SUOMEN ITSENÄISYYDEN AIKAKAUDET

OSA 7. KOHTI UUTTA KUKOISTUSTA

2030-luku

 

ESITTELY

Tarkoitamme kukoistuksella kokonaisvaltaista Suomen ja suomalaisten hyvinvoinnin ja menestyksen tilaa. Suomalaiset kääntävät katseensa meille kuulumattomista maailman kriiseistä oman maan menestyksen, turvallisuuden ja tervehenkisten identiteettien palauttamiseen, jolloin asioita voidaan jälleen pohtia järkiperäisesti ja suomalaisten hyvinvoinnin kannalta.

Suomi alkaa panostamaan omavaraisuuteen, palauttaa infran ja yritykset suomalaisomistukseen, tuomitsee vakavalla kädellä virkamiesten ja poliitikkojen korruption ja Suomen ulkoapäin johdetun päätöksenteon. Lisäksi, koulut ja valtion laitokset edistävät sellaista agendaa, joka kasvattaa normaaleja ja itsenäisiä kansalaisia.

Me suomalaiset olemme perinteisesti olleet ahkeraa ja aikaansaapaa kansaa, ja asioihin on käyty käsiksi väellä, voimalla ja tarmolla, ja asioita on saatu muuttumaan. On raivattu peltoa, ojitettu soita, viljelty maata, kasvatettu karjaa ja rakennettu itse omat talomme. On otettu vastuu omasta elämästämme. Emme ole vaatineet, että “joku muu” tekee sen meidän puolestamme, emme ole siirtäneet vastuuta aina “jonkun muun” harteille, vaan olemme tehneet sen itse.

Tämä asenne meidän on saatava takaisin. Me emme voi enää odottaa, että “joku muu” tekee sen puolestamme. Ei ole olemassa ketään “jotain muuta”. Me itse olemme se “joku muu”. Jos me emme ymmärrä tätä, uutta kukoistusta ei tule. Me syöksymme entistä syvemmälle suohon, josta ei moneen sukupolveen ole poispääsyä. Suurimmat kärsijämme ovat lapsemme ja heidän lapsensa.

Suomea on erityisesti viimeisten parinkymmenen vuoden aikana viety pois raiteiltaan, taloudellisesti, yhteiskunnallisesti ja kulttuurillisesti. Kukoistukseen pääseminen ei vaadi paluuta menneeseen, vaan pikemminkin tarkastelemalla perinteisiä menestystekijöitä ja oppimalla niistä, kansakunnan henki voidaan jälleen saada palamaan väkevällä liekillä.

Olemme Suomi2030-kansalaisprojektin yhteydessä määrittäneet 17 eri tavoitetta ja aihetta tulevaisuuden Suomelle, mitä kukoistus voisi tarkoittaa ja mitä kaikkea se pitäisi sisällään. Pyörää ei tarvitse keksiä uudestaan, kaikki työkalut ja sisällöt ovat suurimman osan kansan tiedossa ja taidoissa. Meidät on saatu unohtamaan tärkeät ja oleelliset asiat ja päällemme on langetettu lukuisia korvaavia asioita, jotka ovat passivoittaneet ja hajoittaneet eheän ja toimivan kansakunnan.

Kun luet ja käyt läpi näitä 17 tavoitetta, avainta, me annamme muutamia konkreettisia esimerkkejä, mitä me kaikki voimme tehdä toisin, mutta mieti myös mielessäsi, mitä sinä olet valmis tekemään jatkossa toisin, koska tilanne ei muutu paremmaksi, ellei meistä jokainen ryhdy tekemään konkreettisesti muutoksia elämässämme ja toimimaan Suomea ja suomalaisia hyödyttävällä tavalla.

 

AVAIMET KUKOISTUKSEEN

Avain 1. Itsenäinen ja puolueeton Suomi

Itsenäisellä ja puolueettomalla Suomella tarkoitetaan sellaista valtiota, jossa Suomi sijaitsee myös kulttuurillisesti ja poliittisesti idän ja lännen välissä, osana Pohjoismaita ja kulttuurillisesti moninaista Eurooppaa. Suomi ei voi olla itsenäinen valtio ja suomalaisten edunvalvoja, mikäli maahamme kohdistetaan poliittista tai yhteiskunnallista vaikuttamista maan rajojen ulkopuolelta. Eikä maamme voi myöskään olla itsenäinen, mikäli meillä on johdossa tai virkamiestasolla vallassa olevia tahoja, jotka ensisijaisesti ajavat Suomen ulkopuolisten toimijoiden etua.

