Categories
news

Suomi2030-kansalaisprojektin teemat ovat ajankohtaisempia kuin koskaan

Reilu vuosi sitten Suomi2030-kansalaisprojekti alkoi nostaa esiin ajankohtaisia ja Suomelle merkityksellisiä aiheita. Nyt vuoden jälkeen, on syytä korostaa, että nämä 17 teemaa ja tavoitetta ovat entistä oleellisempia. Toisin sanoen, valitut teemat eivät ole olleet ohimeneviä trendejä, vaan niiden taustalla on pitkällä aikavälillä syntyneitä ilmiöitä, arvoja ja käyttäytymismalleja, joita on erittäin tärkeä vaalia ja suojella. Nämä 17 teemaa ovat avaimet kukoistukseen, mikäli niitä tarkastelee ja niiden mukaan elää. Huomionarvoista on myös se, että näitä teemoja ei tarvinnut etsiä kaukaa: tuli vaan palauttaa mieleen sankaritarinoita ja pohtia suomalaisille kunniallisia asioita ja niitä menestystekijöitä, jotka kerran nostivat Suomen yhdeksi maailman menestyvimmistä valtioista sekä antoivat suomalaisille merkitystä elämään, enemmän kuin monet kenties osasivat kokea tai arvostaa.

Mutta mikä selittää sen, että juuri tällä hetkellä näitä menestystekijöitä ajetaan niin suurella pakkomielteellä alas? Lähes päivittäin media suorastaan rohkaisee kansalaisia valmistautumaan sotaan, vaikka Suomella ei ole ollut mitään ongelmia kenenkään muun valtion kanssa. Olemmeko joutuneet osaksi suurvaltojen välisiä kahnauksia, tilanteessa jossa meidät on houkuteltu ja suorastaan ”kaapattu” osaksi sotakoneistoa? Samaan aikaan ilmasto- ja ympäristöpolitiikka on suorastaan mielipuolista, kouluissa ajetaan ja edistetään agendaa, joka on aivan täysin päin vastaista mitä meidän vanhempamme ja isovanhempamme loivat ja pitivät arvossa. Suomen kansa ei ole samalla tavalla eheytynyt, kuin mitä se oli kauan sitten todellisten kriisien kohdatessa. Iso osa ihmisistä elää pelossa, johon ei ole mitään syytä. Ja samaan aikaan toisaalta kääntää katseensa pois sellaisista ilmiöistä, jotka vaatisivat kohtaamista ja pohtimista.

Vaikka jatkuvalla syötöllä tapahtuu paljon Suomea ja kansalaisia koskevia asioita, tällaisten tilanteiden edessä ei pidä kiirehtiä eikä uskoa valheita. Asiat voi kohdata yksi kerrallaan, pohtia onko asioiden taustalla mitään järkeä ja kuinka meidän isovanhempamme sekä vanhan ajan johtajat olisivat toimineet kyseisen ilmiön edessä. Tärkeää on myös muistaa, että meidän ei tule ottaa vastaan mitään ulkoa päin pakotettua, ja että meillä on päätösvalta tässä maassa, vaikka se kuinka pyritään viemään pois.

Vanha keino on parempi kuin pussillinen uusia, se sanoma toimii nykyisessä maailmanmyllerryksessä erittäin hyvin. Vanhalla keinolla tarkoitetaan perinteisiä arvoja, asenteita ja käyttäytymistä. Ne ovat testattuja monessa liemessä ja osoitus ylivertaisuudesta, verrattuna niihin keinoihin ja ratkaisuihin, joita meille yritetään syöttää ylhäältä ja ulkoa käsin.

Categories
news

Suomalaiset voivat vaikuttaa muutoinkin kun raskaiden organisaatioiden tai yhdistysten kautta

Sivustaseuraajat ovat vuosien aikana huomanneet, kuinka useat hyvällä idealla kulkevat ”projektit” ovat valitettavasti päätyneet joko henkilökemioiden yhteentörmäykseen tai muutoin vain liian pitkälle suunniteltuihin, mutta ei lainkaan toteutettuihin kuvioihin.

Lähtökohtaisesti meillä vallitsee kulttuuri, jossa ihmiset ovat tottuneet vaikuttamaan jonkinlaisten organisaatioiden tai yhdistysten kautta. On tavallaan automaattisesti päädytty tilaan, jossa on keskusjohtoinen järjestys, eri roolit, johto sekä seuraajat tai jäsenet. Näissä tämäntyyppisissä kokoontumissa on kuitenkin useita haittapuolia, ja tästä johtuen onkin hyvä muistuttaa itseään siitä, että on olemassa myös toisenlaisia tapoja vaikuttaa ja saada aikaan parannuksia.

Ensinnäkin, keskusjohtoiset organisaatiot ja järjestöt ovat luonteeltaan hitaita; useilla ihmisillä on hankala sopia yhteistä palaveriaikaa, joka jo pitää sisällään ajatuksen, että palaveri on järjestettävä.

