Agenda2030:n todellinen luonne: Osa 3 – 17 tavoitetta totalitarismin saavuttamiseksi

Osa 3 – 17 tavoitetta totalitarismin saavuttamiseksi

Vallankaappaus

Koko läntisessä maailmassa on tällä hetkellä käynnissä salakavalasti etenevä vallankaappaus, joka tapahtuu samaan aikaan monella eri tasolla ja jollaista ei ole koskaan aikaisemmin tunnetun historian aikana tapahtunut, mutta jota on suunniteltu jo useiden vuosikymmenien ajan lähtien teknokratian synnystä 1930-luvun Yhdysvalloista.

Tätä vallankaappausta ei toteuteta asein ja räjähtein, vaan laillisesti korruptoituneiden poliitikkojen ja virkamiesten toimesta ja heitä ohjaavan ”eliitin” johdolla. Valta siirretään hivuttaen yksittäisiltä kansallisvaltioilta ylikansallisille toimijoille, organisaatioille ja megakorporaatioille. Kaikki tapahtuu “laillisesti”, kun lakeja säädetään uudestaan globalistien toiveiden mukaisesti.

Nämä globalistit ovat saaneet ujutettua edustajansa lähes kaikkiin merkittäviin asemiin, politiikkaan, virkamieskoneistoon, oikeuslaitokseen, poliisiin, armeijaan. Koko läntinen maailma on kyllästetty näiden globalistien lakeijoilla. Kansalaiset ovat nukkuneet ruususen unta ja vasta aivan viime vuosina suuri yleisö on hiljalleen heräämässä tähän teknokraattiseen painajaiseen.

Muutosta ei toteuteta vapaaehtoisesti

Kukaan yksittäinen järkevä ihminen tai valtio ei suostuisi luovuttamaan itsemääräämisoikeuttaan vapaaehtoisesti tällaisille ylikansallisille toimijoille, jos tietäisivät agendan syntyhistorian ja taustalla vaikuttavat toimijat. Sen vuoksi globalistit ovat tehneet määrätietoisesti työtä ”pinnan alla” jo niin pitkään ja pystyneet viemään suunnitelmaansa salassa eteenpäin.

Richard Gardner (Columbian yliopiston professori):

Se tulee näyttämään suurelta kukoistavalta, pörisevältä sekasorrolta, mutta kiertämällä kansallista itsemääräämisoikeutta, murentamalla sitä pala palalta, saavutetaan paljon enemmän kuin vanhanaikaisella rintamahyökkäyksellä.”

Nyt kun niin monet kansalaiset eri maissa ovat vähitellen näkemässä, mihin suuntaan maailmaa ollaan viemässä Agenda2030:n tavoitteiden osalta, globalistit ymmärtävät, että näiden 17 tavoitteen toteuttaminen ei ole mahdollista vapaaehtoisuudella, vaan niiden läpiviemiseen tarvitaan pakottavaa lainsäädäntöä, jossa valtiot luovuttavat päätöksenteon näille teknokraattisille toimijoille. Tuloksena on sellainen totalitaristinen järjestelmä, jossa vapaaehtoisuutta ja vapautta ei enää ole, on vain sääntöjä, määräyksiä ja rangaistuksia. Sanalla sanoen, totalitarismia.

Globalistit ovat kehittäneet äärimmäisen älykkään systeemin ihmisten harhauttamiseksi ja huijaamiseksi. “17 tavoitetta maailman muuttamiseksi” on saatu kuulostamaan vastuulliselta, eettiseltä ja moraaliselta ohjenuoralta maailman tilanteen parantamiseksi, mutta kaikki on harhaa. Kaikki on pelkkää sumuverhoa, jolla maailmaa viedään vääjäämättä kohti globalistien tavoittelemaa uutta maailmanjärjestystä.

YK:n Agenda2030 ei perustu vapaaehtoisuuteen eikä 17:ta tavoitetta maailman muuttamiseksi olla lähdetty edistämään heppoisin perustein. Ne globalistiset tahot, jotka agendaa luovat ja edistävät kansallisvaltioihin sovellettavaksi, ovat kansallisen politiikan yläpuolella. Yhdistyneet kansakunnat, Maailman talousfoorumi sekä Euroopan unioni ajavat teknokratiaa ja osallistavat päättäjiä, virkamiehiä sekä valtiollisia vaikuttajia omiin ohjelmiinsa, ja nämä henkilöt sitoutetaan ajamaan kansalle ja valtiolle haitallisia asioita. Tämä ei perustu demokratiaan vaan Agenda ajetaan väkisin yhteiskuntaan ja kritiikkiin suhtaudutaan äärimmäisen penseästi.

Lopputulema on se, että kaikki on säädeltyä ja perustuu ympäristö- tai hiililuottoon, ja asioista päättävät ylimmän poliittisen tahon toimijat, joista kansa ei ole edes kuullut eikä äänestänyt tai tehnyt valintaa asian tiimoilta.