Mitä sinä olet valmis tekemään toisin jatkossa?

– Oletko valmis kirjoittamaan kansanedustajille, kunnallispoliitikoille yms. ja vaatimaan heiltä vastauksia?

– Oletko valmis jakamaan esitteitä naapurustoon sellaisista kansanedustaja- ja presidenttiehdokkaista, jotka ovat itsenäisen ja puolueettoman Suomen kannalla?

– Oletko valmis tukemaan sellaisia kansanedustaja- ja presidenttiehdokkaita taloudellisesti, jotka ovat itsenäisen ja puolueettoman Suomen kannalla?

– Oletko valmis tiedustelemaan asiasta poliitikoilta tai virkamiehiltä, jos havaitset heidän ajavan Suomen päätösvaltaa ulkomaille tai mikäli hän ajaa Suomea osaksi tarpeettomia konflikteja?

Avain 2. Oma valuutta ja käteisen käyttö

Suomen markka mahdollistaa itsenäisen ja riippumattoman valuuttapolitiikan. Käteinen raha on konkreettinen ja fyysinen maksuväline, ja se on perinteisesti tarjonnut kansalaisille vapauden maksaa ilman, että kukaan tarkkailee tai kontrolloi ihmisen kuluttajakäyttäytymistä ja toimintaa. Käteisen käytön suhteen ei perinteisesti ole ollut mitään ongelmia, eikä ole tulevaisuudessakaan.

Mitä sinä olet valmis tekemään toisin jatkossa?

– Oletko valmis käyttämään enemmän ja useammin käteistä, vaikka se hankaloittaisikin elämää hiukan?

– Oletko valmis ilmoittamaan mielipiteesi esim. kirjoittamalla kansanedustajille asiasta?

Avain 3. Vahva maanpuolustus

Suomella on historiallinen menestystarina sodankäyntiin liittyen talvi- ja jatkosotaan. Tämä tunnustetaan monia suurvaltoja myöten. Yksi merkittävimmistä syistä menestykseen oli vahva maanpuolustustahto sekä yhtenäinen käsitys taistelun merkityksestä. Valitettavasti maanpuolustusmentaliteetin sekä fyysisten resurssien merkitystä ei olla korostettu viime vuosikymmeninä, päinvastoin molempia edellä mainituista on ajettu systemaattisesti alas. Kansallisen identiteetin heikentyessä myös kiinnostus oman maan ja sen kulttuuri-identiteetin puolustamiseen ja ylläpitämiseen on heikentynyt.

Suomalaiseen maanpuolustukseen tulee laittaa resursseja ja mikä tärkeintä, suomalaisia tulee rohkaista kansallisen identiteetin puolustamiseen sisäistä ja ulkoista turvallisuusuhkaa vastaan. Suomalaisten ”isänmaan” tunnetta tulee kasvattaa ja kehittää, globalisaation sijaan.

Tilanne, jossa Suomi ulkoistaa maanpuolustuksen globaaleille toimijoille, ei ole kestävä eikä Suomen edun mukainen. Tämä johtaa eittämättä tilanteeseen, jossa on mukana muita intressiryhmiä, joilla on eri tavoitteet kuin Suomella ja suomalaisilla.

Mitä sinä olet valmis tekemään toisin jatkossa?

– Oletko valmis rohkaisemaan ystäviäsi ja tuttaviasi käymään armeijan ja puhumaan armeijan puolesta?

– Oletko valmis viemään asiaa eteenpäin, jos havaitset Suomen sisällä maanpetoksellista toimintaa?

Avain 4. Korruption kitkeminen hallinnosta

Suomessa on tällä hetkellä toimijoita, jotka suuntaavat vero- tai velkarahoja Suomen ulkopuoliseen toimintaan tai sellaiseen toimintaan, joka hyödyttää vain äärimmäisen pientä osaa kansasta. Rahat sekä resurssit tulee käyttää suomalaisten hyödyksi, mikään muu toiminta ei ole loogisesti perusteltua.