Toiseksi, ihmiset päätyvät ottamaan projektille luontaisen roolin, jossa joku on aloitteentekijä, joku ideoija, joku yhteenkokoaja, joku taas toteuttaja tms. Tämä puolestaan voi pahimmassa tapauksessa estää sen, että jokainen ihminen voi toimia aloitteentekijänä sekä toteuttajana, kukin omalla tavallaan. Eri roolit ja niiden hyödynnettävyys toimii ilman muuta useassakin tilanteessa, mutta kun tilanne on uuden kukoistuksen luominen ja Suomen palauttaminen raiteilleen, on hyvä jos ihmiset toimivat intuitiivisesti ilman projektiin tai yhdistyksiin liittyvää byrokratiaa.

Kolmas haitallinen ilmiö on se, että liian usein eri yhdistys- tai organisaatiotapaisissa toiminnoissa syntyy vastakkainasettelua ja eri ihmisten välisiä henkilökemioihin liittyviä ongelmia. Tällaiset voivat pahimmassa tapauksessa tuhota tai lamauttaa hyvänkin idean äärimmäisen lyhyessä ajassa. Näistä meillä on esimerkkejä enemmän kuin tarpeeksi.

Näin ollen onkin hyvä ajatus pyrkiä toteuttamaan itseään ja vaikuttamaan myös oma-aloitteisesti. Tämä ei poissulje muita projekteja, joissa voi olla eri roolit ja aikasykli. Suomi voidaan pelastaa pala kerrallaan ja siihen jokainen voi tehdä omalla tavalla oman osansa.

Kuten Elvis totesi laulussaan ”Vähän vähemmän keskustelua, vähän enemmän toimintaa, kiitos.”

Tärkeintä on, että tekee eikä vain puhu.

Categories
news

Mikä saa naispäättäjät intoutumaan konfliktien puolesta?

On ollut hälyyttävää huomata, kuinka viime aikaisiin konflikteihin liittyen myös naispoliitikot ovat osoittaneet merkkejä sotimisen tai taistelujen puolesta. Perinteisesti miehiä on syytetty siitä, että he ovat kovia aloittamaan sotia, mikä pitääkin paikkaansa. Mutta ovatko naiset ottamassa miehiä kiinni tässäkin asiassa – konfliktihakuisuudessa? Usein vieläpä tilanteissa, jotka eivät liity Suomeen tai suomalaisiin millään tavoin. Mutta jos tämänkaltainen suuntaus jatkuu, niin konfliktit ja sodat tuodaan pian suomalaisten vastuulle. Tätä totta kai suurvallat haluavat, mutta tuskin kukaan järkevä suomalainen.

Tällainen ”kehitys” on huolestuttavaa ja haitallista. Usein vieläpä näkee sellaisten henkilöiden puhkuvan sotatarmoa, jotka eivät itse rintamalle päätyisi, vaan pystyvät seuraamaan tilannetta turvallisen etäisyyden päästä. Entä jos kaikki tämä energia ja aggressio käytettäisiin siihen, kuinka saadaan rauha aikaiseksi? Miksi näin ei tehdä? Ei rauhanajamisen tarvitse olla antautumista tai huokua tappiomielialaa, se voi olla aktiivista ja yhtä lailla aggressiivista, mutta lopputulema kohdistuisi rauhaan ja konfliktien ratkaisemiseen.

Tällaisia ääniä, jossa naiset puhuvat taistelun tai hyökkäyksen puolesta, ei naisten tai naispoliitikkojen suusta olla totuttu kuulemaan ainakaan nykyisessä määrin. Jos ilmiö pitää paikkaansa, niin mikä sen saa aikaan? Ovatko ihmiset menettäneet tilannetajun, etteivät he käsitä mitä sota tarkoittaa? Ovatko valtamedian asiantuntijat erehtyneet niin monta kertaa sotastrategioihin liittyen, että ihmiset ovat turtuneet sodan ja siihen liittyvän tuhon käsitteisiin?

Maailmassa on turhankin paljon sotia ja konfliktihakuisuutta. Olisi syytä ottaa muutama askel taaksepäin ja rauhoittaa tilanne, ainakin omalla tontilla. Jättää taistelu-uhot kokonaan pois ja rakentaa Suomeen hyvä ja itsenäinen puolustus, johon ei kuulu vieraiden valtojen sotilaat tai agendat.

Categories
news

Suomi2030-kansalaisprojekti – yksi vuosi takana

Suomi2030-kansalaisprojekti on toiminut nyt noin vuoden ajan ja nyt on syytä kerrata, mistä tässä kaikessa on kyse, mitä on tapahtunut ja mihin tähdätään lähitulevaisuudessa. Vuoden aikana on tullut runsaasti kommentteja ja yhteydenottoja, on syntynyt lukuisia opetuksellisia ja motivointiin liittyviä videoita ja kirjoituksia, sekä on myöskin konkretisoitunut tarkemmin millaiseen toimintaan ja sisältöön on tärkeää keskittyä.

Suomi2030 pyrkii saamaan ihmiset ottamaan enemmän vastuuta itsestään siten, etteivät kansalaiset odota systeemin tai kenenkään ulkopuolisen henkilön, esimerkiksi poliitikon, tekevän asioita heidän puolestaan. Politiikka ja systeemi ovat nykyään niitä itseään varten, ei maata tai kansalaisia. Näin ollen ihmisten on irtauduttava systeemin raskaista kahleista ja alettava elämään itsenäisemmin ja aktiivisemmin. On lapsenomaista turvautua asioissa ulkoiseen apuun ja turvaan, koska me aikuiset pystymme toimimaan oikein hyvin ilman byrokratiaa tai neuvoja, jotka eivät millään tavalla auta keskivertokansalaista.

