WEF - World Economic Forum

WEF – WORLD ECONOMIC FORUM

World Economic Forum, suomeksi maailman talousjärjestö on kansainvälinen eri poliittisista ja yhteiskunnallisista toimijoista koostuva vaikuttajajärjestö. Maailman talousfoorumi perustettiin vuonna 1971 ja perustajana oli saksalais-sveitsiläinen insinööri-taloustieteilijä. Kyseessä on organisaatio, joka pyrkii vaikuttamaan eri maiden politiittisiin ja yhteiskunnallisiin asioihin ja muuttamaaan yhteiskuntia kohti haluttua tavoitetta.
Maailman talousfoorumi nousi osan kansasta tietoisuuteen koronaflunssan aikoihin v. 2020-2021, kun sosiaalisessa mediassa alkoi pyöriä viittauksia Klaus Schwabin ja Thierry Malleretin julkaisemaan kirjaan The Great Reset. Kyseinen kirja ilmestyi miltei välittömästi koronan levittyä ja sen keskeinen teesi oli koronan aiheuttamien ongelmien jälkeinen maailmankuva, joka liittyi suureen nollaukseen. Kirjassa on esitetty lähtökohtia, joiden mukaan korona on vaarallinen pandemia ja sen myötä ja vaikutuksesta ihmisten tulee suhtautua eri yhteiskunnan osa-alueisiin ja elämään taloudellisesti, kulttuurillisesti, yhteiskunnallisesti ja ympäristöllisesti uudella tavalla.
Maailman talousfoorumi pyrkii viemään eteenpäin ajatusta, jossa omistajuudesta siirryttäisi vuokrasuhteisiin, maaseudulta muutettaisi kaupunkeihin kerrostaloihin, perinteisestä teollisuudesta siirryttäisi vihreään siirtymään, robotiikan lisääminen ihmiseen muuttaisi perinteistä ihmiskäsitystä, sekä monet muut uuden maailmanjärjestyksen mukaiset muutokset otettaisi käytäntöön.

Klaus Schwab on itse todennut, että maailman talousfoorumin agendaa ajavia henkilöitä on jo usean eri maan politiikassa mukana.

Maailman talousfoorumin agenda on ristiriidassa Suomen ja suomalaisten hyvinvoinnin sekä kilpailukyvyn kanssa. Ei ole hyväksyttävää, että suomalaiset kansanedustajat, ministerit tai virkamiehet ottavat tavoitteikseen Suomen ulkopuolisen toimijan tavoitteet, Suomen omien tavoitteiden ja sisältöjen sijaan. On syytä huomioida, että ne tavoitteet, jotka Maailman talousfoorumi pyrkii asettamaan esimerkiksi Suomen kohdalla, eivät ole yksikään perusteltavissa. Maailman talousfoorumi edistää muun muassa digitaalista identiteettiä, transhumanismia, rokotepolitiikkaa, omistajuudesta luopumista sekä lihansyönnin korvaamista hyönteisillä. Suomen virkamiesten ei tule tehdä yhteistyötä Maailman talousfoorumin kanssa eikä ottaa neuvoja, ohjeita tai käskyjä järjestöltä.