Virkamies- sekä valtiontasolla on liian paljon hyväveli- ja hyväsiskoverkostoja, jotka eivät toimi rehellisesti ja avoimesti.

Kansanedustajien ja virkamiesten tehtävä on ajaa Suomen ja suomalaisten asioita, eikä hylätä maataan ja keskittyä palvelemaan ulkomaiden toimijoita. Erityisesti valtion virassa toimivat henkilöt ovat vastuullisissa tehtävissä, heidän tulee toimiva virkatehtävissään rehellisyyttä ja kunniallisuutta noudattaen.

Ulkoministeriö jakaa valtavia summia hankkeisiin, joista on käytännössä katsoen nollahyöty. Tämänkaltaisen rahan tuhlaamisen on loputtava ja se raha on laitettava yleishyödylliseen toimintaan.

Mitä sinä olet valmis tekemään toisin jatkossa?

– Oletko valmis tekemään rikosilmoituksia havaitsemistasi väärinkäytöksistä?

– Oletko valmis kirjoittamaan eduskunnan oikeusasiamiehelle yms. havaitsemistasi väärinkäytöksistä?

Avain 5. Yrittäjyyden ja työn tukeminen

Suomalaiset ovat maailmalla tunnettuja teollisuudesta ja korkealaatuisesta osaamisesta. Suurin osa tämänhetkisestä tarpeesta työmarkkinoilla liittyy perinteisiin fyysisiin töihin. Näitä ei kuitenkaan arvosteta ylhäältä-alas suunnatussa yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa ja työurien suunnittelussa. Suomen hyvinvointi perustuu suurelta osalta siihen, että kansalaiset tekivät töitä ja saivat siitä myös monenlaista arvostusta. Työnteon tulee olla palkitsevaa sekä rahallisesti että arvostuksen kautta.

Yrittäjyyttä on tuettava erityisesti byrokratian ja säännöstelyn vähentämisellä, erityisesti pienissä ja keskisuurissa yrityksissä. Mitä vähemmän yrittäjällä kuluu aikaa toisarvoisiin tehtäviin, sitä enemmän hän voi keskittyä arvon tuottamiseen, mikä on edellytys esim. työllisyyden parantamiseen.

Mitä sinä olet valmis tekemään toisin jatkossa?

– Oletko valmis tekemään ostoksesi paikalliselta tuottajalta/kauppiaalta, vaikka joutuisitkin maksamaan tuotteista/palveluista vähän enemmän kuin monikansallisilta jäteiltä ostaessasi?

– Oletko valmis suosittelemaan muille ihmisille ja läheisille heille sopivaa työtä, jos ja kun tilanne tulee eteen?

Avain 6. Turvallinen lapsuus

Viimeisinä vuosina suomalaisiin kouluihin on rantautunut mitä ihmeellisempiä opetussuunnitelmia ja oppimismenetelmiä, jotka eivät kasvata tai kehitä lasta ja nuorta, vaan saavat heidät entistä enemmän sekaisin sekä omasta identiteetistä että maailman tapahtumista.

Koulujen rooli on opettaa lasta ja nuorta pärjäämään elämässä ja työmarkkinoilla, tarjoamalla opiskelijoille hyvät tiedot ja taidot perinteisissä oppiaineissa, kuten luonnontieteet, käsityöt, liikunta, kuvaamataito, kansalaistaidot, kielet jne. Mitään muuta ei tarvita sotkemaan hyvää kasvutarinaa.

Myös katuväkivalta on räikeän yleistä ja liian usein siihen liittyy elementti, jossa etniset ryhmät toteuttavat väkivaltaa kantaväestön nuoria kohtaan. Myös sellainen väkivalta, johon ei liity kulttuurinvälistä yhteentörmäystä, on ilmiönä haitallinen ja vaatii paneutumista.

Mitä sinä olet valmis tekemään toisin jatkossa?

– Oletko valmis kirjoittamaan opettajalle/rehtorille ja vaatimaan, ettei lapsellesi opeteta luonnonvastaisuuksia?

