Alkavan vuoden ajatuksia ja tekoja

Meillä on Suomessa, muiden länsimaiden ohella, hullunkurinen tilanne päällä. Aikuiset ihmiset patistavat suomalaisia ilmastotoimiin, vaikka Suomi on jo lähtökohtaisesti erittäin vastuullinen toimija, eikä Suomen ympäristöön ja ilmastoon liittyvillä vaikutuksilla ole mitään merkitystä globaalilla tasolla.

Meitä syyllistetään siitä, että syömme lihaa. Meitä rohkaistaan ottamaan osaa sotaan, joka ei millään tavalla kuulu Suomelle. Meidät yritetään saada ottamaan rokotteita, jotka eivät millään tavalla estä tautia, päinvastoin. Nuoret ovat kasvavissa määrin sekaisin sukupuoltensa suhteen je menevät jopa niin pitkälle, että ovat valmiita muokkaamaan sukupuolista identiteettiä. Tätä kutsutaan sukupuolen ”korjaamiseksi”, aivan kuin sukupuolessa olisi jotain virheellistä tai väärää.

Meidät laitetaan maksamaan kerta toisensa jälkeen miljardeja ja miljardeja euroja ulkomaille ilman mitään perustetta. Terveydenhuolto jumittaa eivätkä ihmiset saa tarvitsemaansa hoitoa tavalla, jonka ansaitsevat. Energiantuotantomme on yhtäkkisesti mennyt epäkuntoon ja hinnat kallistuneet dramaattisesti. Perinteisesti luotettavana pidetty valtamedia ei suostu pitkällä tikullakaan kertomaan asioiden todellista laitaa eikä asioita suostuta puhuttelemaan tieteellisesti tai loogisesti. Kriitiikki ja tieteellinen analyysi pyritään hiljentämään. Listaa voisi jatkaa loputtomiin.

Kaikki nämä edellä mainitut ongelmat ovat itse aiheutettuja sekä ulkoa päin meille ajettuja päättäjimme, virkamiesten ja median välityksellä. Kaikki ilmiöt ovat niin sanottuja ”keinotekoisia” ongelmia, jotka ovat väkisin luotuja. Tilanne olisi voinut yhtä hyvin olla täysin toisenlainen, jos emme olisi maana ja yhteiskuntana lähteneet mukaan kaiken maailman hömpötyksiin. Toisin sanoen Suomen asiat olisivat olleet täysin hyvin. Onneksi Suomessa on vielä paljon ihmisiä, jotka näkevät asioiden todellisen laidan eivätkä ota osaa harhoihin. Ikävää tilanteessa on se, että nekin ihmiset, jotka eivät ota osaa noihin keksimällä keksittyihin ilmiöihin, joutuvat silti osallistumaan niistä aiheutuviin kustannuksiin.

Tämän hulluuden on loputtava. Kukaan päättäjä tai virkamies ei sitä tule lopettamaan, vaan sen annetaan jatkua kuka tietää ties kuinka kauan ja mille tasolle. Jatkuvasti synnytetään ja tehtaillaan uusia näennäisongelmia, joista meidän tulisi olla vastuussa. Suomalaisten on aika nousta seisomaan omille jaloilleen. Meidän tulee alkaa toimimaan itsenäisemmin ja vapaammin siten, ettemme ole entiseen tapaan riippuvaisia yhteiskunnan rakenteista ja systeemeistä, jos ja kun näyttää siltä että nämä rakenteet ja systeemit aiheuttavat selkeästi monin tavoin haittaa meille. Ensiarvoisen tärkeä asia on se, että samanhenkisten suomalaisten on verkostoiduttava sosiaalisen median ulkopuolella ja koottava rivit yhteen. Yhdessä meille haitalliset ilmiöt ovat helpommin kohdattavissa ja yhdessä voimme tukea ja tuottaa Suomelle ja suomalaisille parempaa yhteiskunnallista tulevaisuutta. Meillä on kaikki riittävä tieto siitä, mitä maailmassa tapahtuu. Nyt tämä tieto on siirrettävä käytäntöön ja yhdessä toimimiseen. Vuosi 2022 oli analyysin vuosi, olkoon 2023 verkostoitumisen, aktivoitumisen ja osallistumisen vuosi.

Facebook
Twitter
LinkedIn