Agenda2030 on totalitaristinen luonteeltaan. Siinä muutetaan koko tuotanto- ja systeemiketju kuluttajaa ja yhteiskuntaa myöten vahvalla kansalaisten arvomaailmaan vaikuttamisella sekä lainsäädäntöjä muuttamalla.

Agendalta ei voi enää välttyä, se on integroitu niin moneen eri yhteiskunnalliseen toimeen, eikä suurin osa kansalaisista, mukaanlukien ne jotka agendaa tukevat, edes tiedä mistä siinä on kyse, mihin se perustuu sekä miksi sitä ajetaan niin valtavilla resursseilla ja propagandalla koskemaan eri maita. Lisäksi, valtioon kohdistuva sosiaalinen paine mikäli valtio haluaa erota Agenda2030 toimintaohjelmasta on valtava.

Suomi, joka ajattelee liiaksikin muiden valtioiden ja kansainvälisten toimijoiden etua ja hyvinvointia, ei globalistijohtoisena valtiona ole eroamassa YK:sta tai EU:sta ennen kuin kansa sitä selkeästi vaatii.

Kun Agenda2030:tä tarkastellaan kriittisesti ja tutkitaan näitä 17 tavoitetta maailman muuttamiseksi, ja samalla havainnoidaan, mitä maailmassa tapahtuu ja on tapahtunut viimeisten vuosien aikana, huomataan, että koko agenda on vain valtava sumuverho ja harhautus sille, mitä tällä agendalla todellisuudessa tavoitellaan.

17 tavoitetta totalitarismin saavuttamiseksi

Tavoite 1. Ei köyhyyttä.

Poistaa köyhyys sen kaikissa muodoissa kaikkialta.

Tällä hetkellä mikään ei osoita, että köyhyys tai nälänhätä olisivat katoamassa minnekään. Päinvastoin, tuloerot kasvavat ja erityisesti keskiluokka menettää arvoaan.

Maailmanlaajuisesti kehitysapua ns. kehittyviin maihin on annettu vuosikymmenien aikana satoja miljardeja, eikä köyhyyttä silti ole saatu poistettua.

Tavoite on suuruudenhullu, eikä tällaiseen tilanteeseen ole mahdollista päästä kuin kommunistisella järjestelmällä, jossa kurjuus jakautuu tasaisesti kaikkien osaksi ja ihmiset pakotetaan toimimaan tietyllä tavalla. Tämä tavoite on tasapäistämistä, jossa eri lähtökohdan omaaville ihmisille tulee keinotekoisesti myöntää samat oikeudet kuin toisille, vaikka eivät olisi sitä millään muotoa ansainneet.

Tavoite 2. Ei nälkää.

Poistaa nälkä, saavuttaa ruokaturva, parantaa ravitsemusta ja edistää kestävää maataloutta.

Jo tällä hetkellä nähdään, että tavoitteena on ajaa alas kaikenlainen luonnollinen ravitsemus, ja korvata se keinotekoisesti valmistetuilla korvikkeilla. Laboratorioliha, hyönteisten syöminen, geneettisesti modifioitu ruoka.

Politiikka ja päätöksenteko ajavat alas kotimaisia ruoantuottajia, erityisesti pieniä ja keskisuuria tiloja. Sama trendi on nähtävissä lähes kaikissa länsimaissa. Ilmastoasioiden harhaoppinen priorisointi on kontrolliorientoitunut eikä huomioi tai arvosta perinteistä toimivaa mallia.

Suomella ei ole mitään merkitystä eikä roolia maailman nälkään liittyen. Suomi on auttanut nälkäpäiväkeräyksellä vuosikymmeniä, eikä tällä ole saavutettu merkittäviä tuloksia. Suomen ei tule pyrkiä ratkaisemaan niitä ongelmia, jotka eivät ole ratkaistavissa ulkoa päin.

Todellisena tavoitteena tuntuu olevan kaikenlaisen luonnollisen viljelyn ja kasvatuksen poistaminen ja siirtyä täysin keinotekoisesti luotuihin lajikkeisiin.

Tavoite 3. Terveyttä ja hyvinvointia.

Taata terveellinen elämä ja hyvinvointi kaiken ikäisille.

Tämänkin tavoitteen osalta on jo nähty, että tavoitteena on tukahduttaa kaikenlaiset luonnolliset hoidot ja parannuskeinot, ja korvata ne synteettisillä ja keinotekoisilla menetelmillä. On puhuttu nanoteknologiasta ja ihmisten siruttamisesta. Hurjimpana tavoitteena on ns. transhumanismi, jossa ihminen ja kone ollaan saatu yhdistettyä toimivaksi kokonaisuudeksi.

Viime vuosina ollaan selvästi nähty, että valtio ajaa täydellistä terveystyranniaa kansalaisilleen. Ollaan puhuttu jopa pakkorokotuksista ja rokottamattomien eristämisestä muusta yhteiskunnasta, mikä rikkoo räikeästi perustuslakia. Terveydenhuoltoa on ajettu alas ja Suomessa ollaan hyväksymässä WHO:n pandemiasopimusta, joka luovuttaa Suomen päätäntävallan terveysasioissa ylikansalliselle järjestölle.

