Tavoite 11

OMAVARAINEN MAA-, METSÄ- JA VESITALOUS

Tavoite11_Plastic

Omavarainen maa-, metsä- ja vesitalous

Suomi on maantieteellisesti sellainen alue, jossa on mittamaattoman arvokkaat luonnon resurssit kuten vesivarannot sekä metsät. Suomen ei tule missään olosuhteissa myydä kansallisomaisuuttaan eikä kriittistä infraa ulkomaiseen omistukseen, kuten kaivostyö, metsät ja vesistöt, pohjavedet, sähköverkot, lentoliikenne, maantiet, rautatiet, energiantuotanto.
Suomen tulee myös olla kaikissa olosuhteissa ruokatuotannon suhteen omavarainen (riittävät varastot kaikissa tilanteissa).
Olemme myös maailmanhuippuja metsien hoidossa, joten meidän ei tule kuunnella muiden maiden ”asiantuntijoiden” neuvoja metsien hoitamisesta. Me olemme itse asiantuntijoita tämän aiheen osalta.

Mitä jokainen meistä voi tehdä itse näiden tavoitteiden saavuttamiseksi?

  • tuetaan lähiseudun tuottajia ja ostetaan entistä enemmän suoraan heiltä
  • tuetaan sellaisia järjestöjä, joiden tiedetään tukevan kotimaisuutta
  • vaaditaan kansanedustajilta, virkamiehiltä yms. perusteita ja syitä sille, miksi he eivät halua kehittää omavaraisuutta
  • kasvatetaan itse omalla tontilla porkkanoita, perunoita yms.
  • opetellaan säilymään, suolaamaan, kuivaamaan elintarvikkeita, jottei tarvitse kaikkea ostaa kaupasta
  • hyödynnetään vaihtotaloutta, jos itsellä on paljon omenia, vaihdetaan sen kanssa, jolla on esim. porkkanoita