Tavoite 3

VAHVA MAANPUOLUSTUS

Tavoite03_Plastic

Vahva maanpuolustus

Suomella on historiallinen menestystarina sodankäyntiin liittyen talvi- ja jatkosotaan. Tämä tunnustetaan monia suurvaltoja myöten. Yksi merkittävimmistä syistä menestykseen oli vahva maanpuolustustahto sekä yhtenäinen käsitys taistelun merkityksestä. Valitettavasti maanpuolustusmentaliteetin sekä fyysisten resurssien merkitystä ei olla korostettu viime vuosikymmeninä, päinvastoin molempia edellä mainituista on ajettu systemaattisesti alas. Kansallisen identiteetin heikentyessä myös kiinnostus oman maan ja sen kulttuuri-identiteetin puolustamiseen ja ylläpitämiseen on heikentynyt.

Tilanne, jossa Suomi ulkoistaa maanpuolustuksen globaaleille toimijoille, ei ole kestävä eikä Suomen edun mukainen. Tämä johtaa eittämättä tilanteeseen, jossa on mukana muita intressiryhmiä, joilla on eri tavoitteet kuin Suomella ja suomalaisilla. Suomi voi ja sen kannattaa harjoittaa sellaista yhteistyötä, joka ei vaaranna Suomen identiteettiä tai aseta Suomea mihinkään geopoliittisesti ristiriitaiseen tilanteeseen. Yhteistyön tulee tapahtua luontaisesti ja niiden maiden kesken, keitä tilanne hyödyttää yhteistä arvoa lisäävällä tavalla. Sotilaallinen yhteistyö on myös helpompaa, mikäli kulttuuri-identiteetti on läheinen tai siitä on löydettävissä samankaltaisuuksia.

Sanonta ”aseet eivät tapa, vaan käsi joka painaa liipasinta” on huomionarvoinen, kun käsitellään yleistä aselakia. Suomalaisilla on vahva historia metsästyksessä, joten meillä on ”geeneissä” ampumisen ja aseenkäsittelyn jalo taito. On pelkästään perusteltua, että lapsille ja nuorille opetetaan nämä perinteet ja että he voivat vastuullisesti harjoittaa metsästystä maassa, jossa on yllin kyllin riistaa hyödynnettäväksi.

Mitä jokainen meistä voi tehdä itse näiden tavoitteiden saavuttamiseksi?

  • liitytään jäseneksi sellaisiin järjestöihin, jotka kannattavat vahvaa maanpuolustustahtoa (reserviläisjärjestöt yms.)
  • aloitetaan ampumaharrastus tai metsästysharrastus, jossa käytetään aseita
  • tutustutaan elokuviin ja kirjallisuuteen, jotka tukevat maanpuolustustahtoa
  • osallistutaan puolustusvoimien lippujuhlan marssille sekä muihin tapahtumiin
  • tuodaan esille esim. sosiaalisessa mediassa vahvoja suomalaisia henkilöitä, jotka ovat olleet vaikuttamassa maanpuolustustahdon kehittymiseen (Mannerheim, Adolf Ehrnrooth, Simo Häyhä, Aarne Juutilainen, Ahti Vuorensola yms.)