– Oletko valmis ryhmäytymään tovereidesi kanssa sekä puolustamaan lähimmäisiäsi?

– Oletko valmis puhumaan muille vanhemmille esim. vanhempainillassa, että lapsille ei tule antaa mitään poikkeavaa seksuaali- tai identiteettikasvatusta koulussa esim. Setan taholta?

Avain 7. Perinteinen perhemalli

Lapsi ja nuori voivat hyvin silloin, kun hänellä on sellainen perhemalli, joka koostuu isästä ja äidistä, isovanhemmista ja mahdollisista veljistä ja siskoista. Nämä identiteetit on myös tärkeä säilyttää, jotta voidaan kuvata todellisuutta parhaalla tavalla, sen sijaan että nimet ja termit koetaan jollain tavalla vanhoillisiksi ja korvataan ne kasvottomilla tunnistamattomilla termeillä.

Tutkimusten mukaan lapset voivat paremmin silloin, kun heillä on perinteisempää järjestystä noudattava perhemalli, kuin sellaisissa tapauksissa joissa roolit ovat sekoittuneet.

Mitä sinä olet valmis tekemään toisin jatkossa?

– Oletko valmis ottamaan yhteyttä kunnanvaltuutettuihin, ettet halua pride-liputusta kuntaasi?

– Oletko valmis omassa elämässäsi edistämään ja osoittamaan perinteisen perhemallin toimivuutta keskustelun ja oman esimerkin kautta?

– Oletko valmis tukemaan esim. ”aito avioliitto” -yhdistystä?

Avain 8. Humanitaarisen maahanmuuton minimointi

Suomi on jakanut erittäin suuria summia rahaa ulkomaille jo vuosikymmenten ajan. Tästä avusta, josta käytetään nimeä humanitaarinen apu, ei ole ollut millään tavalla sitä hyötyä mikä palvelisi sekä vastaanottajamaata että avun lähettäjää.

Suurilla volyymeillä tapahtuva humanitaarinen maahanmuutto muuttaa yhteiskuntaa useilla tavoilla ja sillä on negatiivisia taloudellisia, yhteiskunnallisia ja kulttuurillisia vaikutuksia.

Suomea ohjaavat tällä hetkellä sellaiset kansainväliset sopimukset, joista on haittaa maallemme. Näin ollen on loogista, että Suomi eroaa tällaisista sopimuksista. Humanitaariseen maahanmuuttoon ei ole perusteita, Suomen rooli on rohkaista jokaisia ihmisiä ratkaisemaan ongelmansa omassa kotona. Kaikenlainen avustus, jossa Suomesta lähtee laivoja tai henkilöitä noutamaan ihmisiä väärin perustein Suomeen, on loputtava ja tällaista ei tule edistää.

Mitä sinä olet valmis tekemään toisin jatkossa?

– Oletko valmis lähtemään mielenosoituksiin ja protestoimaan väestönvaihtoa vastaan?

– Oletko valmis ottamaan yhteyttä kansanedustajiin tai virkamiehiin, ettet halua Suomeen lisää elintasopakolaisia?

Avain 9. Omista kansalaisista huolehtiminen

Nykyaikana Suomessa ei ole juuri lainkaan kansalaisjärjestöjä, liittoja tai muita toimijoita, jotka avustavat suomalaisia vähempiosaisia ja niitä kansalaisia, jotka ovat joutuneet taloudelliseen tai yhteiskunnalliseen ahdinkoon erilaisten sääntöjen ja rajoitusten vuoksi. Suomalaisten on aika alkaa auttamaan toisia suomalaisia, sillä yhdessä pärjäämme paremmin näitä keinotekoisesti laadittuja muutoksia ja kehityksiä kohtaan.

Sosiaaliset yhteisöt ja kontaktit ovat tärkeä tekijä maailmassa, jossa tietokoneet ja sosiaalinen media on tullut korvaamaan arkisen ulkoilman. Erityisesti vanhusten tulee saada palvelunsa siten, että he pärjäävät mahdollisimman hyvin eikä heidän tarvitse omaksua uutta ja turhaa teknologiaa tai ideologiaa.

Mitä sinä olet valmis tekemään toisin jatkossa?