Mahdollistaakseen tämänkaltaisen itsenäisyyden ja riippumattomuuden, Suomi2030 haluaa muistuttaa ja rohkaista ihmisiä ymmärtämään oman kulttuurin, luonnonmukaisten identiteettien, historian, itsenäisyyden ja perinteiden tärkeän ja voimaannuttavan merkityksen. Ymmärtämällä ja omaksumalla edellämainittuihin asioihin liittyvän elämäntavan ja -asenteen, kansalaisen on helpompi toteuttaa itseään yhteiskunnassa ja pärjätä paremmin ilman byrokraattista tai poliittista riippuvuussuhdetta.

Julkaisemme videoita ja kirjoituksia asioista, jotka meitä haastavat sekä promotoimme sellaista elämäntyyliä ja asennetta, jotka meitä vahvistavat ja saavat meidät toteuttamaan itseämme paremmin. On kuitenkin ensiarvoisen tärkeää osallistaa uusia ihmisiä mukaan toimintaamme. Verkostoitumalla, osallistumalla ja aktivoitumalla samanhenkisten ihmisten kanssa myös sosiaalisen median ulkopuolella, voimme alkaa vaikuttamaan kansakunnan asioihin siten, että systeemi palvelee meitä kansalaisia oikeudenmukaisemmalla tavalla, eikä pyri juoksuttamaan meitä kriisistä kriisiin asioiden kohdalla, jotka eivät meitä edes koske eivätkä meille kuulu.

Suomi2030-alustalla on työkaluja ja sisältöjä sellaiseen elämäntapaan, jolla voimme edistää positiivisia tekoja ja toimintaa, toisin sanoen elämänsisältöä, joka on hyväksi sekä maalle että kansalaisille. Tämänkaltaista mallia ollaan jatkuvasti viemässä meiltä pois, maamme arvoa heikennetään ja kansalaisten valtaa, velvollisuuksia, vapautta ja vastuuta rajataan entistä enemmän. Näistä löydät lukuisia esimerkkejä videoistamme ja kirjoituksistamme. Meidän tulee yhdessä käytännön tasolla estää haitallista kehitystä ja edistää positiivisia tekoja ja toimintaa.

Jatkamme edelleen videoiden ja artikkelien tuottamista, mutta entistä enemmän siirrämme toiminnan painopistettä reaalimaailmaan. Sosiaalisessa mediassa toimiminen on toki tärkeää, mutta se kattaa vain pienen osan suomalaisia. Jotta voimme tavoittaa yhä suuremman osan suomalaisia, on entistä tärkeämpää toimia myös sosiaalisen median ulkopuolella ja ryhtyä tekemään yhteistyötä samalla tavalla ajattelevien ihmisten ja ryhmien kanssa.

Sen vuoksi toivotamme myös Sinut lämpimästi tervetulleeksi osaksi kansalaisprojektia. Ota meihin yhteyttä sähköpostitse (info@suomi2030.net) ja kerro näkemyksiäsi ja millä tavoin haluaisit osallistua toimintaan.

Suuret kiitokset kaikille, jotka ovat kannustaneet meitä tämän ensimmäisen vuoden aikana!

Categories
news

Suomalaisten on pistettävä stoppi kansan jakautumiselle!

Useat tiedostavat ihmiset ovat viime aikaisten tapahtumien myötä ymmärtäneet, että kansamme pirstaloituu entistä pienempiin eri arvoja edustaviin osiin. Tämä on ilmiönä maallemme ja ihmisille äärimmäisen haitallista. Mistä oikein on kysymys ja milloin ilmiö on alkanut?

Tuntuu siltä, että nykyään monet suomalaiset ovat omaksuneet sellaisen asenteen, että jokaisesta maailmalla tapahtuvasta asiasta tulee olla vahva mielipide. Useat erityisesti Suomen ulkopuolella tapahtuvat asiat ovat luonteeltaan sen verran syvällisiä, että oikeasti harvalla kansalaisella on ymmärrystä näiden asioiden luonteesta ja syy-seuraussuhteista. Lisäksi, käsityksemme näistä asioista syntyy valtamedian ja sosiaalisen median välityksellä, harvoin omakohtaisella tarkkailulla ja kokemuksilla.

Asiaan vaikuttaa myös vahvasti jo aiemmin mainittu asia, että suomalaisten vastuulle ja hartioille pyritään tuputtamaan ylhäältä päin sellaisia asioita, jotka eivät suoraan sanoen kuulu meille. Niillä ei ole meihin suoranaista vaikutusta, etenkin jos näin haluamme, eikä meidän suomalaisten rooli asian ratkaisemisessa ole juuri minkään arvoinen.

Se, että meillä tulee olla vahva kanta ja näkemys erityisesti suuriin Suomen ulkopuolisiin asioihin, jakaa eittämättä meidät erilaisiin asenne- ja arvoryhmiin. Näin ollen pirstaloidumme ja tämä on todella haitallista kansakunnan sosiaaliselle yhteisöllisyydelle ja toimivuudelle.

