Tavoite 5

YRITTÄJYYDEN JA TYÖN TUKEMINEN

Tavoite05_Plastic

Yrittäjyyden ja työn tukeminen

Suomalaiset ovat maailmalla tunnettuja teollisuudesta ja korkealaatuisesta osaamisesta. Suurin osa tämänhetkisestä tarpeesta työmarkkinoilla liittyy perinteisiin fyysisiin töihin. Näitä ei kuitenkaan arvosteta ylhäältä-alas suunnatussa yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa ja työurien suunnittelussa.
Suomalainen työntekijä on kaikkialla maailmassa arvostettu korkean moraalin ja osaamisen johdosta. Maassamme on pula erityisesti fyysisten ja perinteisten töiden osaajista. Näille aloille tulee kohdistaa enemmän resursseja, arvostusta sekä kouluttautumista.
Yrittäjyyttä on tuettava erityisesti byrokratian ja säännöstelyn vähentämisellä, erityisesti pienissä ja keskisuurissa yrityksissä. Mitä vähemmän yrittäjällä kuluu aikaa toisarvoisiin tehtäviin, sitä enemmän hän voi keskittyä arvon tuottamiseen, mikä on edellytys esim. työllisyyden parantamiseen.

Mitä jokainen meistä voi tehdä itse näiden tavoitteiden saavuttamiseksi?

  • ostetaan kotimaisia tuotteita ja palveluja
  • boikotoidaan ylikansallisia jättiyrityksiä eikä osteta niiden tuotteita
  • tuetaan paikallisia yrityksiä ostamalla heiltä tuotteita ja palveluja
  • ostetaan suoraan käsityöläisiltä ja tuotannon alkulähteeltä
  • osallistutaan paikallisille markkinoille ja tapahtumiin jossa myydään paikallisia ja kotimaisia tuotteita
  • “lobataan” yrittäjäjärjestöjä painostamaan vähäisemmän ja yksinkertaisemman byrokratian puolesta