Tavoite 4

KORRUPTION KITKEMINEN HALLINNOSTA
Tavoite04_Plastic

Korruption kitkeminen hallinnosta

Suomessa on tällä hetkellä sekä toimijoita, jotka suuntaavat vero- tai velkarahoja Suomen ulkopuoliseen toimintaan tai sellaiseen toimintaan, joka hyödyttää vain äärimmäisen pientä osaa kansasta. Rahat sekä resurssit tulee käyttää suomalaisten hyödyksi, mikään muu toiminta ei ole loogisesti perusteltua.
Poliittiset virkanimitykset eivät herätä luottamusta kansan keskuudessa, eikä näille ole sivistysvaltiossa muutoinkaan perusteita. Kiintiöiden käyttö hallituksissa, kouluissa tai missä tahansa yhteiskunnallisessa instanssissa heikentää toimintakykyä ja suoritusta, koska tuolloin parhaat tai välttämättä edes hyvät tekijät eivät ole oikeissa paikoissa ja asemissa.

Mitä jokainen meistä voi tehdä itse näiden tavoitteiden saavuttamiseksi?

  • mikäli väärinkäytöstä tai korruptiota havaitaan, nostetaan tämä esiin esimerkiksi sosiaalisessa mediassa
  • tehdään rikosilmoituksia havaitusta korruptiosta tai väärinkäytöksistä
  • boikotoidaan ja kritisoidaan sellaisia organisaatioita, jotka on havaittu epärehellisiksi
  • erotaan kaikista hyväveli-järjestöistä itse, jos sellaisiin kuulutaan
  • “lobataan” oikeudenmukaisemman lakiehdotuksen puolesta, jossa uhrllla on aina oikeus puolustautua väkivalloin, jos häntä uhataan