Suomen itsenäisyyden aikakaudet

ITSENÄINEN JA PUOLUEETON SUOMI

SUOMEN ITSENÄISYYDEN AIKAKAUDET

OSA 7. KOHTI UUTTA KUKOISTUSTA 2030-luku   ESITTELY Tarkoitamme kukoistuksella kokonaisvaltaista Suomen ja suomalaisten hyvinvoinnin ja menestyksen tilaa. Suomalaiset kääntävät katseensa meille kuulumattomista maailman kriiseistä oman maan menestyksen, turvallisuuden ja tervehenkisten identiteettien palauttamiseen, jolloin asioita voidaan jälleen pohtia järkiperäisesti ja suomalaisten hyvinvoinnin kannalta. Suomi alkaa

Lue lisää »

SUOMEN ITSENÄISYYDEN AIKAKAUDET

OSA 6. SUOMEN ITSENÄISYYDEN ALASAJO 2000-, 2010- ja 2020-luku ITSENÄISEN VALTION TUNNUSMERKKEJÄ 1. Kansainvälinen tunnustus ja vahvistetut rajat 2. Oma maa, lippu, vaakuna ja kansallislaulu 3. Oma raha- ja valuutta politiikka ja keskuspankkijärjestelmä sekä kansantalous ja budjetointi 4. Oma perustuslaki, valtiovalta/hallintokoneisto ja kansalliset perusoikeudet 5.

Lue lisää »

SUOMEN ITSENÄISYYDEN AIKAKAUDET

OSA 5. KUKOISTUKSEN AIKA – TALOUDELLISEN LAMAN VARJOSSA 1980- ja 1990-luku YLEISTÄ / TAUSTAA 1980-luvulla ja erityisesti 1990-luvun jälkipuoliskolla Suomi nautti vahvasta nousukaudesta ja kukoistuksesta. Erityisesti 1980-lukuun kiteytyy vahvasti idyllisen Suomen kulta-ajat. Suuri osa 1980- ja 1990-lukujen menestyksestä juontaa juurensa edellisille vuosikymmenille tutuista piirteistä, kuten

Lue lisää »

SUOMEN ITSENÄISYYDEN AIKAKAUDET

OSA 4. SUURTEN MURROSTEN AIKA – KOHTI KUKOISTUSTA 1960- ja 1970-luku YLEISTÄ / TAUSTAA 1960-luku oli voimakasta taloudellisen, poliittisen ja kulttuurillisen murroksen aikaa. Suuri osa tästä murroksesta johtui laajasta muuttoliikkeestä maaseudulta kaupunkiin sekä maatalousvaltaisen työn muuttumisesta teollisuustyöksi. Samaan aikaan maa- ja metsätalouden koneellistuminen vähensi työvoiman

Lue lisää »

SUOMEN ITSENÄISYYDEN AIKAKAUDET

OSA 3. SOTAVUODET JA JÄLLEENRAKENNUKSEN AIKA 1940- ja 1950-luku YLEISTÄ / TAUSTAA Suomi oli rakentanut nuorta valtiotaan itsenäistymisen jälkeen suomalaisten hyvinvointia ajatellen koko 1920- ja 1930-luvun. Kommunismi oli yrittänyt nostaa päätään myös Suomessa, mutta erityisesti aktiivisen Lapuan liikkeen ja sen seuraajien johdosta, kommunismi oli saatu

Lue lisää »

SUOMEN ITSENÄISYYDEN AIKAKAUDET

OSA 2. KANSALAISSOTA JA NUOREN VALTION JÄRJESTÄYTYMINEN 1920- ja 1930-luku TAUSTAA Suomi oli kuulunut Venäjän keisarikuntaan vuodesta 1809 lähtien ja saanut itselleen autonomisen suuriruhtinaskunnan aseman. Juuri ennen itsenäistymistä Venäjä painosti Suomea ns. sortovuosien (1899-1905 ja 1908-1917) aikana, jolloin suomalaiset menettivät luottamustaan Venäjään. Suomen itsenäistyminen Venäjästä

Lue lisää »

SUOMEN ITSENÄISYYDEN AIKAKAUDET

OSA 1. KANSALLISTUNTEEN HERÄÄMINEN JA ITSENÄISTYMINEN SUOMALAISEN KULTTUURIN MUODOSTUMINEN Suomen poliittisen historian voidaan katsoa alkavan vuodesta 1809; myös henkisen historian alalla se on merkkivuosi. Oli syntynyt valtiollinen yksikkö, autonominen suuriruhtinaskunta, joka saattoi ja jonka täytyi ryhtyä kehittämään erityistä kulttuuriaan. Suomen Venäjään liittämisen poliittisena tarkoituksena oli

Lue lisää »