Suomen ei tule lainkaan lisätä rahoitusta eikä laittaa mitään resursseja kehitykseen tai kouluttautumiseen jos ja kun ne eivät koske Suomea tai suomalaisia.

Todellisena tavoitteena tuntuu olevan saada aikaan maailmanlaajuinen terveystyrannia, jossa paikallisesti ei enää päätetä mitään ja kaikki määräykset ja säädökset tulevat globalistisilta toimijoilta.

Tavoite 4. Hyvä koulutus.

Taata kaikille avoin, tasa-arvoinen ja laadukas koulutus sekä elinikäiset oppimismahdollisuudet.

Käytännössä tilanne on aivan päinvastoin. Koulutuksessa ajetaan pakonomaisesti biologian ja historian vastaisia ajatuksia koululaisten sekoittamiseksi. Ahdistus ja pelko on lisääntynyt räjähdysmäisesti erityisesti lasten ja nuorten keskuudessa. Myös väkivalta kouluissa on lisääntynyt muun muassa kolmansista maista tulevan maahanmuuton johdosta.

Suomessa on ollut jo kauan kaikille avoin, tasa-arvoinen ja laadukas koulutus, kunnes koulutuksen laatu ajettiin päättäjien toimesta alas. Suomen Pisatulokset heikkenevät ja se johtuu täysin uudistetusta opetussuunnitelmasta ja uudistetuista opetusrakenteista. Perinteinen koulu on ollut Suomen ylpeys, eikä ratkaisu ole mikään Agendaan liittyvä uudistus.

Sensuuri lisääntyy lisääntymistään ja niin sanottua ”virallista totuutta” arvostelevat ja siihen kriittisesti suhtautuvat halutaan hiljentää. Vaihtoehtoisia medioita parjataan valtamedian puolesta ja vain yksi totuus vallitsee. “Väärää” mielipidettä edustavia syrjitään.

Todellisena tavoitteena tuntuu olevan saada aikaan vain tietyllä tavalla ajattelevia kansalaisia, ja kaikki virallista totuutta arvostelevat ja ”väärin” ajattelevat halutaan hiljentää.

Tavoite 5. Sukupuolten tasa-arvo.

Saavuttaa sukupuolten välinen tasa-arvo sekä vahvistaa naisten ja tyttöjen oikeuksia ja mahdollisuuksia.

Suomi on tasa-arvon edelläkävijämaa. Täällä sekä naisilla että miehillä on yhtäläiset mahdollisuudet osallistua päätöksentekoon, työelämään sekä muihin yhteiskunnallisiin asioihin. Mutta tästäkin itsestäänselvyydestä on tehty kärpäsestä härkänen viime vuosien woke-hulluuden johdosta. YK:n tavoite 5 ei tuo yhtään mitään lisäarvoa Suomelle tai tasa-arvolle, päinvastoin se sekoittaa sitä entisestään.

Tasa-arvosta puhuttaessa ei myöskään kuvata, onko kyseessä lähtökohtien vai lopputuleman tasa-arvo. Yksilöllisyyttä korostetaan sekä lapsia ja nuoria rohkaistaan näkemään itsensä ja muut uudella tavalla, täysin biologian ja moraalisten arvojen vastaisesti. Lasten ja nuorten mieli sekoitetaan keinotekoisilla ”sukupuolilla”. Samaan aikaan ydinperhettä hajotetaan ja perversiot esitetään normaaleina.

Klassiset traditionalistiset roolit ovat kantaneet pitkälle ja mahdollistaneet olemassaolon sekä tervehenkisen kehityksen. Yksi haitallisin yhteiskunnallinen ilmiö, joka sisältyy myös YK:n luonteeseen, on nuorten käsitysten sumentaminen ja perinteisen maskuliinisuuden asettaminen myrkylliseen valoon. Voi myös kysyä, olisivatko miehet vielä vähän aikaa sitten sallineet kaiken tämän yhteiskunnan rappioittamisen ja Suomea koskevan päätöksenteon luovuttamisen ulkopuolisille toimijoille?

Todellisena tavoitteena tuntuu olevan yhteiskunnan mädättäminen normalisoimalla perversiot ja hajottamalla perinteinen perhekäsitys. Perhe, joka koostuu isästä, äidistä ja lapsista, tytöistä ja pojista.

Tavoite 6. Puhdas vesi ja sanitaatio.

Varmistaa veden saanti ja kestävä käyttö sekä sanitaatio kaikille.

Yhä enemmän on tuotu esille sitä, miten juomaveteen sekoitettavat kemikaalit eivät ole meille hyväksi. Lisäksi viime aikoina on ruvettu puhumaan jopa puhtaan veden puutteesta, joka näyttää olevan seuraava suuri maailmanlaajuinen “kriisi”.

Suomessa on vettä riittävästi ja meidän tulee suojella vesivarantoja. Suomi ei saa myydä tai antaa vedenkäyttöoikeuksia kenellekään muulle maalle. Muiden maiden vesiongelmat eivät johdu Suomesta eivätkä ole suomalaisten ongelma.