Asioita, joista olemme jo eri mieltä (suhteellisen objektiivisista faktoista huolimatta) ovat muun muassa: maahanmuutto, ilmasto-, ympäristö- ja energiapolitiikka, korona sekä siihen liittyvä rokotepolitiikka, Suomen maantieteellispoliittinen asema, ulkomailla tapahtuvat kriisit, käsitys suomalaisuuden olemuksesta jne jne. Listaa voisi jatkaa vaikka kuinka.

Asioista tehdään tarkoituksella monimutkaisia ja meitä velvoitetaan turhaan ottamaan niihin kantaa. Ajatteleeko esimerkiksi indonesialainen ihminen muun maailman asioista yhtä suurella kiinnostuksella kuin suomalaiset? Entäpä afrikkalaiset? Etelä-amerikkalaiset? Tuskin, heillä on tärkeämpää ja mielekkäämpää tekemistä tämän ilmiön suhteen.

Siinä vaiheessa kun käännämme katseen itseemme ja oman maan asioihin, historiaan, tilastoihin ja tavoitteisiin, meitä on vaikeampi jakaa kahtia ja käyttää hyväksi suurten toimijoiden osalta. Samalla päädymme myös tekemään jotain oleellisempaa ja merkityksellisempää; huolehtimaan itsestämme ja omasta viitekehyksestämme. Tämä on huomattavasti tärkeämpää ja hyödyllisempää kuin murehtia ja valita puolia ulkopuolisista asioista.

Categories
news

“I stand with Suomi”

Jälleen on maailmalla sattunut yksi episodi, joka saa monet suomalaiset ottamaan kantaa asioihin jotka eivät Suomelle tai suomalaisille kuulu. Kaikki se huomio, jonka käytämme muiden maiden ongelmiin, on väistämättä pois siitä huomiosta, jonka voimme kohdistaa oman maan epäkohtiin ja kehittämiseen.

Erityisesti poliitikoilla ja tärkeinä itseään pitävillä tahoilla on pakonomainen tarve osoittaa empatiansa kaukaisien maiden kaukaisille tapahtumille. Mutta myös tavalliset suomalaiset ovat lähteneet mukaan tähän globalistien peliin. Suomen ja suomalaisten ei yksinkertaisesti tarvitse lähteä mukaan suurvaltojen valtapeliin eikä ryhtyä sen pelin pelinappuloiksi. Näin ikävä kyllä meinaa tapahtua jatkuvasti yhteiskuntien ja asenteiden globalisoituessa.

Meillä on oma maa, josta olla ylpeä ja onnellinen. Meillä on paljon asioita, joita tulee parantaa ja kehittää, joten miksi emme käytä energiaa ja huomiota tämän maan asioihin? Ulkomailla olevat asiat eivät yksinkertaisesti ole Suomen asioita, ainakaan toistaiseksi eivät ole olleet. Ei vaikka päättäjämme ja muut ulkopuoliset toimijat kuinka pyrkivät osallistamaan kansalaisia osaksi globaalia vastuuta. Tämä on peliä, jossa Suomella on vain ja ainoastaan hävittävää. Se ei hyödytä meitä millään tavalla, päinvastoin.

On aika olla Suomen puolella, valita tämä maa siksi tahoksi, jonka kehittämiseen ja ongelmien ratkaisuun käyttää aikaa ja energiaa. Kukaan muu ei sitä tule tekemään. Emmehän halua antaa Suomea kansainvälisten tahojen pelikentäksi ja pelinappulaksi. Jos näin käy, sen pelin tulemme häviämään.

Categories
news

Maailman talousfoorumin (WEF) vaikutus ja miksi suomalaiset poliitikot eivät puhu siitä

Viimeisten kuukausien aikana merkittävät ulkomaalaiset vaikuttajat ja mediat ovat alkaneet kritisoida enemmissä määrin Maailman talousfoorumin (WEF) luonnetta ja toimintaa. Jostain tuntemattomasta syystä suomalaiset poliitikot ovat asiasta hiljaa, poislukien muutamat asiantuntevat poliittiset toimijat.

Maailman talousfoorumin johdolla on selkeä ja avoin agenda; johtaa kansallisvaltiot globaaleiksi toimijoiksi, muokata kaupungeista ns. 15 minuutin kaupunkeja, muuttaa omistajuussuhde siten, että ihmiset (keskiluokka) ei enää omista asioita vaan vuokraa ne, saada keskiluokka luopumaan lihansyönnistä, luopua fossiilista polttoaineista jne jne. Nämä kaikki tavoitteet ovat avoimesti julkilausuttuja, joskin osa on jälkikäteen poistettu julkisuudesta niiden ollessa liian ristiriitoja ja kritiikkiä herättäviä.

Maailman talousfoorumiin kuuluu myös suomalaisia poliitikkoja, jotka tukevat foorumin agendaa. Tämä agenda on ristiriidassa suomalaisen keskiluokan hyvinvoinnin kanssa. On huomionarvoista, että asian tiimoilta Maailman talousfoorumin agendaa, joka vaikuttaa suomalaiseenkin yhteiskuntaan, ei haluta nostaa keskustelua herättämään poliitikkojen keskuudessa. Tuleeko Suomi tässäkin asiassa jälkijunassa, kun muualla asia on nostettu päivänvaloon ja sen tiimoilta syntyy aiheellista keskustelua ja tervehenkistä kritiikkiä. Voiko jokin Suomen ulkopuolinen taho vaikuttaa siihen, mitä ja miten Suomessa asioita hoidetaan vaikka näitä tahoja ei olla demokraattisesti äänestetty valtaan suomalaisten osalta?

