Mistä ”wokessa” todellisuudessa on kysymys ja miksi se on ristiriidassa arkitodellisuuden kanssa?

Termistä ”woke” on tullut yhteiskunnassa sen verran merkittävä, että jopa Floridan kuvernööri Ron DeSantis ottaa puheessaan kantaa siihen, toteamalla että Floridassa ”woke” ideologiaa ei tulla näkemään. Viime viikkoina myös Suomessa sosiaalisessa mediassa ja yhteiskunnallisessa keskustelussa on pohdittu sitä, onko lännestä Suomeen levinnyt ideologia ottanut jalansijaa täkäläisissä yliopistoissa.

Aivan aluksi, ”wokella” tarkoitetaan ajatusmaailmaa, jossa henkilö on mukamas herännyt tai valveutunut yhteiskunnallisiin ”epäkohtiin”. Epäkohdat ”lainausmerkeissä” siitä syystä, että wokeen liittyvät asiat eivät todellisuudessa ole epäkohtia, vaan tekemällä tehtyjä näennäisongelmia, jotka perinteisemmässä maailmankatsomuksessa olivat aivan normaaleja ilmiöitä. Woke liitetään pääasiallisesti sellaisiin ilmiöihin kuten anti-rasismi, vähemmistöjen kuten homojen ja lesbojen tai transseksuaalien oikeudet ja vapaudet, lihansyönti, black lives matter -ilmiö, ilmastonmuutos, konservatismi-vastaisuus, perinteistä vapautuminen, lähtökohtien ja lopputuleman tasa-arvo ja feminismi yms. Ne ihmiset, jotka kuvailevat itseään termillä ”woke”, kuvittelevat että he ovat ”heränneet unesta”, jossa perinteinen maailmankatsomus on ollut edellä mainittuja ilmiöitä vastaan ja aiheuttanut suuriakin yhteiskunnallisia ongelmia. Toisin sanoen, woke on ideologia, joka vastustaa perinteistä maailmankatsomusta ja omaksuu uuden kulttuurirelativistisen maailmankatsomuksen.

Tämäkin, kuten monet muut modernit trendit, on saanut alkunsa Yhdysvalloista liberaalien joukossa. Wokella ei edes ole suomenkielistä määritelmää, tämäkin kertoo jotain. USA:sta se on populaarikulttuurin mukana tullut ilmiö suomalaiseen liberaaliväestöön. Onko sitten suomalaisissa yliopistoissa tai tutkimuspiireissä nähtävissä wokeen liittyvää ajatusmaailmaa? Jokseenkin kyllä. Erityisesti sosiaalitieteissä ja yhteiskuntatieteissä lähtökohdat ja tutkimusongelma ei välttämättä vastaa todellisuutta. Esimerkkeinä tästä on jo vuosikausia nähty sosiologien näkemykset maailman tilasta tai ongelmien syistä. Niin sanotuissa kovissa tieteissä wokea ei ole, koska nämä tieteet liittyvät luonnontieteisiin ja numeroihin.

Eräs huomionarvoinen ilmiö on myös se, että woke näyttäytyy vain ”edistyksellisissä” länsimaissa. Se ilmentyy siellä, missä muutoinkin ollaan vapauduttu perinteistä ja luonnollisista hierarkioista. Niin kauan, kun ihmisillä on ollut tekemistä, oikeita ongelmia ja haasteita, terve identiteetti, idylliä ja merkityksellisyyttä elämässä, ei wokelle ole ollut tarvetta. Woke on näennäistarve, se on tekemällä tehty tarve loukkaantua kaikesta, joka omassa vinksahtaneessa maailmassa ei mene kuten ihminen itse kuvittelee. Woke on ilmiö ja ongelma, johon niinikään on tarjolla näennäinen ratkaisu. Mutta koska itse ongelmakaan ei ole lähtökohtaisesti ja todellisuudessa ongelma, ei ratkaisukaan voi olla oikeaoppinen tai merkityksellien ratkaisu.

Facebook
Twitter
LinkedIn