Taustaa

Projektin taustaa

Projektin taustalla on joukko huolestuneita suomalaisia, joiden mielestä Suomea viedään nyt ennennäkemättömällä tavalla aivan väärään suuntaan. Olemme poliittisesti sitoutumattomia, tosin hyvin konservatiivisesti ajattelevia. Joukossamme on mm. yrittäjiä, opiskelijoita ja työntekijöitä ja olemme aivan tavallisia kansalaisia, jotka ovat syvästi huolestuneet Suomen nykytilanteesta ja tulevaisuudesta. Tulimme siihen johtopäätökseen, että emme enää voi passiivisesti katsoa sivusta, miten Suomea ajetaan alas ja perinteisiä suomalaisia arvoja, etiikkaa ja moraalia mädätetään, vaan meidän on myös aktiivisesti tehtävä jotain. Sen vuoksi olemme käynnistäneet tämän kansalaisprojektin paremman tulevaisuuden toivoksi.

Tarkoitus

Meillä on tarkoituksena ensi vaiheessa rakentaa samanhenkisten verkostoa Suomessa, jotta emme ole yksin mahdollisten suurempien vastoinkäymisten ja kriisien varalta ja että meillä on mahdollisuus vaikuttaa asioihin laajemmalla tasolla, ehkä myös mielenosoitusten kautta siinä vaiheessa kun osallistujien määrä on vaikutuksen kannalta riittävän suuri. Ajatuksena on, että eri paikkakunnille perustetaan paikallisia pienryhmiä, jotka tapaavat myös kasvotusten ja saavat paikallisesti levitettyä tietoa eteenpäin. Yhdessä olemme vahvoja ja muutoksen tulee alkaa ruohonjuuritasolta. Sellaisia poliittisia päättäjiä, jotka saavat suurta muutosta aikaan, on nähdäksemme turha odottaa lähitulevaisuudessa, koska Suomen poliittinen toiminta on pahasti korruptoitunut tällä hetkellä.

Tiedonvälitys

Yhtenä suurena tavoitteena on jakaa tietoa mahdollisimman monille suomalaisille, että meidän ei tule silmät ummessa hyväksyä sitä, mitä meille yritetään mm. valtamedian ja poliittisten päättäjien välityksellä esittää. Tiedon jakaminen voi olla niinkin yksinkertaista kuin esitteiden jakaminen naapuruston postilaatikoihin.

Aktivoituminen

Toisena tärkeänä seikkana on kansalaisten aktivoituminen. Olemme liian pitkän ajan tuudittautuneet siihen uskoon, että yhteiskunta huolehtii meistä. Meistä tavallisista kansalaisista on tullut liian passiivisia. Sen vuoksi kun saamme riittävän suuren verkoston rakennettua ja jokainen meistä ryhtyy tekemään jokapäiväisessä elämässämme pieniä muutoksia, tällä tulee olemaan suuri vaikutus. Yksi ihminen ei vielä voi paljon vaikuttaa, mutta 50.000 ihmistä voi. Pienistä puroista syntyy suuri joki!

Verkostoituminen

Emme ole perustamassa mitään keskusjohtoista yhdistystä tai vastaavaa vaan tavoittelemme todellista kansalaisten osallistumista tulevaisuuden parantamiseen. Tämä osallistuminen voi tapahtua esim. jakamalla esitteitä omalla paikkakunnallaan, liittymällä paikallisiin pienryhmiin, aktivoitumalla jokapäiväisessä elämässä tekemällä pieniä muutoksia esim. kulutustottumuksiin (esim. tukemalla paikallisia maanviljelijöitä ostamalla suoraan heiltä), kirjoittamalla kansanedustajille, rakentamalla samanhenkisten verkostoa.

Vaikuttaminen

Tässä vaiheessa olisimme hyvin iloisia, kun seuraat meitä mm. internet-sivujen tai sosiaalisen median välityksellä ja jos haluat jo tässä vaiheessa tehdä jotain enemmän, esitteiden jakaminen on hyvä konkreettinen keino, millä saadaan tietoa levitettyä. Voimme tarvittaessa lähettää sinulle nipun fyysisiä esitteitä jaettavaksi esim. omalla paikkakunnalla tai sitten esim. sähköisen esitteen jaettavaksi sähköpostin välityksellä sellaisille tahoille tai henkilöille, joiden luulet olevan kiinnostuneita asiasta.
Verkostoidu! Aktivoidu! Osallistu!