Viimeaikaisissa katuväkivaltaisuuksissa on kyse sosiaalisen järjestyksen pettämisestä

Kun USA:ssa Black Lives Matter -mellakat olivat pahimmillaan, yhdysvaltalainen sheriffi David Clarke perusteli tilannetta seuraavalla tavalla: kun sosiaalinen järjestys pettää, tribaali primitiivinen järjestys ottaa vallan ja viidakon lait korvaavat järjestelmän asettamat lait. Meillä Suomessa ei ole tällä hetkellä mellakoita, mutta näkyvämmin esillä olleet törkeät ryöstöt ja tuntemattomiin kohdistuvat pahoinpitelyt ovat osoitus siitä, että yhteiskunnalliset ja sosiaaliset rajat sekä järjestys ovat pettäneet.

Perinteisesti viranomaiset sekä kansalaiset ovat pitäneet huolta, että eräänlainen tasapaino ja turvallisuus säilyy yhteiskunnassamme. Tällä hetkellä näin ei ole. On vaikea saada perusteita siihen, miksi virkavalta ei kykene pitämään järjestystä yllä, osittain kyse on resursseista ja osittain siitä, että prioriteetit ja tahtotila ovat muualla. Mutta kyse ei ole vain ja ainoastaan poliisista, vaan useista eri yhteiskunnan osa-alueista, jotka eivät kykene pitämään tätä pakettia kasassa. Tuntuu siltä, että samanaikaisesti useat eri systeemit ovat pettäneet. Kun näin tapahtuu, yhteiskunta on alttiimpi kaikenlaiselle väkivallalle ja varkauksille, petoksille ja huijauksille. Kansalaiset ovat vuosikymmeniä luottaneet siihen, että systeemi ylläpitää itseään ja vastaa kansalaisten hyvinvoinnista. Näin ei enää ole.

Suomi2030-kansalaisprojekti pyrkii siihen, että kansalaiset auttavat toinen toisiaan ja asettavat vähemmän velvollisuuksia ja vastuuta yhteiskunnalle ja virkamieskoneistolle. Tämä vaatii sen, että samanhenkiset ihmiset verkostoituvat elävässä elämässä ja muodostavat pikkuhiljaa tukiverkoston. Sheriffi David Clarke muuten rohkaisi jo vuosia sitten, että kansalaiset alkaisivat itse ottaa enemmän vastuuta ja aloitetta yhteiskunnan ja oman elämän turvaamisesta, mikäli poliisi ei siihen pysty. Toivotaan myös, että poliisi löytää keinot turvallisen yhteiskuntamallin palauttamiselle. Jos kyse on siitä, että kansalaiset näkevät asian eri tavalla kuin poliisi, olisi kenties aika eräänlaiselle yhteiselle keskustelulle, jossa ongelmia käsitellään ja pyritään lisäämään yhteistyötä poliisin ja kansalaisen välillä, mikäli tämänkaltaiselle on tarvetta.

Facebook
Twitter
LinkedIn