Suomen ei tule ennallistaa yhtään mitään, Suomi on täynnä vettä ja metsää, soita ja järviä. Kukaan ulkopuolinen taho ei voi sanoa meille, kuinka hoidamme maamme asioita.

Veden käyttöä tullaan säännöstelemään ja kontrolloimaan, koska se on energiaan liittyvä resurssi ja hyödyke, jota ihmiset eivät suinkaan voi käyttää kuinka haluavat, vaikka se olisi veden riittävyyteen nähden mahdollista. Suuret kansainväliset megakorporaatiot ovat jo hankkineet useiden maiden vesivarantoja omistukseensa ja myös Suomessa on jo ollut puhetta vesivarojen myymisestä yksityisomistukseen.

Todellisena tavoitteena tuntuu olevan saada ihmiset uskomaan siihen, että puhtaan veden saatavuus on ongelma ja sitä kautta kontrolloida ja säädellä tätä elintärkeää elementtiä suuryritysten ja valtion toimesta.

Tavoite 7. Edullista ja puhdasta energiaa.

Varmistaa edullinen, luotettava, kestävä ja uudenaikainen energia kaikille.

Sähköenergian saannista on tullut yhä epävarmempaa ja energian hinta on kallistunut, ajoittain jopa moninkertaistunut. Täysin toimivia ja käyttökelpoisia energialaitoksia on alasajettu. Turpeen käyttö, jota Suomessa on satojen miljardien eurojen arvosta, on käytännössä lopetettu.

Aivan viime aikoja myöten suomalaiset ovat saaneet kohdata ties mitä absurdeimpia ”energiansäästötalkoita” ja energian saatavuuteen ja hintaan liittyviä ongelmia. Tähän Suomella ei koskaan ennen ole ollut tarvetta, eikä olisi nytkään ellei maamme päättäjät tekisi jatkuvasti typeriä päätöksiä ja noudattaisi orjanomaisesti kansainvälisiä sopimuksia Agenda2030:n liittyen.

Sillä, millaista energiaa Suomi käyttää ei ole mitään merkitystä globaalille ekosysteemille. Mutta suomalaisille sillä on merkitystä, onko energian saanti ja käyttö luotettavaa sekä edullista. Suomalaiset voivat huoletta käyttää fossiilisia polttoaineita sekä ostaa niitä luotettavilta kumppaneilta.

Viime vuosina erityisesti pakonomainen sähköyhteiskunnan rakentaminen on ollut esillä. Suomessa on valtavat määrät sähköautoja huomattavasti edullisempia autoja, joiden käyttöä ja hankintaa voitaisiin perustella sillä, ettei aina tarvitse tuottaa uutta. Näin ei tehdä, koska perinteiset kemiallista energiaa hyödyntävät ajoneuvot halutaan nähdä vanhentuneina eivätkä näin ollen edusta nykyaikaista vastuullista ajattelutapaa. Kuitenkin sähköautoihin panostaminen teki tappiota siinä missä perinteisiin polttomottooriajoneuvoihin panostaminen toi voittoa.

Todellisena tavoitteena tuntuu olevan saada ihmiset vaihtamaan polttomoottorikäyttöiset autot sähköautoihin, lopettamaan puulla ja polttoöljyllä kotiensa lämmittäminen ja siirtymään täysin sähköpohjaisiin järjestelmiin ja systeemeihin, joita viranomaisten on helppo monitoroida ja kontrolloida.

Tavoite 8. Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua.

Edistää kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua, täyttä ja tuottavaa työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkoja.

Liittyen turvalliseen työympäristöön, suunta on vuosikymmeniä ollut päinvastainen, eikä tule muuttumaan niin kauan kun konkreettisia oleellisia ongelmia ei tunnisteta tai tunnusteta. Ja kun näin ei tehdä, myöskään ratkaisut eivät ole sovellettavissa.

Koko Agenda2030:n voimassaolon aikana Suomen talous on heikentynyt heikentymistään. Mikään ei osoita, että agenda olisi parantanut Suomen tilannetta millään näillä mittareilla.

Kestävä” talouskasvu pitää sisällään valtavat määrät teknologiaa, tuotteita, palveluja, kehitystä ja suunnittelua, jotka eivät ole lainkaan välttämättömiä lähtökohtaisesti, mutta joiden avulla saadaan luotua uusi kontrolloitu systeemi, ja muutetaan teollisuus sekä yhteiskunta ”vastuullisuuden” standardien mukaiseksi.

Suomen ei tarvitse edistää yhtään mitään kehityslähtöisiä käytänteitä, se, mitä tällä tarkoitetaan ei edes avaudu suurimmalle osalle ihmisistä eikä tarvitsekaan. Yrittäjyyttä ja työntekoa tulee rohkaista ja tukea. Jo tällä hetkellä Suomessa on pulaa käytännön ammatillisista osaajista, mutta silti korkeakoulu- ja yliopistomaailmaa promotoidaan epäsuhteessa ammatilliseen koulutukseen.

