Maailman talousfoorumin (WEF) ennusteet yhteiskunnalliselle toiminnalle vuodelle 2030

Maailman talousfoorumi, johon kuuluu myös suomalaisia poliitikkoja ja vaikuttajia, on useita vuosia sitten asettanut uuden maailmanjärjestyksen mukaisia tavoitteita yhteiskunnallemme. Ne poikkeavat hyvin paljon niistä totutuista tulevaisuusskenaarioista, joita olemme tottuneet ajattelemaan. Linkin takana olevassa videossa on kuvattu Maailman talousfoorumin kahdeksan eri ennustetta.

1. ”Et omista mitään ja olet onnellinen”. Omistajuudesta luovutaan ja se korvataan vuokraamisella.

2. Yhdysvallat ei tule olemaan maailman johtava supervalta, vaan joukko useita muita valtioita dominoi.

3. Ihmisten ei tarvitse odottaa elinsiirtoja lahjoittajilta, vaan elimet printataan keinotekoisesti.

4. Lihansyöntiä vähennetään radikaalisti vedoten terveyteen ja ympäristön hyvinvointiin.

5. Miljardi ihmistä siirretään paikasta toiseen ilmastonmuutoksen johdosta – tähän sisältyy ajatus ilmastopakolaisuuden edistämisestä.

6. Toimijoiden, jotka ”saastuttavat”, tulee maksaa hiilidioksidituotannostaan. Hiilelle asetetaan globaali hinta, joka puolestaan edesauttaa fossiilisista polttoaineista luopumista.

7. Matkailu Marsiin käynnistyy.

8. Länsimaiset arvot ovat tulleet päätökseensä.

Lähde: https://twitter.com/wef/status/983378870819794945

Ilmeisesti Maailman talousfoorumi on sittemmin poistanut kyseisen videon omilta sivuiltaan. Tämä uuteen maailmanjärjestykseen perustuva ennustus ja Maailman talousfoorumin tavoitetila on dystooppinen maailmankuva. Kukaan järkevä ja normaali ihminen ei halua elää yhteiskunnassa, jossa pieni joukko suuruudenhulluja ihmisiä pyrkii päättämään, kuinka kansakunnat saavat elää ja toteuttaa itseään. Tämänkaltaiselle tavoitetilalle ei ole yhtä ainoata järkevää perustetta, mutta toisenlaisille perinteisemmille tavoitteille on.

Videon julkaisun jälkeen Maailman talousfoorumi on esittänyt useita muitakin tulevaisuudenkuvia, tuoreimpana ajatus siitä, että ihmisten tulee uhrata lemmikkieläimet koska niillä olisi haitallinen vaikutus ilmastonmuutokseen. Muutenkin, vihreän siirtymän vuoksi ollaan tekemässä ratkaisuja, jotka eivät perustu millään lailla tieteeseen eikä niillä ole minkäänlaista positiivista vaikutusta kansalaisiin. Tarkoituksena on ainoastaan lisätä kontrollia entisestään. Tähän liittyy myös voimakas painostaminen digitaaliseen identiteettiin.

On perusteltua kyseenalaistaa suomalaisten päättäjien, virkamiesten ja Suomen osallistuminen ja asennoituminen Maailman talousfoorumiin. Tulevaisuutemme ei ole terveellä pohjalla niin kauan kun otamme käskyjä ja ohjeita ulkopuolisilta globaaleilta toimijoilta.

Facebook
Twitter
LinkedIn