Eduskuntavaalien jälkeen – rintaman yhdistäminen ja sotakirveen hautaaminen

Nyt kun eduskuntavaalit on pidetty, on syytä pohtia lyhyesti kansalaisten ja etenkin Suomen itsenäisyyttä arvostavien käytänteitä ja vaikuttamismahdollisuuksia. Ensimmäisenä voidaan todeta se, että niin sanottujen valtapuolueiden osalta mikään ei tule muuttumaan suomalaisten kannalta parempaan. Yksikään suurista puolueista ei aja sellaista politiikkaa, joka nostaisi Suomen arvoa tai parantaisi suomalaisten tilannetta. Tässä tosin ei ole mitään uutta, päinvastoin tilanne on ollut tämänkaltainen jo useita vuosia. Voidaan toki pohtia, että tulevatko kansalaiset suuremmassa määrin koskaan tiedostamaan tätä, ja mikä vaikutus tai merkitys on sillä, että pienehkö osa väestöstä havaitsee tämän mallin ja kehityssuunnan.

Suomessa ollaan edelleen totuttu siihen, että kansanedustajat ”johtavat” maata koskevia päätöksiä ja lakeja ilman, että kansalaiset juurikaan osallistuvat politiikkaan. Olipa vaalitulos sitten mikä tahansa, tämä edellä mainitun kaltainen opittu malli ei ole toimiva, etenkään nykyisessä maailmankuvassa ja -tilanteessa. Suomalaisten on aika osallistua päätöksentekoon ja otettava rooli ja virka kansanedustajille ja poliittiselle päätöksenteolle tärkeänä sidosryhmänä.

Mikäli ja kun edustajat ja ministerit tekevät Suomen hyvinvoinnin kannalta huonoja päätöksiä, tai ajavat meille epäedullista politiikkaa, asiaan on puututtava. Kukaan muu ei tule tähän puuttumaan. Tismalleen sama suunta tulee pitämään, mutta entistä kovempaa vauhtia. Vaalituloksessa ei sinällään ole mitään yllättävää, mutta tilanne todennäköisesti tulee vakuuttamaan entistä enemmän vaihtoehtopuolueiden äänestäjät siitä, että kahtiajako ja haitalliset ilmiöt tulevat lisääntymään, ja etenkin siitä, että kansalaisten tulee aktivoitua enemmän ja kollektiivisemmin yhteiskunnan tilanteen ja kehityksen vuoksi.

Politiikkaan ja poliittisille toimijoille on saatava viesti, että heidän toimivaltaan ja työnkuvaan ei kuulu Suomelle ja suomalaisille haitallisen politiikan ajaminen ja edistäminen. Tämä on toki helpommin sanottu kuin tehty, johtuen siitä, että poliitikot ovat tavallaan immuuneja kansalaisten mielipiteille. Erityisen haasteelliseksi tilanteesta tekee sen, jos ja kun valtaa pitävät poliitikot palvelevat jotain globaalia toimijaa tai agendaa, joka on selvässä ristiriidassa Suomen itsenäisyyden ja itsemääräämisoikeuden kanssa.

Jos voidaan teorisoida joidenkin vaalien kautta tulleiden muutosten kautta, on todettava, että nämä muutokset ovat ainoastaan kosmeettisia, energian tai polttoaineen hintaa voidaan määräillä aivan miten vaan ja tulemme saamaan lisää digitalisaatiota, seksuaalivähemmistöjen pyhittämistä, hintojen nousua sekä Brysseliin ja USA:han suuntautuvaa globalisaatiota. Mikään ei osoita toisin, edes mielipuolinen korona- tai koronarokotepolitiikka eikä Suomen vieminen epäeettisin menetelmin kohti NATOa ole saanut säröä valtapuolueiden pintaan.

Nyt jos koskaan tulee globalismia vastustavien ihmisten, organisaatioiden ja muiden instanssien haudata sotakirveensä ja ryhtyä puhaltamaan yhteen hiileen. Eri ihmisten ja organisaatioiden välinen riitely, etenkään julkisesti, on pelkästään omiaan heikentämään ”meidän puolen” vaikutusvaltaa. Katkeroituminen ja vanhojen kaunojen muistelu ja esiinnostaminen on nyt jätettävä taakse. Ainostaan yhteisellä ponnistuksella tästä ahdingosta on mahdollista nousta ja ryhtyä jälleen tekemään Suomea ja suomalaisia hyödyttävää politiikkaa.

Verkostoidu! Aktivoidu! Osallistu!

Facebook
Twitter
LinkedIn