Vihreää siirtymää ajetaan aggressiivisesti ja tämä lisää velkaantumista sekä asettaa kokonaisia valtioita velkaorjuuteen. Suomessa on jo nyt maailman kovin verotus, ja päättäjämme haluavat vielä entisestään korottaa verotusta. Sen sijaan että menoja leikattaisiin täysin turhista kohteista, kuten kehitysavusta, Ukrainan tukemisesta, YLE:n budjetista, päättäjämme kohdistavat nämä toimenpiteet mieluummin työtä tekeviin suomalaisiin ja näin entisestään huonontavat Suomen taloustilannetta. Tämä sotii kaikkia klassisia talousoppeja vastaan.

Todellisena tavoitteena tuntuu olevan ajaa maat ja kansalaiset jatkuvaan velkaorjuuteen, jolloin näitä molempia on helpompi ohjata ja kontrolloida kansainvälisten finanssi-instituutioiden ja niitä manipuloivien tahojen kautta.

Tavoite 9. Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja.

Rakentaa kestävää infrastruktuuria sekä edistää kestävää teollisuutta ja innovaatioita.

Myös Suomessa on hankkeena 15 minuutin kaupunki. Näiden kaupunkien tarkoitus on, että ihmiset asuvat pienessä tilassa, ovat helposti valvottavissa, käyttävät digirahaa ja ruokalähettipalveluja sekä julkista joukkoliikennettä ja viettävät entistä vähemmän aikaa aidossa luonnonympäristössä.

Kestävät innovaatiot näkyvät hyvänä esimerkkinä autoteollisuudessa sekä kaikessa harhaisessa vihreässä siirtymässä.

Niin sanottu ”kestävä” teollisuus ja innovaatiot rakennetaan Agenda2030 -teemoja nuodattaen ja yhteiskunta kauttaaltaan siirretään kohti mitattavissa ja kontrolloitavissa olevaa mallia vihreän siirtymän kautta..

Yhtenä alatavoitteena Agenda2030 tarjoaa ympäristöystävällisten teknologioiden ja tuotantoprosessien käyttöönottoa sekä uudistaa vuoteen 2030 mennessä infrastruktuuria ja jälkiasennusaloja kestävän kehityksen mukaiseksi. Myös tähän liittyen ilmentyy vahvasti yhteyksiä uuteen tuotantotalouteen, jossa ilmasto- ja ympäristösyistä muutetaan systeemiä.

Afrikkaan halutaan panostaa tämänkin tavoitteen kohdalla. Ulkopuoliset toimijat eivät ole saaneet muutettua tai kehitettyä infrastruktuuria Afrikassa, vaikka siihen tarkoitukseen on laitettu satoja miljardeja euroa kaiken kaikkiaan. Sekä ulkomaalaiset että paikalliset asiantuntijat sanovat, että kehitysapu ei toimi ja puolestaan ylläpitää kehittymätöntä toimintakulttuuria.

Jo nyt on nähty, kuinka esimerkiksi Helsingin keskustasta ovat yritykset vähentyneet, kun vihreä aate ajetaan liian pitkälle. On rakennettu kalliita pyöräilykaistoja, mutta samaan aikaan palvelut ovat heikentyneet.

Meille uskotellaan, että ”vihreä siirtymä” tulee luomaan enemmän työpaikkoja kuin se syrjäyttää perinteisestä teollisuudesta ja palveluelinkeinoista. Samoin meille sanotaan, että vaikka tämä vihreä siirtymä maksaa Suomelle satoja miljardeja euroja, se samaan aikaan luo Suomelle uusia mahdollisuuksia. Jo nyt ollaan nähty, että nämä väitteet ovat täysin vailla totuuspohjaa. Uusi teknologia, kuten tekoälyyn ja robotiikkaan perustuvat ratkaisut, tulevat entisestään vähentämään työvoiman tarvetta ja synnyttämään kokonaisia kansanryhmiä, jotka eivät ole enää mukana työelämässä vaan heistä tulee yhteiskunnan elättejä.

Todellisena tavoitteena tuntuu olevan, etteivät tavalliset ihmiset omista mitään, vaan ovat täysin riippuvaisia valtiosta ja sen antamasta tuesta. “You will own nothing, and you will be happy.”

Tavoite 10. Eriarvoisuuden vähentäminen.

Vähentää eriarvoisuutta maiden sisällä ja niiden välillä.

Eriarvoisuutta halutaan vähentää tasa-arvoistamalla sekä tasapäistämällä kaikki. Kaikki tulisi nähdä, kokea ja arvottaa tasaisesti, huolimatta asioiden äärimmäisen erilaisesta luonteesta.

Tähän pyritään laajamittaisella maahanmuutolla ja väestönvaihdolla. Globalistit, kuten George Soros, tukevat sadoilla miljoonilla euroilla kansainvaelluksia kolmansista maista Eurooppaan ja Yhdysvaltoihin.

On myös syytä kysyä, edistetäänkö tällä hetkellä länsimaissa jokaista rotua, etnisyyttä, alkuperää tai seksuaalista suuntautumista tasapuolisesti? Ja jos ei, niin miksi ei?