– Oletko valmis tekemään hyväntekeväisyystyötä esim. vanhusten parissa?

– Oletko valmis auttamaan kanssaihmistä pulassa, oman osaamisesti ja kykysi rajoissa?

Avain 10. Vastuullinen journalismi ja tiedonvälitys

Suomalainen valtamedia on tällä hetkellä sellaisessa tilassa, jossa se jättää kertomatta kansalaisille tärkeitä asioita kotimaan ja ulkomaan rintamalta, vaikka tämä tieto olisi helposti saatavilla.

Toiseksi, valtamedia soveltaa saatua tietoa tai osoitettua näyttöä liian yksipuolisesti, kun selkeästi asioihin liittyy tietoa, joka vaikuttaa lopputulokseen. Minkäänlainen tarkoituksenmukainen tiedon pimittäminen tai olemattomiin perusteisiin liittyvä suomalaisten vähättely ja syyllistäminen eivät kuulu kehittyneen sivistyvaltion agendaan.

Suomalaisen median tulee olla puolueeton, objektiivinen ja vailla sellaista agendaa, mitä se tällä hetkellä omaa.

Mitä sinä olet valmis tekemään toisin jatkossa?

– Oletko valmis tekemään kansalaisjournalismia ja julkaisemaan sitä esimerkiksi sosiaalisessa mediassa?

– Oletko valmis kirjoittamaan lehtien palstoille tai online-foorumeihin, jos havaitset virheellistä tietoa mediassa?

– Oletko valmis ottamaan yhteyttä median edustajaan mikäli havaitset hänen tuottavan yksipuolista tai vääristynyttä tietoa?

Avain 11. Omavarainen maa-, metsä- ja vesitalous

Suomen ei tule missään olosuhteissa myydä kansallisomaisuuttaan eikä kriittistä infraa ulkomaiseen omistukseen, kuten kaivostyötä, metsiä ja vesistöjä, pohjavettä, sähköverkkoja, lentoliikennettä, maanteitä, rautateitä, energiantuotantoa.

Suomen tulee myös olla kaikissa olosuhteissa ruokatuotannon suhteen omavarainen (riittävät varastot kaikissa tilanteissa).

Olemme myös maailmanhuippuja metsien hoidossa, joten meidän ei tule kuunnella muiden maiden ”asiantuntijoiden” neuvoja metsien hoitamisesta. Me olemme itse asiantuntijoita tämän aiheen osalta.

Mitä sinä olet valmis tekemään toisin jatkossa?

– Oletko valmis hankkimaan omia kanoja (jos mahdollista)?

– Oletko valmis lisäämään puun polttoa kotona (jos mahdollista)?

– Oletko valmis keräämään marjoja, sieniä, polttopuita yms. metsistä?

– Oletko valmis kasvattamaan perunoita, porkkanoita yms. siirtolapuutarhassa/viljelyspalstalla/omalla pihalla?

Avain 12. Maaseudun elinvoimaisuus

Maassamme on paljon hyödynnettävissä olevaa riistaa sekä peltoalaa, jota tulee arvostaa ja hyödyntää tehokkaammin ruoantuotantoon. Ilman maaseutujen merkitystä, ruoantuotantomme olisi vaarannettu. Meidän tulee hyödyntää entistä enemmän kotimaista tuotantoa, erityisesti maito- ja lihatuotantoa, joita ilman maaseutu köyhtyy ja näivettyy.

Kansalaisten on hyvä tutustua paremmin ja konkreettisesti siihen, mitä maaseuduilla tapahtuu ja siitä, mistä maaseudun arki koostuu, mitä haasteita ja mahdollisuuksia maalla eläminen tarjoaa. Meidän tulee tukea myös muunlaista kehitystä vallalla olevan urbanisaation sijaan.

Mitä sinä olet valmis tekemään toisin jatkossa?

– Oletko valmis hankkimaan entistä enemmän elintarvikkeita suoraan paikalliselta tuottajalta, vaikka se olisi hieman kalliimpaa ja vaivalloisempaa?

– Oletko valmis vierailemaan ja tutustumaan maatilojen toimintaan ”avoimien ovien” päivinä?