Suomalaisessa politiikassa on totuttu käsittelemään päivän polttavia ja suomalaisten arkeen vaikuttavia asioita. Kuinka moni kansanedustajista tai ministereistä on tietoisia Maailman talousfoorumin olemassa olosta ja sen vaikutuksista Euroopan valtioihin, mukaan lukien Suomeen? Jos Maailman talousfoorumin agenda on niin merkittävä ja ajankohtainen, miksi sen tiimoilta ei käydä enempää poliittista ja yhteiskunnallista keskustelua?

Categories
news

Suomalaisten auringon edessä velloo pessimismin varjo

Suomalaisten maailmankatsomusta ja asioihin suhtautumista varjostaa eräänlainen kansallinen pessimismi. Ilmiö on havaittavissa ja korostuneena erityisesti nykyaikana, kun suomalaiset joutuvat kohtaamaan erilaisia globaaleja ilmiöitä ja tehtailtuja kriisejä. Konkreettisimmillaan kansallinen pessimismi näkyy siinä, kuinka Suomen tai suomalaisuuden historia halutaan esittää, missä valossa kansalliset merkkihenkilöt esitetään, tai millä tavoin suomalainen uskoo omiin yksilöllisiin tai kollektiivisiin mahdollisuuksiin vaikuttaa poliittisiin ja yhteiskunnallisiin asioihin.

Pessimistinen suhtautuminen ei tarkoita sitä, etteikö oleellisia asioita voisi kritisoida tai ongelmia nostaa esiin. Pessimismi on mielentila ja -laatu, josta ei ole yksilölle tai kansalle mitään hyötyä ja pahimmassa tapauksessa se aiheuttaa turhaa pelkoa ja estää meitä toimimasta eduksemme.

Kansakuntaamme on ylhäältä alaspäin uskoteltu, että olemme olleet ns. väärällä puolella sotaa, olemme hoitaneet ulkopoliittisia suhteitamme vähintään kyseenalaisella tavalla, olemme milloin sortajia ja milloin metsäläisiä, joilla on paljon opittavaa kolmansilta mailta. Tuoreempia ilmiöitä ovat ne, joissa suomalaisten tulisi olla huolissaan Yhdysvaltojen värillisestä väestöstä, sukupuolivähemmistöihin kohdistuvasta kuvitellusta sorrosta tai ilmastonmuutoksesta. Kun viranomaiset, poliitikot ja media syöttää näitä samoja argumentteja viikosta ja vuodesta toiseen, virkamieheen ja median objektiivisuuteen luottava suomalainen alkaa väkisin hitaasti mutta varmasti ylikuormittua negaatioilla ja pessimismillä, sekä uskoa että on jollain tavalla vastuussa asioista, joista ei todellisuudessa ole vastuussa. Ihmiset tuntuvat myös helposti omaksuvan sen, mistä tulisi olla huolissaan ja mistä ei, kyseenalaistamatta tätä lainkaan.

Uutta on kenties myös se, että kriisit tai asiat, joista tulisi mukamas olla huolissaan, tuodaan myös viihteeseen, urheiluun ja populaarikulttuuriin. Toisin sanoen, mitään ei voi tehdä tai missään ei voi olla ilman, että pitäisi olla huolissaan ja vastuussa jostain. Näin ei missään nimessä pidä olla eikä tarvitse olla. Meillä on syytä olla sekä yksilöiden että kansakunnan tasolla todella ylpeitä historiastamme, aikaansaannoksistamme, merkkihenkilöstämme ja vaikuttajistamme, osaamisestamme ja ennen kaikkea kansallisesta luonteenpiirteistämme. On syytä palauttaa mieliimme, mitä terve ylpeys ja selkä suorana kulkeminen merkitsevät.

Meillä on suomalaisina mahdollisuus ja velvollisuus valita, millaisessa yhteiskunnassa haluamme elää. Mikään viranomaiskoneisto tai ulkomainen taho ei sitä voi tehdä eikä se ole heidän tehtävänsä. Meidän ei tarvitse tuntea alemmuudentunnetta mistään asiasta, päinvastoin. Meidän ei tule kärsiä ”ilmastokriisistä”, polvistua minkään ilmiön edessä tai pelätä sotaa, joka ei koske tai liity meihin millään tavalla. Ennen kaikkea, meidän ei tule sallia minkään sisäisen tai ulkoisen tahon myrkyttää mieliämme vastuilla tai velvollisuuksilla, joilla ei ole mitään tekemistä meidän kanssamme ja jotka vaan heikentävät toimintakykyämme, vaikutusvaltaamme sekä sokeuttavat arviointikykyämme. Ilman tätä vastuullisuuden ja velvollisuuksien taakkaa olemme iloisempia, rohkeampia ja vapaampia elämään ja kokemaan, sekä vaikuttamaan kansakuntamme tilaan.

Onko näin, että tietynlainen pessimismi on yhteydessä muihin kulttuurillisiin tai kansallisiin piirteisiin, kuten sinisilmäisyyteen, nöyryyteen tai kuuliaisuuteen? 1990-luvulla kulttuuritutkijat ovat ihmetelleet suomalaisten pessimististä suhtautumista omaan historiaansa, vaikka tuolloinkin on ollut kansainvälisesti tiedossa suomalaisten ja Suomen korkea sosiaalinen, kulttuurillinen, taloudellinen ja ympäristöön liittyvä suorituskyky. On todettu, että ainoat ketkä tätä eivät olleet mahdollisesti huomanneet, olivat suomalaiset itse.