Syrjintää poistavien lakien ajaminen ei ole toiminut tähänkään asti ja koko syrjintäkäsitettä käytetään tasapäistämiseen sekä tiettyjen ihmisryhmien priorisointiin esim. maahanmuutosta ja monikulttuurisuudesta puhuttaessa.

Suomen ei myöskään tule rohkaista ihmisiä siirtolaisuuteen eikä kansainvaelluksiin, vaan jokaisen tulijan oman kotimaan kehittämiseen paikan päällä.

Tavoitteessa 10.6 kannustetaan entistä enemmän viralliseen kehitysapuun ja rahansiirtoihin. Suomi sekä muut läntiset maat ovat kylväneet vuosittain useita satoja miljardeja kehitysmaihin, ja silti tulokset ovat haitalliset. Suomen tulee lopettaa kaikenlainen kehitysapu ja kohdistaa nämä varat suomalaisten hyvinvoinnin kehittämiseen.

Todellisena tavoitteena tuntuu olevan kansalaisten tasapäistäminen, jolloin väestöä on helpompi hallita ja kontrolloida, sekä arvottaa samalla tavalla.

Tavoite 11. Kestävät kaupungit ja yhteisöt.

Taata turvalliset ja kestävät kaupungit sekä asuinyhdyskunnat.

Ihmiset ajetaan maaseudulta kaupunkeihin, tekemällä esim. omakotitaloasuminen niin kalliiksi mm. sähköenergian hinnan korotuksilla sekä verotuksella, ettei ihmisillä ole enää varaa asua omakotitaloissa, vaan heidän on pakon edessä muutettava kaupunkiasuntoihin, ja mielellään juuri vuokra-asuntoihin.

Tavoite esittää, että kaikille saadaan vuoteen 2030 mennessä turvallinen, edullinen, luotettava asunto ja peruspalvelut. Tavoite on korkealentoinen ja todellisuudesta irrallaan oleva tavoite, toisin sanoen siinä ei ole mitään järkeä.

Kestävä kaupungistuminen on myös agendana. Hankkeella ajetaan 15 minuutin kaupunkeja, joiden tarkoitus on, että ihmiset asuvat pienessä tilassa, ovat helposti valvottavissa, käyttävät digirahaa ja ruokalähettipalveluja sekä julkista joukkoliikennettä ja viettävät entistä vähemmän aikaa aidossa luonnonympäristössä.

Todellisena tavoitteena tuntuu olevan Kiinan mallin mukainen valvontajärjestelmä, jolloin minnekään ei pääse, eikä mitään voi tehdä mikäli ns. sosiaaliset luottopisteet ovat liian alhaiset.

Tavoite 12. Vastuullista kuluttamista.

Varmistaa kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys.

Tavoitteella haetaan tuotanto- ja palveluprosessien muuttamista ”kestävän kehityksen” mukaiseksi. Tässä on kyseessä kulutukseen liittyvästä asennekasvatuksesta ja kontrolloinnista ravinnon, omistamisen, hyötytarvikkeiden, matkustamisen, liikenteen yms. kohdalla.

Kaikenlaisten valtion mielestä ”väärien” tuotteiden ja palveluiden hankkimista hankaloitetaan, jopa tehdään niiden hankkiminen mahdottomaksi lainsäädännön avulla, kuten on jo nähty esim. tiettyjen luontaistuotteiden osalta.

Kansalaiset halutaan saada entistä riippuvaisemmaksi yhteiskunnan järjestelmistä ja systeemeistä, joilla ihmiset passivoitetaan entisestään ja kriittisiä ääniä hiljennetään. Tämäntyyppisiä ihmisiä on helpompi ohjailla ja manipuloida aina kulloisenkin tilanteen ja tarpeen mukaan.

Uusien tuotanto- ja kulutussysteenien luominen, joka perustuu tarkkoihin laskelmiin energiaan, raaka-aineisiin ja kuluttamiseen liittyen. Ketkä päättävät ja millä vallalla?

Suomi käyttää luonnonvaroja tehokkaasti, Suomen tulee lisätä turpeen, öljyn ja kivihiilen käyttöä. Suomen ei tule olla huolissaan ilmastonmuutoksesta koska Suomella ei ole mitään tekemistä asian kanssa.

Todellisena tavoitteena tuntuu olevan saada aikaan ns. universaali perustulo, luopua käteisen käytöstä, ottaa käyttöön ns. CBDC (Central Bank Digital Currency) eli digitaalinen raha, jolla on ns. “parasta ennen” -käyttöpäivä ja jolla voidaan ohjata ihmisten kulutuskäyttäytymistä vain valtion taholta sallittuihin kohteisiin.

Tavoite 13. Ilmastotekoja.

Toimia kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan.

Ihmisiä on peloteltu ilmastokriiseillä jo vuosikymmenten ajan, eikä mitään katastrofia ole tapahtunut. Nyt kun ilmasto Suomessa ei lämpenekään, meitä on ruvettu pelottelemaan uudella jääkaudella.

Ilmastonmuutos on aihe, jota suomalaisten ei tarvitse miettiä eikä sisällyttää politiikkaan tai yhteiskuntaan. Suomi on ympäristöasioissa ja ekologiassa maailman huippua, ollut jo vuosikymmeniä.

