poliitikot ja media pyrkivät miltei pakonomaisesti tehtailemaan näennäisiä ongelmia. Mutta näiden todellisten ongelmien tai kehitysideoiden rinnalla nämä keinotekoiset ongelmat ja kriisit ovat täysin epäoleellisia. Tällainen käyttäytyminen kuuluu arvoliberalismin ytimeen. Koska

Lue lisää »

“Maalittaminen” ja sen epämääräinen käyttö yhteiskunnassa

”Maalittaminen” on vaikeasti käsiteltävissä oleva uusiotermi. Mitä sillä tarkkaan ottaen tarkoitetaan, tuntuu riippuvan tilanteesta ja käyttäjistä, mutta kaiketi termin käyttäjänä ovat tahot ja osapuolet, jotka eivät pidä heihin kohdistuvasta kritiikistä. Viime viikkoina mediassa eri ”asiantuntijat” tai jollain tapaa aiheeseen vihkiytyneet tahot ovat todenneet, että maalittaminen

Lue lisää »