Aurinko nousee huomennakin ja Suomi ei yhdessä yössä tai vuosikymmenessäkään muutu sellaiseksi toimijaksi, josta meidän tulisi olla huolissaan tai hävetä kenenkään muun edessä. Voimme syystäkin olla ylpeitä ja ajatella positiivisemmin kansastamme. Ei myöskään ole syytä muuttaa ajattelutapaamme tai itseämme, riittää kun palautamme mieleen ne tärkeät asiat, että ketä olemme, mistä tulemme ja mitä edustamme. Tämän jälkeen myös tavoitteet, mitä haluamme tulevaisuudelta, syntyvät luonnollisemmin.

Categories
news

Rasismikeskustelun ja hallitus”kriisin” syvempi luonne

Jo pitkään jatkuneessa ja täysin tekemällä tehdyssä rasismiongelmassa ja siitä johdetussa hallitus”kriisissä” on kyse kaikesta muusta kuin yleisestä ongelmallisesta ilmiöstä tai rasismin alkuperäisestä ideasta. Keskustelun, jos sitä voi siksi kutsua, ydin kulminoituu siihen, että tietyt poliitikot, toimittajat ja vaikuttajat yleistävät ja laventavat yksittäisten kommenttien kautta rasismin yleiseksi ja merkittäväksi kansalliseksi uhaksi.

Asia ei tietenkään ole näin. Rasismi ei ole yleinen kansallinen ilmiö eikä uhka millekään. Yksittäisten, kymmenien tai edes satojen (internetissä) kirjoitettujen tai lausuttujen kommenttien perusteella ei voi määrittää ilmiötä koskemaan suurempaa massaa ilman perusteellisempaa selvitystä. Näin on kuitenkin nyt tarkoituksella tehty yksittäistapausten pohjalta. Toinen asiaan liittyvä epäjohdonmukaisuus on se, että tiettyjen samojen puolueiden poliitikot kykenevät näin helposti menettämään luottamuksen sellaisten asioiden johdosta, jotka eivät liity hallituksen työskentelyyn tai toimintaan millään lailla. Toisin sanoen, aikuisilla itsenäisesti ajattelevilla ihmisillä ei uskoisi olevan mitään syytä kriisiyttää hallitustyötä, joka ei ole kunnolle edes alkanut, kommenttien perusteella, jotka eivät liity konkreettiseen tekemiseen tai toimintaan millään tavalla.

Sen sijaan on huomattavasti oudompaa, että luottamus hallitukseen tai ministereihin ei katoa silloin, kun nämä toimijat käyttävät valtaansa väärin lahjoittamalla miljardeja suomalaisten veronmaksajien rahoja pois Suomesta, kun he myyvät suomalaisia yrityksiä tai infraa ulkomaisille toimijoille, tai kun nämä henkilöt antavat entistä enemmän päätösvaltaa sellaisille ulkomaisille toimijoille, joiden toiminta ja tarkoitusperät ovat taloudellisesti, kulttuurillisesti tai yhteiskunnallisesti haitallisia Suomelle ja suomalaisille. Kuinka on mahdollista, että edellämainittu toiminta ei herätä epäluottamusta kansanedustajissa, presidentissä, ministereissä tai toimittajissa? Sitä perspektiiviä, joka liittyy muutamien henkilöiden mielipiteisiin ja toisaalta konkreettisiin poliittisiin päätöksentekoihin on mahdotonta ymmärtää, ellei ymmärrä näiden ”rasismista” mieltä pahoittavien ja hallitusta kriisiyttävien mielenmaisemaa ja agendaa.

Aiheeseen liittyy sekin merkillinen ilmiö, että rasismin määritelmää muutetaan aika ajoin dramaattisestikin. Mikä tämän toiminnan ajatus ja tarkoitus on? 1980-1990 -luvuilla rasismilla tarkoitettiin käytännössä rotuvihaa, sittemmin termiä on lavennettu käsittämään sitä, että kulttuureja tai kansoja määritellään eri arvoisiksi. Myös se, että kokee kansalaisuuden määrittelyn vaativan tiettyjä mitattavissa olevia määreitä tai kriteerejä, on rasismia. Näin ollen myös ennen hyvinkin tunnettu aforismi ”Oma maa mansikka, muu maa mustikka” täyttää vihapuheen tai viha-ajattelun määritelmän. Itse asiassa, pelkästään oman itsensä tai maansa suosiminen tai parempana pitäminen on näennäisesti tiedostavien tahojen mielestä rasismia tai väheksymistä jotain toiseutta kohtaan.

Tämänkaltaiseen tilanteeseen, jossa ajattelu noudattaa näin suurta epäloogisuutta ja itseinhoa, ei olisi koskaan pitänyt päätyä kehittyneessä sivistysvaltiossa. Kummallista on juurikin se, että tällainen ilmiö toteutuu edistyksellisissä sivistysvaltioissa. Ne samat ihmiset, virkamiehet tai tahot, jotka näkevät kaikessa ja kaikkialla rasismia ja jotka pyrkivät tekemään lievistä ilmiöistä suhteettoman merkittävän ilmiön, eivät toisaalta tunnu näkevän todellisissa ja konkreettisesti haitallisissa ilmiöissä ongelmaa, tai toisaalta näitä ilmiöitä ei tunnisteta lainkaan niiden ollessa käytännössä tabuja.

