Artikkeli- ja videosarja ”Suomalaisuuden vuosikymmenet – nousu, kukoistus ja alasajo”

Suomi2030-kansalaisprojektissa on pitkälti kyse Suomen sekä itsenäisyyden korostamisesta ja vaalimisesta. Suomi on rakennettu ja nostettu sisäisesti ja ulkoisesti vahvaksi toimijaksi ja arvostetuksi kumppaniksi maailmanlaajuisesti. Suomen passi on aina ollut erityisen ”kovaa valuuttaa” ja herättänyt luottamusta kaikkialla.

Tämä Suomi-kuva ja suomalaisuuden arvo eivät ole syntyneet itsestään, vaan ne ovat vuosikymmenten työn ja aikaansaannosten lopputulema. Viimeisten vuosikymmenten aikana Suomen arvoa ja itsenäisyyttä on systemaattisesti heikennetty ja ajettu alas, päättäjiemme toimesta.

”Suomalaisuuden vuosikymmenet” -kirjoitus- ja videosarja tuo seikkaperäisesti esiin itsenäisyyden kannalta merkittävät tekijät ja luonteenpiirteet vuosikymmenkohtaisesti. Tarkoituksenamme on muistuttaa kansalaisia suomalaisuuden sankaritarinoista ja menestystekijöistä, sekä kronologisesti myöhemmän ajankohdan kohdalla tapahtumista, jolloin asiat ja kulttuuri alkoivat kokonaisvaltaisesti rappeutua.

Jotta voimme ymmärtää ja arvioida maailmaa sekä yhteiskuntaa jossa elämme, on meidän ymmärrettävä menneisyyttämme ja tapahtumia, jolloin olimme yhtenäisempiä ja itsenäisyyden kannalta vahvempia.

Tässä vuosikymmenten läpileikkauksessa tuodaan esiin Suomen kannalta tärkeät ajanjaksot, jolloin maatamme hallittiin ja johdettiin Suomesta käsin maamme ja kansamme etua ajatellen. Tänä aikana Suomi oli vielä puolueeton ja vahvan selkärangan omaava kansakunta. Vastakohtana edellämainitulle ajalle nousi myöhempinä vuosikymmeninä aika ja tila, jolloin globalisaatio korvasi kansainvälistymisen ja valtiomme annettiin osaksi suurvaltojen agendaa.

Viimeiset 100 vuotta ovat Suomen menestymisen kannalta äärimmäisen merkityksellinen ja mielenkiintoinen kehitysjakso, koska alkuvuosikymmenten ja loppuvuosikymmenten välillä on lähes täydellinen taloudellinen, sosiaalinen ja kulttuurillinen vastakkainasettelu: monet niistä asioista ja seikoista, jotka tekivät Suomesta toimivan ja hyvän maan asua ja elää, sekä aikaansaivat kansainvälistä menestystä, ovat kadotettu tai ajettu alas. Syitä tällaiseen sosiologiseen muutokseen ja degeneraatioon voidaan löytää Suomen kannalta haitallisesta globalisaatiosta ja kansallisen identiteetin kadottamisesta. Suomesta on viime vuosikymmenten aikana tullut länsivaltojen ja Euroopan Unionin kulttuurisodankäynnin kohde, ja tulokset alkavat nyt kantaa mätää hedelmää.

Tulemme lähikuukausien aikana julkaisemaan kirjoitukset nettisivuillamme ja videot YouTube-kanavallamme sekä Twitterissä että Facebookissa.

Facebook
Twitter
LinkedIn