Tavoite 1

ITSENÄINEN JA PUOLUEETON SUOMI
Tavoite01_Plastic

Itsenäinen ja puolueeton Suomi

Itsenäisellä ja puolueettomalla Suomella tarkoitetaan sellaista valtiota, jossa Suomi sijaitsee myös kulttuurillisesti ja poliittisesti idän ja lännen välissä, osana Pohjoismaita ja kulttuurillisesti moninaista Eurooppaa. Näin on ollut niitä hyvinä aikoina, kun Suomi on ollut todellisesti itsenäinen.
Suomen ei suurvaltoihin verrattuna pienenä valtiona ole järkeä valita puolia asioissa, jotka eivät meille kuulu tai joilla ei ole meidän hyvinvoinnin suhteen merkitystä. Ainakaan niin kauan, kun pidämme itse huolen omasta hyvinvoinnistamme ja vapaudesta.

Suomi ei voi olla itsenäinen valtio ja suomalaisten edunvalvoja, mikäli maahamme kohdistetaan poliittista tai yhteiskunnallista vaikuttamista maan rajojen ulkopuolelta. Eikä maamme voi myöskään olla itsenäinen, mikäli meillä on johdossa tai virkamiestasolla vallassa olevia tahoja, jotka ensisijaisesti ajavat Suomen ulkopuolisten toimijoiden etua.

Euroopan unionin myötä etenkin viime vuosina sekä Suomelle että suomalaisille on EU:n johdosta koitunut valtavasti yhteiskunnallista, taloudellista ja kulttuurillista haittavaikutusta. Nämä ovat kaikki mitattavissa olevia ilmiöitä, joita on joko jätetty tarkastelematta tai muutoin vähätelty.
Parasta Suomen nykyisyydelle ja tulevaisuudelle on erota Euroopan unionista. Mikäli näin ei tehdä, päätöksentekomme siirtyy entistä enemmän ulkopuolisille toimijoille, joiden käsitys Suomen hyvinvoinnista on ristiriitainen.

Mitä jokainen meistä voi tehdä itse näiden tavoitteiden saavuttamiseksi?

 • äänestetään kaikissa vaaleissa ainoastaan niitä ehdokkaita/puolueita, jotka selvästi ovat EU-eron kannalla ja haluavat edistää suomalaisten oikeuksia/asioita
 • kannatetaan niitä medioita, jotka ovat suomalaisten puolella; ei käytetä rahaa agendamedian irtonumeroiden ostamiseen; ei mainosteta näissä medioissa lainkaan
 • itsenäisyyspäivän juhliminen kunniaan
  • lähetetään onnentoivotuksia itsenäisyydestä myös esim. postikorteilla
  • laitetaan Suomen lippu salkoon tai pienoislippu ikkunaan
  • laitetaan kynttilöitä palamaan ikkunaan
 • rohkaistaan käyttämään suomalaisia kansallispukuja juhlissa
 • tehdään perinneruokia
 • käytetään kaikissa mahdollisissa tilanteissa suomen kieltä, vähennetään muiden kielten käyttöä
 • tuodaan esille suomalaisia perinteitä
 • tuodaan esille esim. sosiaalisessa mediassa vahvoja suomalaisia henkilöitä, jotka ovat olleet vaikuttamassa itsenäisyyden kehittymiseen (esim. heidän sanontojaan ja mietteitään, tehdään “meemejä”)