Avain 13. Ilmastohysterian lopettaminen

Suomen rooli globaaleihin ympäristöongelmiin sekä ilmastoon on käytännössä olematon. Sen sijaan, maallamme on perinteisesti ollut korkea osaaminen usealla eri ympäristöteknologian saralla.

Kenenkään lapsen tai nuoren ei tule kokea ahdistusta asioista, jotka eivät pidä paikkaansa ja joilla ei ole mitään merkitystä.

Kansainväliset ilmastosopimukset eivät hyödytä Suomea, mutta niistä on paljon haittaa. Ei ole millään lailla perusteltua pidättäytyä näiden sopimusten piirissä.

Suomalaisten ei tule huolehtia eikä stressata ilmastoon liittyvistä asioista, eikä tehdä mitään sellaisia uudistuksia, joissa ilmastoagendan rooli on millään lailla merkityksellinen.

Mitä sinä olet valmis tekemään toisin jatkossa?

– Oletko valmis etsimään todellista tietoa valtamedian ulkopuolelta ja jakamaan sitä eteenpäin?

– Oletko valmis omassa elämässäsi elämään normaalisti, esim. käyttämään puuta tai polttoöljyä kotisi lämmittämisessä?

– Oletko valmis antamaan taloudellista tukea niille järjestöille/ihmisille, jotka tuovat oikeaa ja todellista tietoa esiin ilmaston muuttumisesta?

Avain 14. Luonnonsuojeluun konkretiaa

Suomi on tuhansien järvien maa, meillä on puhdasta vettä sekä metsää, josta useat eurooppalaiset voivat vaan kadehtia. Suomalainen ei myöskään pelkää olla metsässä. Tämä itsessään on arvo, jota tulee vaalia.

Suomalaisten ei tarvitse millään lailla hävetä, vaikka luonnosta otetaan kansalle energiaa ja ravintoa. Päinvastoin sen tulisi olla itsestäänselvyys, luontoa kunnioittaen ja sen kestävyyttä vaalien.

Koko ympäristöön ja ilmastoon liittyvä keskustelu on täysin sivuraiteilla. Suomessa on puhdasta vettä, hyvät ilmasto-olosuhteet sekä maan kokoon nähden vähän ihmisiä. Luonnonsuojelun tulee keskittyä konkreettisiin ja loogisesti perusteltuihin asioihin, kuten siisteyteen ja roskaamiseen. Nämä ovat konkreettisia luonnonsuojeluun liittyviä tekoja, joiden vaikutuksen jokainen voi nähdä.

On ensiarvoisen tärkeää, että luontoa ei myydä ulkomaille, vaan se pidetään suomalaisten pyhänä paikkana.

Mitä sinä olet valmis tekemään toisin jatkossa?

– Oletko valmis keräämään roskia ja jätettä luonnosta mikäli sellaisia näet kulkiessasi?

– Oletko valmis viettämään enemmän aikaa luonnon helmassa tutustuen eri kansallismaisemiin ja luontotyyppeihin?

Avain 15. Realistinen energiapolitiikka

On vain ja ainoastaan järkevää, että Suomi toteuttaa sellaista energiapolitiikkaa, jossa hyödynnetään kansallisia ja toistaiseksi kansainvälisiä uusiutuvia ja uusiutumattomia energiamuotoja. Näistä esimerkkejä on kotimainen turve ja ulkomailta tuotu öljy, kivihiili ja maakaasu.

Suomea ei voida ympäristöllisesti ja ilmastollisesti verrata Keski-Eurooppaan tai Etelä-Eurooppaan. Meillä on harva väentiheys, kylmät talvet sekä pitkät välimatkat. Energian käyttömme tulee olla yksilöity Suomen ja suomalaisten tarpeisiin.

Olemme kautta historian olleet edellä kävijöitä ympäristö- ja energia-asioisssa, meidän ei tule muuttaa asenteita eikä käytänteitä siksi, että jossain muualla näin sanotaan, etenkään kun se ei palvele meidän etua.

Suomalaiset voivat käyttää ja hyödyntää niin paljon edullisia fossiilisia polttoaineita, kun he itse haluavat. Tällä ei ole vaikutusta kokonaisuuteen, mutta hyödyntämällä perinteistä energiantuotantoa sekä -käyttöä hyödymme maana ja kansalaisina.