Lukuisia eri kansakuntiin ja kulttuureihin liitettäviä arvoja ja asenteita on mitattu vuosikymmenien aikana kansainvälisten poliittisesti riippumattomien tahojen toimesta. Luonnollisesti myös ksenofobiaa eli muukalaispelkoa on tutkittu. Lähes kaikissa tasa-arvomittauksissa Suomi on ollut Pohjoismaiden ja muutaman muun valtion kanssa positiivisessa mielessä kärjessä. Nämä tulokset on saatu aikakausina, kun tutkimuksia toteutettiin tieteen menetelmiä noudattaen ja niin sanotut ”nollatutkimukset” olivat harvemmassa. Tuskin kukaan loogisesti ajatteleva kuvittelee, että Suomi olisi kokenut lähes täydellisen päinvastaisen muutoksen, huolimatta valtavista yhteiskunnallisista ympärillä tapahtuvista muutoksista. Tätä tukee sekä kulttuuritutkijoiden että virallisten kansainvälisten tahojen näkemykset ja tutkimukset, sekä niiden ihmisten kokemukset, jotka ovat ulkomailla asuneet ja jotka objektiivisesti ja ilman arvolatausta havainnoivat maailmaa.

Taustalla on itse asiassa aivan toinen ajattelumalli ja lähtökohta. Tiettyjen ideologien on pakko nähdä rasismia. Sama koskee kriisien ja vastakkainasettelun aiheuttamista. Se on integroitu kulttuuriliberaaleihin arvoihin. Suomalaiset ovat vuosikausia koulittu näkemään milloin rasimia ja milloin epätasa-arvoa. Rasismin näkeminen kaikkialla sekä sen merkityksen laventaminen koskemaan milloin mitäkin, jopa luonnollista ja arkkityypillistä käyttäytymistä, on oire jostakin syvemmästä, jostakin mikä on psyyken pinnan alla eikä selvästi näkyvissä.

Usein rasismista eniten huutavat ihmiset eri-arvottavat ihmiset itsekin vahvasti. Esimerkiksi 100 vuotta sitten eräässä poliittisessa puolueessa oli yleinen näkemys kokea ”aitosuomalaiset” alempirotuisina, eivätkä viittaukset mongoloideihin olleet epätavallisia. Tähän ilmiöön viitaten voisi kuvitella, että tänäkin päivänä toiset kansanryhmät näkevät jotkut eriarvoisina eivätkä suostu yhteityöhän tai ole kiinnostuneita viettämään juurikaan yhteistä aikaa keskenään. Onko tässä taustalla rasismi vai luonnollinen sisäisen ja oman viiteryhmän arvostus? Niin sanottujen aitosuomalaisten kutsuminen ”junteiksi” tai ”metsäläisiksi” ei ole tänäkään päivänä tavatonta.

Kyllä edellä mainitut ja muutkin tahot tietävät, että tasa-arvo, sekä lähtökohtien että lopputuleman, on mahdoton yhtälö, aivan kuten se on kaikkialla muuallakin luonnossa ja arjessa. Useilla ihmisillä on tapana vältellä logiikkaa, biologiaa ja tiedettä, koska he pelkäävät luonnonmukaista, eriarvoistavaa todellisuutta. Ilmiöön liittyy myös eräänlainen ”hyvän ihmisen” syndrooma. Monet haluavat antaa ulospäin vaikutelman paremmuudesta ja pyhyydestä taistelemalla raivoisasti ja sokeastikin negatiivisksi miellettyjä ilmiöitä vastaan, vaikka samaan aikaan itse syyllistyisivät kyseisiin ilmiöihin.

Hallitus”kriisi” johtuu pakonomaisesta vastakkainasettelusta ja tätä ilmiötä tukee osaltaan myös suuri osa mediaa. Kyseessä on monella tasolla ilmentyvä arvoristiriita. Maailmankatsomukset ovat niin kaukana toisistaan ja vastakkainasettelun tarkoitus ja tavoite on yksinkertaisesti päästä eroon kaikesta yhteistyöstä. Samanlainen ilmiö on nähtävissä pienten lasten kohdalla, jotka suutuspäissään eivät suostu leikkimään toisten lasten kanssa. Näille ihmisille, ulkoisesti ajatus siitä, että ihmiset olisivat eriarvoisia on pahin mahdollinen, vaikka he sisäisesti ymmärtäisivätkin asian olevan näin. Hyveellisyys ja moraalin vartiointi ei voi olla ristiriidassa sen kanssa, että joku tai jokin olisikin parempi, vahvempi, heikompi, nopeampi, älykkäämpi tai mikä tahansa komparatiivilla ilmaistu asia. Kun kaiken toiminnan tulee olla tasa-arvoista ja tasavertaista, ei komparatiiveille ole tilaa.

