Maailman talousfoorumin (WEF) vaikutus ja miksi suomalaiset poliitikot eivät puhu siitä

Viimeisten kuukausien aikana merkittävät ulkomaalaiset vaikuttajat ja mediat ovat alkaneet kritisoida enemmissä määrin Maailman talousfoorumin (WEF) luonnetta ja toimintaa. Jostain tuntemattomasta syystä suomalaiset poliitikot ovat asiasta hiljaa, poislukien muutamat asiantuntevat poliittiset toimijat.

Maailman talousfoorumin johdolla on selkeä ja avoin agenda; johtaa kansallisvaltiot globaaleiksi toimijoiksi, muokata kaupungeista ns. 15 minuutin kaupunkeja, muuttaa omistajuussuhde siten, että ihmiset (keskiluokka) ei enää omista asioita vaan vuokraa ne, saada keskiluokka luopumaan lihansyönnistä, luopua fossiilista polttoaineista jne jne. Nämä kaikki tavoitteet ovat avoimesti julkilausuttuja, joskin osa on jälkikäteen poistettu julkisuudesta niiden ollessa liian ristiriitoja ja kritiikkiä herättäviä.

Maailman talousfoorumiin kuuluu myös suomalaisia poliitikkoja, jotka tukevat foorumin agendaa. Tämä agenda on ristiriidassa suomalaisen keskiluokan hyvinvoinnin kanssa. On huomionarvoista, että asian tiimoilta Maailman talousfoorumin agendaa, joka vaikuttaa suomalaiseenkin yhteiskuntaan, ei haluta nostaa keskustelua herättämään poliitikkojen keskuudessa. Tuleeko Suomi tässäkin asiassa jälkijunassa, kun muualla asia on nostettu päivänvaloon ja sen tiimoilta syntyy aiheellista keskustelua ja tervehenkistä kritiikkiä. Voiko jokin Suomen ulkopuolinen taho vaikuttaa siihen, mitä ja miten Suomessa asioita hoidetaan vaikka näitä tahoja ei olla demokraattisesti äänestetty valtaan suomalaisten osalta?

Suomalaisessa politiikassa on totuttu käsittelemään päivän polttavia ja suomalaisten arkeen vaikuttavia asioita. Kuinka moni kansanedustajista tai ministereistä on tietoisia Maailman talousfoorumin olemassa olosta ja sen vaikutuksista Euroopan valtioihin, mukaan lukien Suomeen? Jos Maailman talousfoorumin agenda on niin merkittävä ja ajankohtainen, miksi sen tiimoilta ei käydä enempää poliittista ja yhteiskunnallista keskustelua?

Facebook
Twitter
LinkedIn