Mitä sinä olet valmis tekemään toisin jatkossa?

– Oletko valmis ottamaan yhteyttä kansanedustajiin, että vastustat pakonomaista vihreää siirtymää?

– Oletko valmis maksamaan bensiinistä/dieselistä enemmän, vaikka sähköautolla ajaminen olisi halvempaa?

– Oletko valmis lämmittämään taloasi puulla/polttoöljyllä, vaikka se saisikin sinut näyttämään “vanhoilliselta”?

Avain 16. Etiikka ja moraali kunniaan

Suomalaisten tulee edistää eettistä, moraalista sekä sivistyksellistä elämää omassa arjessaan. Ketään ei pidä pakkorokottaa, päätökset tulee tehdä kansallisesti ilman Suomen ulkopuolisten toimijoiden vaikuttamista, toisia ihmisiä tulee kohdella asiallisesti, heikompia tulee puolustaa, suomalaisten ei pidä stressata asioista, jotka eivät meille kuulu, Suomen ja suomalaisten asemaa ei saa tarkoituksella heikentää tai alistaa, vanhempien ihmisten arvoa tulee kunnioittaa,

Mitä sinä olet valmis tekemään toisin jatkossa?

– Oletko valmis omassa elämässäsi toimimaan rehellisesti, vaikka valheen voimalla saisitkin enemmän?

– Oletko valmis puolustamaan heikompia?

– Oletko valmis muistuttamaan ihmisiä suomalaisten perinteiden tärkeydestä?

Avain 17. Inhimillinen elämä

Suomessa on perinteisesti ollut vahva sosiaalinen yhteisöllisyys. Tämä tarkoittaa sitä, että kansalaisia on autettu ja tuettu, yksilön sekä yhteiskunnan puolelta. Vahvan sosiaalisen yhteisöllisyyden muodostaa väestön kulttuurillinen samankaltaisuus. Suomi on rakennettu ja kehitetty kovalla työllä ja kansallisella yhteisöllisyydellä. Tämä on mahdollistanut hyvän elämän niin enemmistölle kun vähemmistöillekin. Ne arvot, asenteet ja käyttäytyminen, joka hyvän elämän on mahdollistanut, ovat vaalimisen ja muistamisen arvoisia.

Mitä sinä olet valmis tekemään toisin jatkossa?

– Oletko valmis elämään ”analogisesti” vastakohtana kaiken ”digitalisoitumiselle”?

– Oletko valmis olemaan kohtelias, vaikka saisitkin huonoa palvelua?

– Oletko valmis auttamaan taloudellisesti vähävaraisia?

– Oletko valmis viettämään aikaasi vanhusten ja yksinäisten kanssa, joilla ei ole ketään apuna?

 

OSALLISTAMINEN JA VAATIMUKSET

On kuitenkin yksi elintärkeä asia, jota tarvitaan mahdollistaakseen Suomen palauttamisen sellaiseksi maaksi, jollaisen ylivoimaisesti suurin osa kansasta haluaa sen olevan. Jokaisen kansalaisen on aktivoiduttava tekoihin ja otettava vastuu tämän maan johtamisesta, kehittämisestä ja haitallisten ilmiöiden poislakaisemisesta.

Mennyt on se aika, jolloin poliitikot tai virkamiehet ajattelivat Suomen ja suomalaisten etua ja hyvinvointia, yksittäisiä henkilöitä lukuunottamatta. Jo pelkästään koneisto on ohjelmoitu siten, että se toimii ilman vastuullisia kuljettajia ja käyttäjiä ja toteuttaa itse itseään ajamalla muiden sidosryhmien etua, paitsi sen tärkeimmän, eli keskivertosuomalaisen.

Politiikka ja virkamieskoneisto, jossa päätöksenteko tapahtuu, ei palvele kansaa, vaan kansa on saatu palvelemaan näitä edellä mainittuja instansseja. Ei ole olemassa, eikä tule olemaan riittävän vahvaa ja monipuolista tahoa, joka yksistään politiikan kautta kykenee palauttamaan Suomen raiteilleen. Tämä on huomattu liian monta kertaa ja liian monen vuoden aikana.