Kaiken edellä mainitun valossa on vaikea nähdä sopuisaa yhteistyötä. Ryhmät ja arvot ovat pirstaloituneet niin suuresti eikä halua todelliselle yhteistyölle ole. Lisäksi osapuolien välillä vallitsee tarve ”voittaa” toinen, toisin sanoen kokea asetelma kulttuurilliseksi ja mentaaliseksi sotatilaksi.

Sen sijaan, että on tullut tavaksi puhua sodasta, ja rohkaista sotimaan, olisi ensiarvoisen tärkeää puhua rauhasta ja yhteistyöstä. Harmi vaan, että osalle toimijoista tällainen yhteistyö ja ajattelu on hankalaa.

Categories
news

Polarisaatio – ja mitä sillä tavoitellaan

Termillä ”polarisaatio” tarkoitetaan käytännössä kahtiajakoa, napaistumista. Polarisaatiosta puhuvat erityisesti ja lähes yksinomaan edistysmieliset ja muutosta ajavat virkamiehet, tutkijat, ”asiantuntijat” ja poliitikot, joiden mielestä polarisaation syy on Yhdysvaltojen ex-presidentti tai yksi suomalainen eduskuntapuolue, aivan kuten nämä kaksi tekijää olisivat ainoina maailmassa kahtiajaon syynä. Polarisaatio-termiä käytetään asiayhteyksissä, joissa taustaa ja syy-seuraussuhteita ei haluta eikä uskalleta puhutella.

Mikä kahtiajaon taustalla on ja mistä kaikki tämä Suomessa ja ulkomailla ilmenevä kahtiajako johtuu? Kyseessä on ihmisten vastareaktio kaikille vaikutuksiltaan negatiivisille ilmiöille, ”edistykselle”, muutokselle tai kehitykselle. Kansan riveistä erkaantuneet, lähinnä liberaalit virkamiehet, vallankäyttäjät ja globaaleja ilmiöitä ajavat tahot unohtavat tai eivät tahdo hyväksyä, että ihmisten ei tarvitse vastaanottaa ja suvaita kaikkia ulkoapäin pakkosyötettyjä arvoja, asenteita tai käyttäytymismalleja hymyssä suin, varsinkaan jos ja kun näistä ilmiöistä on tutkitusti ja mitatusti haittaa kansalaisille ja maalle.

Usein polarisaatiosta kärkkäiten puhuvat eivät yritä ymmärtää ilmiötä, saati ratkaista kahtiajakoa, vaan he pyrkivät aktiivisesti ja jopa valheellisesti syyttämään kansalaisia nimeämällä heitä milloin miksikin, aivan kuten väittäen ”oikeamielisesti”, että muut ajattelevat väärällä tavalla. Ei polarisaatio ole syntynyt Yhdysvaltain ex-presidentistä tai suomalaisesta ”kansallismielisestä” puolueesta. Ilmiö on vanha ja etenee yhteiskunnassa harppauksittain. Yksi kahtiajaon ja ilmiön kannalta merkittävä ajanjakso oli 2000-luvun alkupuolella, ja siitä lähtien polarisaatio on vahvistunut entisestään. Tuolloin Suomeen alettiin kohdistaa entistä enemmän ja hanakammin globaaleja aate- ja arvovirtauksia – megatrendejä.

Nämä virtaukset tuotiin mukaan politiikkaan, koululaitoksiin, populaarikulttuuriin, valtion laitoksiin sekä yritysmaailmaan yritysten arvoja ja toimintaa ohjaaviksi tekijöiksi. Mutta näillä ilmiöillä, uskomuksilla, ”ismeillä” tai ajatusmalleilla oli negatiivisia vaikutuksia eivätkä ne tuntuneet integroituvan helposti osaksi ihmisten toimintaa ja ajattelua, eivätkä täten myös osaksi yhteiskuntaa. Tarvittiin valtavia resursseja, energiaa ja tuputtamista, aivan kuten kyseessä eivät olisi olleet luonnonmukaiset ja ihmisille ominaistyypilliset ilmiöt. Mikäli olisi toisin, megatrendien läpiviemiseksi ei olisi tarvittu nähdä näin valtavaa vaivaa eikä niihin liittyen nähtäisi tämänkaltaista oireilua ihmisten ja yhteiskunnan taholta.

Kahtiajako tulee kasvamaan entisestään, eikä sitä estä niin kutsuttujen yhteiskunnallisesti valveutuneiden ja näennäisesti vastuullisesti ajattelevien ihmisten pöyristyminen. Tämä syyttely, oli se tahallista tai tahatonta, ainoastaan ruokkii polarisaatiota. Kaikki väkisin ajetut tekijät ja ilmiöt, jotka pirstaloittavat yhteiskuntaamme entisestään, luovat riskin entistä suuremmalle polarisaatiolle ja arvoristiriidoille. Tämä puolestaan heikentää yhteiskunnan vapautta, toimintakykyä ja ihmisten hyvinvointia.

Oleelliset kysymykset kuuluvat, että kuka näitä haitallisia ja kahtiajakavia ilmiöitä ajaa yhteiskuntaamme ja miksi? Jos ja kun nämä uudet ilmiöt ja virtaukset, muutokset yms. hyödyttävät vain pientä osaa kansasta, miksi ne ajetaan koskemaan kaikkia? Näitä kysymyksiä soisimme kaikkien suomalaisten miettivän tosissaan, jos ja kun haluamme vielä joskus yhdistyä yhdeksi yhtenäiseksi kansakunnaksi.