Enemmän ja enemmän toimenpiteitä tullaan kohdistamaan hiilidioksidin vähentämiseen ja ilmastonmuutoksen ehkäisemiseen. Tämän typeryyden nojalla toteutetaan absurdeja projekteja, kuten hiilidioksidin haltuunottaminen ilmasta, auringonpaisteen estäminen tai lehmien metaanipäästöjen vähentäminen.

Todellisena tavoitteena tuntuu olevan se, että kun ihmisiä pelotellaan jatkuvasti erilaisilla ”ilmastokatastrofeilla”, moni antaa periksi ja on valmis luovuttamaan kaiken päätäntävallan ylikansallisille toimijoille.

Tavoite 14. Vedenalainen elämä.

Säilyttää meret ja merten tarjoamat luonnonvarat sekä edistää niiden kestävää käyttöä.

Vesistöjä ja veden käyttöä tullaan valvomaan ja hallinnoimaan tarkemmin. Jo nyt on ollut puhetta vesivarojen yksityistämisestä ja myymisestä kansainvälisille suuryrityksille.

Helsingin kaupunki, joka edistää Agenda2030:tä estottomasti ja tekee yhteistyötä Maailman talousfoorumin kanssa, on erinomainen esimerkki kaksinaismoraalista agendan suhteen. Tämän tavoitteen mukaan vesistöjä tulee suojella saastumiselta ja meriin päätyviltä jätteiltä, mutta Helsinki jatkaa edelleen aurauslumen ja sen mukana olevien jätteiden kippaamista mereen.

Vesistöjä ja veden käyttöä tullaan valvomaan ja hallinnoimaan tarkemmin. Globalistit ovat jo alkaneet puhua kansainvälisestä ”vesikriisistä”, jolla pohjustetaan sitä tilannetta, että maiden vesivarantoja on alettava hallinnoimaan esim. YK:n toimesta, jolloin kansallisvaltiot menettävät oikeutensa omiin vesivaroihinsa.

Suomessa on jo ollut keskustelua silakanpyynnin kieltämisestä ja että kalastukseen liittyen kaloista tehtäisiin ilmoitus myös niin sanotun virkistyskalastuksen yhteydessä.

Todellisena tavoitteena tuntuu olevan kaikkien vesialueiden ja -varantojen sääntely ja ylikansallinen hallinnointi, sekä kaikenlaisen kalastuksen, mihin valtio ei ole antanut lupaa, lopettaminen.

Tavoite 15. Maanpäällinen elämä.

Suojella maaekosysteemejä, palauttaa niitä ennalleen ja edistää niiden kestävää käyttöä; edistää metsien kestävää käyttöä; taistella aavikoitumista vastaan; pysäyttää maaperän köyhtyminen ja luonnon monimuotoisuuden häviäminen.

Jo nyt on maailmalla nähtävissä, että maanomistus ja maanviljelysmaa keskitetään harvojen käsiin. Maatiloja ja maanviljelijöitä kohdellaan valtion toimesta huonosti useassa maassa, ja tämän seurauksena useassa Euroopan maassa maanviljelijät ovat nousseet vastustamaan hallituksen suhtautumista maaseutuun ja maatilojen yhteiskunnalliseen rooliin. Myös Suomessa on nähtävissä tämä sama kehitys maaseudun suhteen ja useat maanviljelijät ovat jo joutuneet lopettamaan toimintansa.

Maaekosysteemien suojelulla tai ennallistamisella tarkoitetaan käytännössä sitä, että Suomen ulkopuolinen taho päättää, kuinka käytämme metsiämme. Suomi on aina ammentanut kulttuuria ja elämää metsästä, ei ole kenenkään muun asia sanoa miten käyttäisimme metsiämme näiden muiden tahojen hyväksi. Metsät ovat kansallisomaisuuttamme ja niihin ei tule kenenkään Suomea arvostamattoman globalistin koskea.

Suomi voi aivan hyvin suojella luonnonympäristön monimuotoisuutta ilman globaaleja tahoja ja niiden ohjeita. Suomalaiset ovat aina olleet ympäristötietoisia ja luontosuhteeltaan luontoa kunnioittavia. Ei ole vaikea toteuttaa ekologiaamme itsenäisesti.

Todellisena tavoitteena tuntuu olevan kaikkien maa-alueiden käytön kontrollointi, poistaa yksityinen maanomistus ja maatalous ja antaa ne suurten kansainvälisten yritysten käyttöön.

Tavoite 16. Rauhaa ja oikeudenmukaisuutta.

Edistää rauhanomaisia yhteiskuntia ja taata kaikille pääsy oikeuspalveluiden pariin; rakentaa tehokkaita ja vastuullisia instituutioita kaikilla tasoilla.

Väkivalta lisääntyy koko ajan länsimaissa, koska ongelmia ei tunnusteta eikä oikeaoppisia ratkaisuja oteta käyttöön, vaikka näistä oltaisiin tietoisia.