Lisäksi, kun ihminen itse kykenee toteuttamaan kehitystä ja muutosta, tavalla mistä on hyötyä ja mikä ei perustu vain korulauseisiin, tällä tavoin ihminen voi oikeasti kokea voimaantuvansa. Tämä luo myös yhteiskunnallista merkitystä, kun kansa kokee, että se voi itse vaikuttaa asioihin.

Verkostoidu

Kukoistuksen kannalta on hyvin tärkeää, että suomalaiset verkostoituvat samalla tavoin ajattelevien ihmisten kanssa. Olemme jo nähneet vuosien aikana, kuinka pirstaloitunut kansakuntamme on. Tämä tulee jatkumaan aina kun jokin globaali ilmiö esitellään meille ja tuodaan vastuullemme.

Otollinen tilanne on se, että joka kaupungissa ja paikkakunnalla on ryhmiä, jotka tukevat tarvittaessa toisiaan henkisen tai fyysisen koitoksen edessä sekä vastustavat haitallisia ilmiöitä yhdessä, ryhmänä. Suomi oli ennen sosiaalisesti yhteisöllisempi ja tästä johtuen myös vahvempi sisäisiä ja ulkoisia uhkakuvia kohtaan. On aika palauttaa vahva yhteisöllisyys ja se alkaa hyvistä verkostoista, joissa jokaisella henkilöllä on oma rooli ja merkitys.

Aktivoidu

On ensiarvoisen tärkeää, että kansalaiset aktivoituvat johtamaan omaa arkea ja yhteiskunnallista tilaa. On selkeästi nähtävissä mitä tapahtuu, kun annamme mandaatin yhteiskunnan johtamisesta virkamiehille ja poliitikoille; he päätyvät ajamaan oman viiteryhmänsä tai kansainvälisten tahojen etua. Tähän ryhmään ei valitettavasti kuulu suurin osa keskivertosuomalaisista.

Aktivoituminen nostaa energiatasot ja asettaa meidät takaisin siihen tilaan, jossa kansalaiset päättivät ja määräsivät sen minkälaisessa yhteiskunnassa haluamme elää. Aktivoitumalla mahdollistamme sen, että politiikka ja järjestelmät ovat kansalaisia varten, eikä päinvastoin.

Osallistu

Osallistumalla toimintaan jokainen henkilö voi kokea olevansa tärkeä, saadessaan vaikuttaa asioihin ja jakaa näkemyksiä ja kokemuksia samanhenkisten ihmisten kanssa. Esimerkiksi Suomi2030-kansalaisprojektiin liittyen on olemassa paljon erilaisia asioita, jonka parissa voi toimia ja saada aikaan muutosta parempaan.

 

LOPUKSI

Se aika on mennyt, kun pystyimme luottamaan poliittisiin päättäjiimme ja heidän hyväntahtoisuuteen Suomen ja suomalaisten hyväksi. Ehkä sekin aika vielä jossain tulevaisuudessa palaa, mutta karu totuus on, että ellemme yhdessä ja jokainen erikseen ryhdy elämään ja toimimaan toisella tavalla, edessämme tulee olemaan hyvin vaikeat ajat.

Itsekkyys, itsekeskeisyys, “koska minä haluan” -ajattelu vie meitä vain syvemmälle suohon, jonka vaikutukset tulevat enimmäkseen näkyviin lapsillemme ja heidän lapsilleen. Emme voi olla niin passiivisia ja sinisilmäisiä, että ulkoistaisimme vastuun tulevaisuudesta ulkopuolisille tahoille samalla kun uskottelemme itsellemme, että joku ”laupias samarialainen” tai poliitikko, ”joku muu”, ajaa parempaa huomista meille, lapsillemme ja lastenlapsille. Muutos on meistä itsestämme kiinni, vaikka meille uskotellaan aivan päinvastaista ja meidät halutaan passivoida, jotta ottaisimme kiltteinä lampaina vastaan kaiken, mitä meille uskotellaan.

Pian tulee aika, jolloin jokaisen tulee tehdä valinta.

Orjuus vai vapaus?

Alistuminen vai itsenäisyys?

Valinta on sinun.

Facebook
Twitter
LinkedIn