Suomalaisen valtamedian tuottama sisältö ja uutisointi on ala-arvoista ja harhaanjohtavaa

Suomalaista valtamediaa on syystäkin kritisoitu jo vuosien ajan. Nykyisin mediaan ja sen edustamiin toimittajiin ja ”asiantuntijoihin” ei voi enää suhtautua edes huumorilla, vaan journalismin taso on laadultaan käsittämättömän huonoa.

Viimeisin esimerkki on tuleviin eduskuntavaaleihin liittyvä ohjelma, jossa MTV3:n toimittaja haastatteleee eri puolueiden puheenjohtajia. Mutta sen sijaan, että hän tarttuisi oleellisiin ja suomalaisia koskeviin yhteiskunnallisiin epäkohtiin, ohjelman sävy ja teema ovat viihteellisiä. Aivan kuten halvan komiikan keinoin pyrittäisiin välttämään ongelmat, ratkaisut ja puheenjohtajien vastuu ilmiöihin.

Vuosien aikana on käynyt selväksi, etteivät valtamedian ja erityisesti suomalaisten televisiokanavien käyttämät ”asiantuntijat” ja toimittajat vahingossakaan käsittele oleellisia asioita tai oikeaoppisia ratkaisuja. Aivan kuten he karttaisivat näitä asioita keinolla millä hyvänsä. Tämä ilmiö on nähtävissä erityisesti vihreän siirtymän, koronan ja siihen liittyvän rokotepolitiikan, Ukrainen sodan, Suomen geopoliittisen roolin, EU:n ja lukuisten muiden ilmiöiden kohdalla.

Tämänkaltaisella ”agendajournalismilla” on valitettavasti ollut vaikutuksensa; on paljon suomalaisia, jotka elävät pimennossa asioiden luonteen tai syy-seuraussuhteiden osalta. Valtamedian kupla tulisi puhkaista keinolla millä hyvänsä. Suomalaisilla tulisi olla mahdollisuus saada totuudenmukaisempaa tiedonvälitystä sekä oikeiden asiantuntijoiden näkymyksiä ja analyysejä. Vasta sitten ihmiset voivat muodostaa käsityksen siitä, miten asiat ovat ja mistä syystä. Tällä hetkellä suomalaiset televisiokanavat ja niiden uutisointi ei sitä mahdollista.

Valtamedia on myös liian helposti onnistunut leimaamaan ns. vaihtoehtomedioissa esitetyt näkemykset salaliittoteorioiksi, vaikka nämä näkemykset perustuisivat tilastoihin, tieteeseen tai todellisiin ja todennettuihin tapahtumiin. Mutta valtamedialle nämä ovat myrkkyä, koska eivät liity siihen samaan agendaan, jota valtamedia palvoo.

Vaikka internetissä on helposti saatavilla monipuolisempaa ja rehellisempää tietoa kuin televisiossa, iso osa ihmisistä ei välttämättä osaa kuvitella, että televisiossa esitetty tieto ei olisi luotettavaa. Tämä juuri on osa ongelmaa – ihmisten korkea luotto valtamediaan. Vasta sitten, kun iso osa ihmisistä ymmärtää sen tosiasian, että valtamedia noudattaa tiettyä agendaa ja että sillä on tietty liberaali luonne, vasta tämän jälkeen he ovat alttiimpia todenmukaisemmille vaihtoehdoille.

Tulevaisuuden kannalta on tärkeää, että suurempi osa ihmisiä tutustuu vaihtoehtomedioiden tarjoamaan sisätöön ja näkemyksiin. Valtamedia ja erityisesti suomalainen televisio tulee entistä tiukemmin pysymään yksipuolisessa, suhteellisessa näkemyksessään, kuten se on tehnyt viimeisten lukuisien vuosien aikana.

Lopuksi tiivistettynä suomalaisen valtamedian kolme epäkohtaa:

  • valtamedia jättää tarkoituksella kertomatta kriittisiä asioita ja niihin vaikuttavia tekijöitä

  • valtamedia soveltaa ohjektiivista todellisuutta oman subjektiivisen agendalinssin läpi, näin ollen vääristelemällä totuutta

  • valtamedia promotoi vasemmistoliberalismille tyypillisiä arvoja, joihin liittyy kulttuurillinen rappio, uhrimentaliteetti ja vähemmistöjen pyhittäminen sen sijaan, että se (valtamedia) promotoisi kunniaa, todellista edistystä, laatua, sankareita ja perinteitä

Facebook
Twitter
LinkedIn