Suomeen puhaltavat samanaikaisesti monet kansainväliset myrskytuulet

Suomeen kohdistuu tällä hetkellä lukuisia trendejä, joista yksikään ei ole Suomesta itsestään lähtöisin. Näistä oleellisimpia esimerkkejä ovat muun muuassa digitalisaatio, ilmastoasiat, translaki, koronarokotteet sekä NATO. Kaikista näistä ilmiöistä annetaan median ja virkamiesten sekä suurimman osan poliitikkojen osalta äärimmäisen yksipuolinen kuva, toisin sanoen Suomelle ja suomalaisille haitalliset vaikutukset jätetään kokonaan huomioimatta.

Siinä vaiheessa kun kansalaiset tulevat tietoisiksi näistä haitallisista vaikutuksista ja haluavat tiedustella asiasta lisää, heidän on erittäin vaikea saada vastauksia kysymyksiin. Näyttäytyy jopa siltä, että virkamiehet, media tai päättäjät ovat luoneet immuniteetin kansalaisten esittämiin ”vaikeisiin” kysymyksiin. Tämän lisäksi monet alustat ovat alkaneet sensuroimaan vaihtoehtoisia, logiikkaan, tieteeseen, tutkimukseen, kokemuksiin ja tilastoihin liittyviä näkemyksiä. Tämä ei herätä luottamusta ja päinvastoin lisää kuilua kansalaisten sekä päättäjien välillä.

Eräs aiheeseen liittyvä epäkohta on se, että suomalainen politiikka ja päätöksenteko on suurelta osalta ulkomailta ohjattua, pääasiallisesti Euroopan Unionista sekä Yhdysvalloista. Kuinka on mahdollista, että Suomelle ja suomalaisille tärkeät päätökset tehdään ulkomailta käsin? Näistä päätöksistä esimerkkejä ovat vihreä siirtymä ja ilmastonmuutokseen liittyvä päätöksenteko, suomalaisten rahojen jakaminen toisille valtioille, Suomen ja suomalaisten osallistaminen meille kuulumattomiin sotatoimiin, digitalisaatio ja digitaalinen identiteetti ynnä monet muut.

Vielä pari vuosikymmentä sitten meillä ei ollut mitään näitä nykyisiä ongelmia, Suomea ei ohjattu vastaavalla tavalla ulkomailta, suomalaisten sisäinen yhteenkuuluvuuden tunne oli suurempi, valtion velka radikaalisti pienempi ja ihmiset eivät olleet ahdistuneita tai ylipäätään ajatelleet globaaleja asioita samalla intensiteetillä kuin nykyään. Kulttuurissa oli sisältöä, palveluissa laatua ja opettajilla auktoriteettia. Silloin ei tarvinnut ajatella suuren maailman asioita, eikä tälläkään hetkellä tarvitsisi.

Suomi2030-kansalaisprojekti pyrkii tuomaan esiin kattavasti sitä nykytilaa, joka yhteiskunnassamme vallitsee, niitä taustoja, jotka tähän tilaan ovat meidät ajaneet sekä kenties tärkeimpänä, konkreettisia toimintaehdotuksia, joita voimme yhdessä toteuttaa. Nämä konkreettiset toimintaehdotukset ovat luonteeltaan sellaisia, joiden kautta voimme saavuttaa meille kaikille paremman yhteiskunnallisen tilan, sekä toisaalta myös sellaisia, joiden kautta voimme ehkäistä Suomelle taloudellisesti, kulttuurillisesti ja yhteiskunnallisesti negatiivista kehitystä.

Facebook
Twitter
LinkedIn