Rahaliikenteen tarkempi kontrollointi, joka on jo alkanut Suomessa. Kansalaisten omille tilille tallennettujen rahojen käyttöön pyydetään perusteita.

Tavoitteessa mainitulla tehokkailla ja vastuullisilla instituutioilla tarkoitetaan jättimäisiä megakorporaatioita ja ns. ”public-private partnership” -malleja, joka tarkoittaa julkisen ja yksityisen sektorin lisääntyvää yhteistyötä ja kumppanuutta ja joka johtaa teknokratiaan. Pienet ja keskisuuret yritykset ovat tämän mallin esteenä, jonka vuoksi näiden pienempien yritysten toimintaa hankaloitetaan jatkuvasti.

Korruptiotapauksien julkituloista on tullut Suomessakin enemmän sääntö kuin poikkeus. Korruptio on härskimpää ja jatkuvasti yleisempää, varsinkin ne toimet mitä tapahtuu valtion organisaatioissa sekä kansallisessa ja globaalissa politiikassa.

Euroopan valtioihin ollaan luomassa niin sanottua Kiinan mallia, jossa käytössä on sosiaaliset luottopisteet sekä laajamittainen arkipäivän kontrolli ja kansalaisten tunnistaminen.

Viime aikoina Suomessakin nähty esitys, jossa valtio voi ottaa käyttöön omaisuuttasi sodan tai mahdollisesti sodan riskin varjolla. Vaikka sotaa ei olisi alunperinkään ollut edes alkamassa. Kansalaisella ei myöskään ole oikeutta itse valita päätöksiä, mikäli yhteiskunnallinen järjestys murtuu ja mellakat tai muu epävakaa tila syntyy.

On jo nähty, kuinka agendan mukainen maahanmuuton edistäminen on lisännyt turvattomuutta ja väkivaltaa kansalaisten keskuudessa. EU on jopa esittänyt ehdotuksen EU:n oman armeijan perustamisesta, jolla voidaan esim. käyttää “väärin äänestävien” jäsenvaltioiden ojentamiseksi.

Todellisena tavoitteena tuntuu olevan, että ihmiset halutaan pitää jatkuvan epävarmuuden ja pelon tilassa erilaisilla todellisilla ja keksityillä kriiseillä. Milloin puhutaan tappavasta pandemiasta ja muista sairauksista, milloin sodan uhasta, milloin kansainvälisestä terrorismista, mutta kaiken takana on tarve kontrolloida ja manipuloida kansalaisia.

Tavoite 17. Yhteistyö ja kumppanuus.

Tukea vahvemmin kestävän kehityksen toimeenpanoa ja globaalia kumppanuutta.

Kestävän kehityksen ja globaalin kumppanuuden toimeenpanon tukeminen ei perustu vapaaehtoisuuteen vaan pakottamiseen. Globaali kumppanuus toteutetaan siten, että väestöä siirretään jatkuvasti Afrikasta ja muista kolmansista maista Eurooppaan ja Yhdysvaltoihin.

Tavoitteessa halutaan saada kaikki kehittyneet maat täysimääräisesti sitoutumaan kehitysapuun. Kehitysapu tulee päinvastoin lakkauttaa. Sille ei ole perusteita, se ei auta saavaa maata eikä avustavaa maata, se on haitallista Suomelle ja vie huomion sekä resursseja pois tärkeämmistä kansallisista projekteista.

Kuinka kestävää kehitystä ja globaalia kumppanuutta voi enää tukea vahvemmin? Tavoite 17 antaa ymmärtää, että ei ole mitään rajaa mitä kansallisvaltiot eivät tekisi uuden maailmanjärjestyksen saavuttamiseksi. Kestävän kehityksen tukeminen tarkoittaa lisää teknologiaa, uudenlaisen ajattelutavan pakkosyöttöä eri virallisten tahojen toimesta, lisää maahanmuuttoa sekä diversiteettiä ja niin edelleen.

Suomen tulee irtautua Agenda2030 päätöslauselmasta ja luoda itse omalle maalle ja kansalaisille toimiva yhteiskunta, johon sisältyvät sosiaaliset, kulttuurilliset, ympäristölliset ja taloudelliset tekijät.

Globaali kumppanuus ajetaan vähitellen pakonomaisesti YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden kautta kaikkiin maailman maihin, ja jolloin YK toimii kaikkien kansallisvaltioiden yläpuolella, luoden samalla pohjaa yhdelle ja ainoalle maailmanhallitukselle.

Lopputulema

Jos globalistit nyt toteuttavat nämä 17 tavoitetta Agenda2030:n avulla, teknokratia on tällöin saavuttanut lopullisen tavoitteensa.

Pääasialliset lähteet:

Technocracy: The Hard Road to World Order, Patrick Wood

Technocracy Rising: The Trojan Horse of Global Transformation, Patrick Wood

Yhdistyneiden Kansakuntien internetsivut, www.un.org

Maailman talousfoorumin internetsivut, www.weforum.org

Trilateraalisen komission internetsivut, www.trilateral.org

Internet archive

Facebook
Twitter
LinkedIn